CAD-PLAN Support

Czas udzielania wsparcia:

Poniedziałek – piątek od 7:30 do 12:00 i od 12:30 do 16:00

Kontakt z nami:

e-mailem: cepielik@cad-plan.com

telefonicznie: +48-343-284-804

W celu otrzymania wsparcia drogą systemu konserwacji zdalnej należy pobrać bezpłatne oprogramowanie „TeamViewer”.

CAD-PLAN Support udziela wsparcia w zakresie:

 • pytań dotyczących instalacji i konfiguracji AutoCAD, ATHENA i APOLLON
 • pytań dotyczących administracji AutoCAD, ATHENA i APOLLON (nie dotyczy szkoleń)
 • pytań dotyczących instalacji aktualizacji (pakietów serwisowych)
 • wsparcia w zakresie użytkowania (nie dotyczy szkoleń)
 • wsparcia w zakresie błędów oprogramowania
 • reprodukcji i analizy wad oprogramowania
 • wypracowania i udostępniania rozwiązań stałych i tymczasowych w przypadku błędów oprogramowania

Niezbędne są następujące informacje:

W celu szybkiego rozwiązania Państwa problemu prosimy o przekazanie nam w możliwie najszybszym tempie następujących informacji:

 • Jakie kroki zostały wykonane? Prosimy w miarę możliwości o wyczerpujący opis możliwości reprodukcji zaistniałej sytuacji.
 • Prosimy w miarę możliwości o przekazanie przykładowego rysunku i zrzutów ekranu w celu wizualizacji problemu.
 • Jaki byłby prawidłowy przebieg sytuacji? Jaki był faktyczny przebieg sytuacji?
 • Czy pojawił się komunikat dotyczący błędu? Jak brzmi faktyczna treść komunikatu błędu?
 • Jakiej wersji AutoCAD, ATHENA i APOLLON oraz jakich aktualizacji Państwo obecnie używają (pakiety serwisowe)?
 • Czy użyto również innych produktów (np. LogiKal, …)?
 • Czy błąd wystąpił lokalnie, czy był obecny na wszystkich stanowiskach roboczych?
 • Czy błąd wystąpił w zakresie jednego rysunku, czy dotyczył wszystkich rysunków?
 • Od kiedy występuje błąd – czy już kiedyś wystąpił podobny błąd?

CAD-PLAN Support nie udziela wsparcia w zakresie:

 • szkoleń dla użytkowników (podstawowe, w zakresie administracji, warsztaty)
 • wsparcia w zakresie programów i sterowników, pochodzących od dostawców trzecich (np. programów antywirusowych, sterowników graficznych, innych aplikacji, programowania we własnym zakresie itd.)
 • dostosowania i opracowania wzorów rysunków, bibliotek i urządzeń wyjściowych (drukarek itp.)
 • wsparcia administracyjnego w przypadku problemów z systemem operacyjnym (Windows itd.)
 • administracji sieciowej
 • Nie udzielamy wsparcia w zakresie problemów sprzętowych (tablety do cyfryzacji, drukarki itd.)
 • konfiguracja konta Autodesk

Opcjonalnie: Usługi wykonywane za odpłatnością

 • Szkolenia dla użytkowników (podstawowe, w zakresie administracji, warsztaty)
 • Instalacja (w lokalizacji klienta lub za pośrednictwem systemu konserwacji zdalnej)

Wsparcie jest dostępne tylko dla następujących produktów oprogramowania CAD-PLAN:

 • Licencje na wynajem programu AutoCAD
 • Licencje na zakup AutoCAD nie starsze niż 5 wersji do wersji aktualnej (wraz z kosztami)
 • Licencje na wynajem/konserwację ATHENA
 • Licencje na zakup ATHENA nie starszych niż 5 wersji do wersji aktualnej (wraz z kosztami)
 • Licencje na wynajem/obsługę techniczną programu APOLLON
 • Licencje na wynajem/ obsługę techniczną programu flixo
 • Licencje na zakup flixo nie starszych niż 1 wersja do wersji aktualnej
 • Licencje na zakup SJ-MEPLA nie starsze niż 1 wersja do wersji aktualnej
WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego