CRONOS – System PDM, który łączy

CRONOS służy do zarządzania danymi firmy w całym przedsiębiorstwie. W szczególności można łatwo zarządzać danymi projektowymi zorientowanymi na artykuły i rysunkami projektowymi utworzonymi za pomocą ATHENA, APOLLON, AutoCAD lub Inventor. Schematy i rysunki pojedynczych elementów należące do projektu są wyświetlane w przejrzystej strukturze, podobnie jak wszystkie inne pliki należące do projektu, np. z programu Word, Excel, PowerPoint, jak również PDF i wiele innych. CRONOS może zarządzać nawet korespondencją e-mail związaną z projektem. Dzięki temu przez cały czas mamy dostęp do projektu, rysunków, informacji o produkcie, zamówień, faktur i powiązanej komunikacji.

CRONOS jest idealny do zarządzania rysunkami, archiwizacji i zarządzania dokumentami, danymi dotyczącymi produktów i cyklem ich życia.

Cronos jest dostępny w różnych modułach:

  • Cronos Basis: Zarządzanie dokumentami dla ogólnych stanowisk pracy bez CAD: Zarządzanie danymi istotnymi dla firmy, takimi jak np. e-maile, Word, Excel, PowerPoint, PDFy itp. z szybkim podglądem.
  • Cronos CAD: Zarządzanie dokumentami jak Cronos Basis, dodatkowe zarządzanie danymi CAD z ATHENA, APOLLON, AutoCAD, Inventor.
  • Cronos View: Przeglądanie danych, idealne w produkcji.
  • Cronos BOM: Tworzenie list części w ramach systemów CAD.

CRONOS na start projektu

CRONOS działa w sposób zorientowany na projekt, a kiedy tworzony jest nowy projekt, automatycznie tworzy strukturę folderów z szablonu, który jest ustawiony zgodnie z firmą lub typem projektu. Foldery do ofert, zamówień, dokumentacji, korespondencji czy do konstrukcji są bezpośrednio dostępne dla całego zespołu, ewentualnie już z podfolderami. Wygodne okno dialogowe wyszukuje dane związane z projektem. W ten sposób uzyskuje się spójną strukturę projektu w całej firmie.

Niezależnie od rodzaju dokumentu, CRONOS jest platformą startową, na której tworzone są dokumenty i rysunki związane z projektem, które są już zaopatrzone w dodatkowe informacje. W ten sposób dokumenty można później łatwo odnaleźć, np. również specjalne rysunki, z których elementy są ponownie wykorzystywane w przyszłych projektach.

Kluczowe cechy:

Asystent kopiowania

Asystent kopiowania CRONOS to narzędzie do powielania istniejących zespołów i części z programów Inventor i APOLLON. Duże zespoły można łatwo kopiować z jednego projektu do drugiego na zasadzie Drag and Drop, a przejrzyste okno dialogowe umożliwia wybieranie określonych plików z zespołu.

Wszystkie części są nowo tworzone w kopii i są następnie dostępne w nowym zespole niezależnie od oryginału. Chaos danych to przeszłość.

Generator numerów

Generator numerów CRONOS automatycznie przypisuje numer dokumentu do nowo tworzonych plików i nadaje nazwy poszczególnym komponentom na rysunku, co pozwala uniknąć duplikowania nazw. W ten sposób można jednoznacznie przyporządkować komponenty i poszczególne części na liście części.

Zarządzanie wersjami

CRONOS rejestruje wszystkie informacje związane z historią zmian i zapewnia odniesienia między modelami różnych wersji. W pełni obsługuje rewizję i wersjonowanie CAD. Zatwierdzenia można przeprowadzać z poziomu CRONOS po osiągnięciu określonego statusu (kamienia milowego). Indeksy zmian są ustawiane automatycznie, dzięki czemu status rysunku zawsze ma zrozumiały indeks.

Funkcja wyszukiwania

W CRONOS można szybko znaleźć projekty, foldery i wszelkiego rodzaju dokumenty. Dostępne jest szybkie wyszukiwanie według danych wejściowych, wyszukiwanie kolumnowe w celu doprecyzowania wyników wyszukiwania lub wyszukiwanie przy użyciu kombinacji kilku wyszukiwanych terminów. Istnieje okno podglądu znalezionych plików oraz możliwość zdefiniowania osobistych i ogólnofirmowych ulubionych wyszukiwań.

Szybkie i niezawodne wyszukiwanie części wraz z powiązanymi informacjami: Dzięki CRONOS niekończące się poszukiwania to już przeszłość.

Zarządzanie plikami związanymi z projektem

W ramach projektu komponent może np. składać się z kilku plików, w przypadku blachy np. z modelu 3D, rozwinięcia, pliku SAT dla produkcji oraz informacji o powłoce/lakierze. Pliki te można wygodnie wyświetlić w oknie podglądu, a dodatkowe pliki można dodać do komponentu. Gdy blacha trafia następnie do działu blach, można dołączyć kompletną dokumentację.

Automatyczne wypełnianie nagłówków oraz automatyczne drukowanie schematów i indeksów projektów

CRONOS może automatycznie wypełniać nagłówki na podstawie szablonu dla całej firmy lub konkretnego projektu. Służą do tego również indeksy oraz numery projektów i plików.

Zdefiniowana struktura projektu

Struktury projektu można zdefiniować w CRONOS przy użyciu szablonów struktur, które są konfigurowane administracyjnie. Podczas tworzenia nowy projekt automatycznie otrzymuje obowiązującą w całej firmie strukturę dla określonego typu projektu.

WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego