Wymagania systemowe dla ATHENA 2022

Wersje AutoCAD (tylko 64-bitowe):

  • AutoCAD 2020 – 2023
  • AutoCAD Architecture 2020 – 2023
  • AutoCAD Mechanical 2020 – 2023
  • AutoCAD Advance Steel 2020 – 2023

System operacyjny:
Windows 10/11

Hardware:
ATHENA wymaga takiej samej konfiguracji sprzętowej jak AutoCAD

ATHENA jest tylko 64-bitowy kompatybilny.

AutoCAD – licencjonowana wersja ze znakiem towarowym Autodesk Inc.
Windows – ze znakiem towarowym Intel Inc. Microsoft Inc.

WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego