SJ MEPLA – Obliczenie naprężenia konstrukcji szklanej

SJ MEPLA jest technologicznie wiodącym programem do wymiarowania i obliczania naprężenia wielowarstwowych szkieł lub płyt. SJ MEPLA oferuje nowe kalkulacje dla obliczania naprężenia szkła zespolonego, szkła izolowanego i punktowo mocowanego szkła – oraz dla badania uderzenia wahadłowego i uderzenia ciśnienia.

Wymiarowanie i obliczanie naprężenia struktur płyt o różnorodnych obciążeniach stanowi standardowe zadanie codziennej praktyki inżynierskiej. Szczególnym wyzwaniem są nieustannie geometrie, mające inną formę niż prostokątna. Geometrie te nie są już obliczane poprzez tabele lub wzory ręczne, lecz metodą elementów finalnych.

W obszarze budownictwa szklanego podlegające badaniu systemy ograniczają się zwykle do niewielkich form podstawowych, jak np. trójkąt, czworokąt, dla których konieczne jest ciągłe tworzenie nowych siatek. Podczas obliczania tafli szkła laminowanego, z reguł należy pracować przy pomocy elementów objętościowych.

Ocena wyników obliczeń następuje często według tego samego wzoru (odkształcenia, naprężenie, dokumentacja) i musiała być do tej pory zawsze odczytywana z danych FE.

W tym miejscu do akcji wkracza SJ MEPLA:
Wszystkie dane dotyczące geometrii, rodzajów łożyskowania, rodzajów obciążeń, kalkulacji obliczeniowych i wyprowadzania, sterowane są i przedstawiane w formie maski wprowadzania. Kontrola i wyprowadzanie wyników następuje wizualnie poprzez własny interfejs graficzny i protokół obliczania, który został załączony do statyki.

Zgodnie z metodą elementów finalnych obliczacie Państwo przy pomocy SJ MEPLA wielowarstwowe szyby (np. szyby laminowane) w mgnieniu oka, także jeżeli są one np. sześciokątne lub okrągłe. Dostępne są różne sposoby łożyskowania, a dla dopasowanego do praktyki zbadania wpływów obciążeń uwzględniane są obciążenia powierzchniowe, liniowe i klimatyczne. Między innymi można symulować obciążenia uderzeniami ciśnienia i uderzenia wahadłowe.

SJ MEPLA można w prosty sposób obsługiwać, a nauczenie się obsługi jest łatwe. Wyniki badań przedstawiono w przejrzystej i wyraźnej formie graficznej oraz w formie protokołu.

Oprogramowanie jest dostępne w języku angielskim i niemieckim.

WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego