Pożyteczne narzędzia dla statyki i fizyki budowlanej

Bądź zawsze po bezpiecznej stronie: Funkcje obliczeniowe dla statyki i fizyki budowlanej w ATHENA stanowią dobrze wypracowane narzędzia mające na celu dokładne określanie np. środków ciężkości i momentów, oporów przepuszczania ciepła lub stopni izolacji akustycznej. Obliczajcie Państwo w sposób komfortowy wymagane momentu nośności lub maksymalne wygięcie.

Opór przenikania ciepłaOpór przenikania ciepła

Przyjmowanie oporu przenikania ciepła dowolnych elementów konstrukcji. Elementy konstrukcji mogą się składać z wielu warstw (materiałów), które są wybierane z łatwo dających się  rozszerzać bibliotek. Całość obsługiwana jest przez odpowiednie okienka dialogowe.

Środek ciężkości i momenty

Tym poleceniem zostana wyznaczone środki ciężkości, momenty statyczne, promienie bezwładności, informacje o przekroju jak: powierzchnia, kontur zewnętrzny i ciężar dla jednego lub wielu profili. Środek ciężkości profilu zostaje oznaczony i automatycznie zwymiarowany. Funkcja idealna do projektowania profili.

statik-moment-en-thumbWymagany moment bezwładności / UgięcieWymagany moment bezwładności / Ugięcie

Obliczenie niezbędnych wartości momentu bezwładności, maksymalnego ugięcia i momentów belki w 18 różnych przypadkach obciążenia, wraz ze sprawdzeniem przegubów. Dodatkowo (opcjonalnie) do wyników obliczeń można dołączyć również graficzne przedstawienie schematu obciążenia.

Obliczanie grubości bryły

Obliczanie grubości szyby lub bryły dla zadanych obciążeń. Za podstawę obliczeń służy wzór Bacha dla płyty.

WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego