Wymagania systemowe dla CRONOS

Wymagania dotyczące instalacji na stacji roboczej

System operacyjny:
Windows 10

Pamięć główna:
min. 4 GB, w zależności od systemu CAD

Wymagania dotyczące instalacji na serwerze

Systemy operacyjne serwera:

  • Windows 2016 r.
  • Windows 2019
  • Linux/Unix jako FileServer, z Sambą do dostępu do plików
  • NAS (Synology / QNAP)

Pamięć główna:
min. 8 GB

System bazodanowy:

  • MariaDB, min. wersja 10.3
  • MySQL, min. wersja 5.6

Miejsce na dysku twardym:
Od ok. 500 MB do 1 GB dla podstawowej instalacji, w zależności od bazy danych

Sieć:

  • 100 MBit dla stacji roboczych Office
  • 1 GBit dla stacji roboczych CAD

Połączenie dla lokalizacji rozproszonych:

DSL/VDSL/kablowe, min. 16 MBit, zalecane synchroniczne

WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego