ATHENA – oprogramowanie CAD dla budownictwa metalowego i techniki elewacyjnej

Dokładnie dopasowana do wymogów naszych użytkowników pochodzących z branży budownictwa elewacji i metalowego ATHENA stanowi kompletny pakiet oprogramowania CAD, który oferuje wszystko, co ułatwia konstruktorowi wykonywanie codziennych zadań konstrukcyjnych:

  • Konstrukcja 3D, wykonana z ATHENA Konstrukcje 2D: środowisko rysowania 2D wraz z dopasowanymi do praktyki procedurami i bibliotekami do tworzenia widoków, przekrojów i rysunków warsztatowych
  • Konstrukcje 3D: różnorodne obszary konstrukcyjne 3D z możliwością tworzenia na podstawie konstrukcji 3D automatycznych list części i rysunków wykonawczych
  • Programy inżynierskie: efektywne narzędzia obliczeniowe dla statyki i fizyki budowlanej
  • Obróbka blach: program do obróbki blachy, do konstruowania i wykonywania blach

Dodatkowo ATHENA jest niezależna od systemu profili i indywidualnie dopasowywalna. Idealna do międzynarodowego planowania: ATHENA opisuje wszystkie własne obiekty w pełni automatycznie i jest w stanie przetłumaczyć rysunek poprzez wciśnięcie przycisku na każdy z aktualnie 10 zawartych w ATHENA języków.

ATHENA dostępna jest w dwóch edycjach:
ATHENA dla AutoCAD: ATHENA jako dodatek do AutoCAD, jak wiesz.
ATHENA Complete: Samodzielne rozwiązanie z w pełni zintegrowanym AutoCAD.

Interfejsy

ATHENA jest w pełni obsługiwany przez BIM poprzez interfejs IFC. Z interfejsem jest  możliwe, żeby modele elewacyjne

ATHENA 3D do tzw programów BIM takich jak Autodesk Revit przesłać i przeprowadzić kontrolę kolizji z innymi elementami budowli. Mogą być również objekty przekazane z Revit do ATHENA, a następnie uzupełnione o profile, panele, blachy itp.. Następnie mogą być one wysyłane z powrotem.

Dostępne są również interfejsy do programów LogiKal (Orgadata) i ERPlus (T.A. Project).

4 – krotnie dobrze!

ATHENA zawiera w sobie 4 grupy funkcji, które pokrywają obszary przygotowania dokumentacji osiągane zwykle dopiero przy użyciu czterech oddzielnych programów.

Grupa funkcji nr 1: Konstrukcje 2D

Funkcje do rysowania 2D są ukierunkowane do sprawnego tworzenia rysunków przekrojów i widoków, zarysów ogólnych oraz rysunków produkcyjnych. Szczególnie zwiększające produktywność są liczne narzędzia pomocnicze rysujące, takie elementy jak półprodukty, folie, izolacja termiczna, spawy lub procedury tworzenia paneli i bardzo obszerna biblioteka części standardowych, które oprócz wyglądu i oznakowania części zawierają również informacje o aprobatach i wskazówki montażowe. Zawiera narzędzia do zarządzania materiałami, warstwami i blokami. Specjalne korzyści: wszystkie obiekty ATHENA są inteligentnymi obiektami ARX i mogą być po podwójnym kliknięciu oznakowane i edytowane!

Wydajne narzędzia ATHENA-2D podnoszą produktywność, oszczędzają czas pracy i koszty, pomagają również, aby skoncentrować się na sprawach naprawdę istotnych.

więcej…

Grupa funkcji nr 2: Konstrukcje 3D

Konstrukcje 3D służą do swobodnego projektowania skomplikowanych geometrii, jak np.: skośnych fasad poligonalnych, piramid, świetlików, krytych balkonów itd. W tym celu układa się profile lub grupy profili na siatkę osi modelu prętowego. Listy cięć mogą być automatycznie obliczane i poszczególne elementy (np. profile) będą wydawane z pokazaniem cięcia w zestawieniach lub w rysunkach warsztatowych.

Można zrobić wyciąg danych, które zawierają geometrię profili, właściwości materiałowe, zasady konstrukcyjne lub wymagania dotyczące produkcji. Na bazie takich danych podstawowych oprócz elementów przestrzennych można konstruować również elementy płaskie jak okna i drzwi.

Konstrukcje 3D uwzględniają grupy profili, przycięcia, obróbki, blachy, oszklenia jak również elementy złączne. Mogą one być przedstawione jako widoki 3D, jako widoki 2D, jak również jako przekroje w dowolnych miejscach. Z konstrukcji tych można pozyskiwać wyciągi list produkcyjnych jak również rysunki produkcyjne. Opcjonalnie jest dostępny generator NC-X, który może generować dane NC do obrabiarek. 

więcej…

Grupa funkcji nr 3: Obróbka blach

Przy pomocy programu do obróbki blach mogą być w prosty sposób konstruowane elementy z blachy. Z elementów tych można w sposób automatyczny pozyskiwać rozwinięcia blach. Nasz wkład we wzrost produkcyjności konstrukcji z blach to: przejrzyste okienka dialogowe do wprowadzania danych podstawowych blach i ich obróbki, 3D–Viewer do kompletnej kontroli wizualnej, wielorakie możliwości im- portu i eksportu danych rysunkowych.

więcej…

Grupa funkcji nr 4: Programy inżynierskie

(Zawsze po bezpiecznej stronie). W programie ATHENA znajdują się funkcje obliczeniowe do statyki i fizyki budowli jak również dojrzałe narzędzia do wstępnego wymiarowania podczas projektowania. Można pozyskiwać informacje o środku ciężkości, o momentach bezwładności, ugięciu, oporze przenikania ciepła czy izolacyjności akustycznej. Można również przeprowadzać analizę wilgotnościowo-cieplną (obliczenia izoterm). W ten sposób mostki termiczne daje się wyeliminować już na etapie projektowania.

więcej…

WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego