Wymagania systemowe dla ATHENA 2018

Wersje AutoCAD (tylko 64-bitowe):

  • AutoCAD 2016 – 2020
  • AutoCAD Architecture 2016 – 2020
  • AutoCAD Mechanical 2016 – 2020
  • AutoCAD Advance Steel 2016 – 2020

System operacyjny:
Windows 7, 8 i 10

Hardware:
ATHENA wymaga takiej samej konfiguracji sprzętowej jak AutoCAD

ATHENA jest tylko 64-bitowy kompatybilny.

AutoCAD – licencjonowana wersja ze znakiem towarowym Autodesk Inc.
Windows 7, 8, 10 – ze znakiem towarowym Intel Inc. Microsoft Inc.