Funkcje flixo

Program dzieli się na część modelującą, obliczeniową i oceny. Podczas gdy w modelu definiuje się sytuację fizyczną (geometria, warunki brzegowe, materiały), w części analizowania wyniki są przedstawiane matematycznie i graficznie. Poprzez sprawdzony i oszczędzający czas model szablonowy tworzone są automatycznie zindywidualizowane raporty wynikowe, a podczas ponownego obliczenia dynamicznie aktualizowane.

Wprowadzanie

 • Możliwy jest bezpośredni import plików DXF także jako plików layout. W razie zaistnienia takiej potrzeby, geometrię można podczas importu dowolnie skalować (np. mm -> cm lub cale -> m)
 • W jednym dokumencie można obliczać kilka modeli (np. różne scenariusze)
 • Możliwość automatycznego zmaterializowania na podstawie przyporządkowania warstw
 • Pomoc: Wyrównywanie obiektów na liniach pomocniczych, kratkach lub punktach specjalnych sąsiadujących obiektów. Obracanie obiektów można wykonywać swobodnie lub przy pomocy kątomierza (kilkakrotność samodzielnie wybranego kąta podstawowego)
 • Wsparcie klawisza ESC analogicznie jak w AutoCAD
 • Poziomy/warstwy: Obiekty na różnych warstwach mogą być wybiórczo wyświetlane i ukrywane, drukowane i zamrażane
 • Operacje geometryczne takie jak grupowanie, łączenie, cięcie, tworzenie różnic w obiektach, odcinkach, obróbka punktów narożnikowych na materializowanych powierzchniach (także poprzez skróty klawiszowe), obracanie wyboru itd.
 • Obiekty można wyświetlać i ukrywać
 • Ze zintegrowanych i rozszerzonych bibliotek komponenty części i materiały można bezpośrednio przejmować do aktualnej konstrukcji przy pomocy funkcji Drag & Drop
 • Widok alfabetyczny lub widok listy dla materiałów na liście materiałów
 • Bazy danych są wielojęzyczne, prócz norm krajowych i zewnętrznych dostawców danych (niemiecki, angielski, francuski i włoski)
 • Dostępna jest baza danych materiałów z ponad 1000 materiałów pochodzących z różnych norm (EN ISO 10077-2, EN ISO 673, EN 6946, DIN 4108-4, EN ISO 10456 itd.).
 • Obliczenie wpływu śrub zgodnie z normą EN ISO 12631
 • Wsparcie nowych algorytmów przez normę EN ISO 10077-2:2017 (obliczenie pustych przestrzeni wypełnionych powietrzem)

Wyniki

 • flixo-resultatIzotermy i pola temperatury dowolnego szczegółu budowlanego do jakościowej, technicznej oceny i optymalizacji cieplnej
 • Równoczesne przedstawienie i ocena kilku modeli (np. porównanie)
 • Asocjacyjne dopasowanie wyników
 • Temperatury w dowolnie ustalanych punktach konstrukcji
 • Gęstość przepływu ciepła w dowolnie ustalanych punktach konstrukcji
 • Przepływ ciepła w dowolnie ustalanych ciągach krawędzi
 • Współczynnik przenikania ciepła celem matematycznego przedstawienia efektu mostków termicznych: „Wartości U“ i zależne od długości „wartości Psi“
 • Linie przepływu ciepła celem wizualizacji mostków termicznych
 • Automatyczne i/lub zdefiniowane przez użytkownika obliczenie wartości U ramy (Uf) i wartości U fug (Utj)
 • Opcjonalne wyświetlanie czynnika temperatury fRsi włącznie z wilgotnością pomieszczenia i krytyczną wilgocią powierzchniową w dowolnym punkcie powierzchni.
 • Minimalna i maksymalna temperatura powierzchni na dowolnie ustalanych krawędziach konstrukcji celem oceny możliwego tworzenia się pleśni i problemów z momentem topnienia. Można dopasować wilgotność powietrza w pomieszczeniu i temperaturę zewnętrzną (w obliczeniu fRSi).

Features

 • Computation of temperatures according to the finite element method (triangular elements); iterative solution of the arising system of linear equations using an optimized, conjugated gradient technique.
 • Automatic grid pitch reduction at critical points.
 • Computation of equivalent thermal conduction coefficients for air cavities and automatic subdivision of air cavities according to EN ISO 10077-2.
 • Unrestricted number of nodal temperatures (depending on the hardware used).
 • Consideration of materials with orthotropic material properties.

flixo is optimally integrated into the Windows environment and makes use of the familiar methods

 • Cut/Paste and Insert as well as Undo/Restore of the last actions.
 • Different flixo documents can be edited in parallel.
 • Interchange of flixo data (design details, results) via the clipboard or using drag & drop. For example, results can be integrated directly in a Word document or copied or moved from one design to another.
WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego