Rysowanie, planowanie, konstruowanie – dla wykonawców elewacji i konstrukcji metalowych

Funkcje rysowania 2D zawarte w naszym oprogramowaniu konstrukcyjnym ATHENA są dopasowane do szybkiego tworzenia planów podglądowych, rzutów poziomych i rysunków wykonawczych. Produktywność wspierają w szczególności liczne, niewielkie narzędzia, jak np. podprogramy do półproduktów, folii, izolacji cieplnych, paneli lub spawów, biblioteka części standardowych zawierająca 82.000 części lub funkcje zarządzania materiałami, warstwami i blokami. Szczególne korzyści: Wszystkie obiekty ATHENA są inteligentnymi obiektami ARX i mogą być edytowane poprzez podwójne kliknięcie!

Wydajne narzędzia 2D ATHENA zwiększają produktywność, oszczędzają czas i koszty pracy oraz pomagają przy koncentrowaniu się na istotnych kwestiach.

Planowanie odcinków:

2d-fassadenanschluss-en-thumbDopracowane podprogramy ułatwiają wprowadzanie części standardowych, przekrojów blachy, materiałów uszczelniających lub izolacji cieplnej. W komfortowy sposób można wprowadzać wypełnienia, jak szkło lub panele. Opisy lub prowadzenie listy części są po dokonaniu zmiany dopasowywane.

Pozostałe funkcje jako przykład:

Przykręcanie:

PrzykręcanieFunkcja ta przyspiesza tworzenie i zmianę złączy śrubowych, które składają się z kilku części ATHENA, np.: śruba, nakrętka, podkładka, otworowanie… Często używane złącza śrubowe mogą być zapisywane w bibliotekach i w szybki sposób wykorzystane podczas dalszej pracy.

Blachy kształtowe:

Blachy kształtoweGenerator blach kształtowych umożliwia szybkie wstawianie blach trapezowych lub falistych różnych producentów. Parametry poszczególnych blach są określane w okienkach dialogowych.

Widoki elewacji:

Widoki elewacjiATHENA oferuje kilka komend do tworzenia widoków okien, drzwi i elewacji. Mogą być one z łatwością generowane i następnie uzupełnione profilami i wypełnieniami. Generowanie przekrojów i fragmentów jest oczywiście możliwe.

WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego