Funkcje SJ MEPLA

Generowanie szyb

SJ Mepla DialogboxOpisanie geometrii szyb następuje poprzez wprowadzenie punktów rogowych dla podstawowej formy szyby: trójkąt, czterokąt, pięciokąt (czterokąt z fazą) i sześciokąt (czterokąt z 2 fazami), także z zaokrąglonymi krawędziami szyby. Możliwe są także szyby okrągłe.

Stopień zagęszczenia siatki dla elementów finalnych został wstępnie ustawiony, ale może zostać samodzielnie wybrany w celu zwiększenia dokładności obliczenia. SJ MEPLA umożliwia dowolną budowę szyby (np. szyb laminowanych) przy uwzględnieniu sztywności materiału zespalającego poprzez wprowadzenie warstw.

Powszechnie stosowane właściwości materiału (np. szkło, stal, aluminium) znajdują się w bazie danych

Kalkulacja rodzaju łożyskowania

 • SJ Mepla GlashalterKalkulacja dowolnych łożysk sprężynowych
 • Wstępnie zdefiniowane rodzaje łożyskowania dla krawędzi płyty wraz z wykorzystaniem właściwości symetrycznych
 • Nowo stworzone elementy uchwytów punktowych dla uchwytów o głowicy wpuszczanej i głowicy talerzowej i uchwytów punktowych o konstrukcji specjalnej
 • Swobodna możliwość wyboru położenia uchwytów punktowych poprzez podawanie współrzędnych z automatycznym zabudowaniem (także w szkle izolowanym)
 • Elastyczne łożyskowanie uchwytów punktowych poprzez sprężyny lub naprężone pręty
 • Kalkulacja styczności dla większości łożysk (także dla uchwytów punktowych)
 • Elastyczne łożyska krawędziowe i liniowe
 • Elastyczne osadzanie
 • Wzmocnione belki krawędziowe
 • Ograniczniki w szkle izolowanym (swobodne krawędzie szyb izolowanych)

Automatyczna zabudowa uchwytów punktowych szkła

 • Pozycjonowanie uchwytów w szybie wyłącznie poprzez wprowadzanie współrzędnych
 • Nowe typy elementów: Uchwyty o głowicy wpuszczanej i uchwyty o głowicy talerzowej
 • Podawanie sztywności łożysk (konstrukcja dolna, rodzaj uchwytu np. głowica kulkowa)
 • Sztywność warstwy talerza i tulei poprzez moduł E i grubość
 • Właściwości uchwytów punktowych mogą zostać zapisane w bazie danych i dzięki temu uzyskuje się stały dostęp do nich

… także dla izolowanych szyb szklanych!!!

Badanie oddziaływania obciążeń w SJ MEPLA

Kalkulacja dowolnych obciążeń

 • Obciążenia powierzchniowe
 • Ciężar własny (poprzez podawanie kierunku grawitacji)
 • Obciążenia skoncentrowane ze zdefiniowanym podziałem powierzchni (obciążenia człowieka)
 • Dowolnie przebiegające obciążenia liniowe
 • Obciążenia klimatyczne dla szkła izolowanego (różnice ciśnienia i temperatur, różnice wysokości)

Obliczenie szkła izolowanego

 • Uwzględnienie zasad ciśnienia gazu w przestrzeni międzyszybowej
 • Dowolne stany obciążenia (różnice ciśnienia, rozszerzenie gazu pod wpływem ciepła, obciążenia zewnętrzne, uderzenia wahadłowe i inne)
 • Do przeszkleń czteroszybowych
 • Możliwe jest nieliniowe uwzględnienie ogranicznika

W większości rodzajów łożyskowania należy liczyć się ze stykiem (uchwyty szklane, łożyska liniowe z odstającymi krawędziami i inne)!

SJ Mepla Pendelschlag-SimulationDynamiczna symulacja próby uderzenia wahadłowego zgodna z normą DIN EN 12600:

 • Dla dowolnego systemu o konstrukcji szybowej
 • Można swobodnie wybrać wysokość spadku wahadła i punkt uderzenia

Pozostałe właściwości:

 • Obciążenia uderzeniem ciśnienia (podmuchy wiatru, obciążenia eksplozją i inne)
 • Protokół obliczeń wszystkich danych i wyników
 • Przedstawienie krzywej przebiegu siły, deformacji i naprężenia w stosunku do czasu uderzenia dl dowolnie zdefiniowanego miejsca

SJ MEPLA – Wyniki badań i opcje

Rozważanie i ocena wyników następuje poprzez interfejs graficzny w standardzie OpenGL.

 • Naprężenia poprzez warstwy w dowolnym miejscu
 • Dynamiczna symulacja obliczenia uderzenia wahadłowego
 • Wyjście wszystkich komponentów naprężenia
 • Wyświetlanie siły sprężyny
 • Plot wektorowy naprężenia głównego

Ponadto stworzony zostanie protokół obliczenia – z wyświetlaniem danych podstawowych, wszystkich danych wprowadzonych i wyników obliczenia.

Dostępne jest także przedstawienie na krzywej w formie grafiki z ustawialnymi osiami x i y.

Dla dopasowanego do zapotrzebowania wyniku dostępne są następujące opcje:

 • Liniowa i nieliniowa teoria obliczeniowa
 • Przedstawienie obciążeń w pojedynczych krokach
 • Dowolne wyprowadzanie wyników w swobodnie definiowanych miejscach
 • Wybór wyprowadzanych granic maksymalnych naprężenia
 • Swobodny wybór dodatkowych wyprowadzeń naprężenia i deformacji
WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego