Branie udziału w sesji TeamViewer

Tutaj można bezpłatnie pobrać oprogramowanie TeamViewer.

Download TeamViewer