Upgrade ATHENA 2022

Mniej kroków do celu – aktualizacja ATHENA 2022 ułatwia i przyspiesza wiele. Funkcje obsługi obiektów biblioteki stały się bardziej przyjazne dla użytkownika, a jednocześnie wydajniejsze, zoptymalizowane okna dialogowe z uproszczoną obsługą ułatwiają szybką pracę, a liczne nowe funkcje rozszerzają funkcjonalność ATHENA.

W pełni odnowione okno dialogowe „Pobierz”

Okno dialogowe „Pobierz” jest teraz centralnym punktem kontaktowym do pobierania obiektów lub właściwości obiektów z plików bibliotek, katalogu, bieżącego rysunku lub zapisanych rysunków. Dzięki strukturze drzewa możesz w sposób przejrzysty i łatwy znaleźć miejsce archiwizacji obiektu.

Ogólnie obsługa obiektów biblioteki jest znacznie uproszczona, co jest korzystne w przypadku dużej liczby poleceń. A rozmiar pliku Twoich rysunków może się znacznie zmniejszyć, ponieważ obiekty są zapisywane na rysunku tylko wtedy, gdy są tam faktycznie używane.

Edycja / eksportowanie biblioteki

Dzięki nowemu oknu dialogowemu „Edytuj bibliotekę” można teraz łatwiej i szybciej edytować i eksportować biblioteki obiektów ATHENA.

Polecenie AutoCAD „Dostosuj właściwości” dla obiektów ATHENA

Jeśli częściej korzystasz z polecenia AutoCAD „Dostosuj właściwości”, docenisz nową opcję przenoszenia właściwości obiektów ATHENA. Ponieważ podczas wyboru obiektów docelowych z wciśniętym klawiszem Ctrl możesz również przenieść właściwości ATHENA za pomocą tego polecenia programu AutoCAD.

Przeglądarka projektów

Masz teraz możliwość wyprowadzania arkuszy blachy utworzonych za pomocą modułu arkusza blachy jako fragmenty (realizacje) bezpośrednio z przeglądarki projektu. Eliminuje to pośredni etap konieczności przełączenia się z powrotem na moduł arkusza blachy w celu wydania fragmentów.

Koty wysokościowe

Jeśli w jednym z Twoich planów konieczne jest określenie kilku wysokości kondygnacji na jednej kondygnacji, ATHENA oferuje Ci teraz kilka wysokości bazowych kot wysokościowych Obliczone koty wysokościowe zawierają dokładnie tyle samo wysokości, ile określiłeś jako wysokości bazowe w zdefiniowanej kocie.

Nowe nowoczesne okna dialogowe

Dla łatwiejszej i szybszej obsługi okna dialogowe typu „Zastosuj” dla modułów, modułów prętów, wypełnień, elementów, wolnych półproduktów i ścian zostały przekonwertowane do nowego formatu.

Krawędzie styczne zamiast krawędzi teoretycznych w rzutach

Jak już wiesz z fragmentów ATHENA 2D, w rzutach ATHENA są teraz wyświetlane krawędzie styczne, czyli przejścia od promieni do krawędzi prostych. Ta reprezentacja zastępuje krawędzie teoretyczne (zaokrąglone krawędzie), które były wcześniej używane.

Elementy wypełniające

Jeśli użyjesz polecenia „Elementy wypełniające” do wyboru powierzchni w modelu osiowym, której granica jest rozpoznana, a następnie użyta do wygenerowania elementu wypełniającego, możesz teraz nie tylko umieścić kontur elementu w dowolnym miejscu na rysunku w celu wymiarowania, ale także w obrębie procesu umieścić kontur w pierwotnym położeniu, czyli bezpośrednio na modelu osi, wraz z opisem.

Zmiana nazwy nazwanych bloków

Poprzednie polecenie „Nazwij blok” nosi teraz nazwę „Zmień nazwę bloku” i służy zarówno do konwertowania i nazywania nienazwanych bloków, jak i do zmiany nazw nazwanych bloków. W oknie dialogowym możesz zobaczyć wszystkie bloki istniejące na rysunku i możesz być pewien, że żadna nazwa bloku nie jest przypisana dwukrotnie.

Wykrawanie obiektów

W poleceniu „Wykrój obiekty” podgląd wyniku wykrawania jest teraz wyświetlany po najechaniu myszą. Możesz również wybrać wiele konturów, które będą używane razem jako kontur wykrawania lub oznaczone jako kontury do wykrawania i zostaną wykrojone wszystkie w jednym kroku. Jeśli obiekty ATHENA objęte procesem wykrawania nie mogą zostać zachowane, są przekształcane w nienazwane bloki.

Eksportowanie układu

Dzięki poleceniu „Eksportuj układ” masz teraz możliwość jednoczesnego eksportu wielu układów rysunku do obszaru modelu nowych rysunków. Po wybraniu katalogu docelowego i opcjonalnie przedrostka pliku, dla każdego wyeksportowanego układu tworzony jest nowy plik DWG.

Pozostałe nowości

 • Dostosowanie konfiguracji: zainstaluj ATHENA w programach AutoCAD, AutoCAD Architecture, Advance Steel i AutoCAD Mechanical 2019 do 2023.
 • Nowe polecenia zostały rozdzielone do poszczególnych grup na wstążce ATHENA zgodnie z ich funkcjami:
  • nowe polecenia „Autoryzacja ATHENA” i „Informacje o ATHENA”
  • nowe polecenie „Edytuj bibliotekę”
  • nowe polecenia list „Lista struktur”, „Lista wolnych pozycji”, „Lista blach”, „Lista izolacji/uszczelek” i „Lista elementów rurowych”
  • Nowi producenci systemów profili Elval Colour, GIP i ISO-Chemie.
 • Dostosowano okno dialogowe do wprowadzania danych artykułu. Jeżeli pozycje są przyporządkowane na zewnętrznym rysunku, które nie znajdują się we własnej bazie danych lub pozycje są przyporządkowane przez producentów, są one wyświetlane i możesz je przenieść do aktualnego przypisania pozycji jednym kliknięciem myszy.
 • Podobnie jak w przypadku obiektów AutoCAD, można teraz również wprowadzać podczas tworzenia lub edycji dokładne wymiary obiektów ATHENA.
 • „Rozmieść rzutnie”: Po wykonaniu w układzie polecenie maksymalizuje teraz aktywną rzutnię, ułatwiając zdefiniowanie obszarów rozmieszczenia.
 • „Nowa rzutnia” Za pomocą przekątnej między dwoma punktami należy pociągnąć teraz nową rzutnię i określić punkt środkowy.
 • Do ATHENA 2022 dodano następujące nowe części standardowe:
  • zintegrowano kompletny asortyment Heroal jako pliki DWG,
  • zintegrowano kompletny asortyment ISO Chemie jako pliki DWG,
  • zintegrowano kompletny asortyment GIP jako pliki DWG,
  • zintegrowano kompletny asortyment Elval Culour jako pliki DWG,
  • uzupełniono profile Jordahl,
  • uzupełniono części Ejot.
 • Model pozycji jako obiekt do opisu: możesz użyć polecenia „Zmień skalę opisu”, aby następnie dostosować skalę opisu modeli pozycji, które już zostały utworzone.
 • „Obróbka skojarzona na pręcie”: teraz po przypisaniu nadaj nazwę obróbce, aby przy np. użyciu polecenia „Zastosuj rozmieszczenie” móc odróżnić poszczególne obróbki.
 • „Eksport BIM”: teraz możesz również eksportować moduły, np. podkonstrukcje lub łączniki T.
WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego