flixo – analiza i raportowanie termiczne

flixo tworzy analizy termiczne przekrojów części i elewacji. Zostało stworzone przez architektów, informatyków i fizyków dla architektów, planistów, doradców energetycznych i fizyków budowlanych.

W programie analizowane są dwuwymiarowe węzły części przy stałych warunkach brzegowych. Przy pomocy flixo można między innymi rozpoznać mostki termiczne już na etapie planowania i zapobiegać im poprzez wprowadzanie w konstrukcji zmian.

Poprzez określenie wartości minimalnych temperatury na powierzchni części i związanej z tym wilgoci powierzchniowej, ustala się ryzyko tworzenia wody topnienia i osadzanie pleśni. Dzięki temu można w odpowiednim czasie rozpoznać i zapobiec szkodom budowlanym.

Program dzieli się na część modelującą, obliczeniową i oceny. Podczas gdy w modelu definiuje się sytuację fizyczną (geometria, materiały, warunki brzegowe), w części analizowania wyniki są przedstawiane matematycznie i graficznie. Poprzez sprawdzony i oszczędzający czas model szablonowy tworzone są automatycznie zindywidualizowane raporty wynikowe, a podczas ponownego obliczenia dynamicznie aktualizowane.

Oprogramowanie jest dostępne w języku angielskim i niemieckim.

Interfejs ATHENA-flixo

Skonstruowany w ATHENA przekrój można bez większych trudność zintegrować we flixo. Jeżeli geometrie wraz z materiałami zostały wykazane w ATHENA, zostaną przekazane automatycznie. Zredukowany został pozostały nakład czasowy dla przekazania wyrysowanego w programie CAD, np. AutoCAD, szczegółu oraz ten sam nakład czasowy potrzebny dla zmian i dopasowania, gdyż ATHENA przekazuje przygotowany szczegół bezpośrednio do flixo.

WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego