Oprogramowanie 3D dla budownictwa metalowego i techniki elewacyjnej

Jeszcze nigdy tworzenie konstrukcji 3D fasad nie było tak proste jak teraz. Skośne fasady poligonalne, piramidy, świetliki, wykusze i inne skomplikowane geometrie dają się tworzyć w sposób szybki i nieskomplikowany.

Podstawą do tworzenia licznych konstrukcji 3D jest model osiowy, na którym do linii osiowych przyporządkowuje się  poszczególne profile lub grupy profili. Przy pomocy prostych funkcji daje się w ATHENA przeprowadzać analizę modelu osiowego, przy której zostaje również zdefiniowana strona zewnętrzna konstrukcji (strona narażona na warunki atmosferyczne). Po tym procesie ATHENA zna już wszystkie kąty, rozmiary pól i wyposażenie w obrębie modelu osiowego. W ten sposób wykorzystując własne grupy elementów konstrukcji dają się tworzyć fasady słupowo-ryglowe. Praca ta przebiega w niezwykle szybki sposób.

Tylko kilka kroków jest niezbędne w celu uzupełnienia modelu osiowego o grupy profili wraz z połączeniami i małymi częściami, docięcia węzłów, wstawienia wypełnień takich jak szkło czy panele i wykonania kompletnych rysunków z zestawieniami. Istnieje również możliwość przypisania grupom profili czy elementów, otworów, części lub innych obróbek, które ATHENA może automatycznie przenieść do konstrukcji 3D.
Funkcjonalność ATHENA 3D jest przeznaczony do tworzenia kompletnych przestrzennych elewacji i przygotowania do produkcji. Interfejsy transferu do systemów kalkulacyjnych i systemów ERP / PPS są dostępne. Nowością jest opcjonalna opcja wyjścia NC-X dla produkcji.

Niektóre funkcje programu do rysowania 3D, jako przykład:

Tworzenie i obróbka podzespołów

Tworzenie i obróbka podzespołówManager grup prętów umożliwia zestawienie wielu profili do jednej grupy elementów konstrukcji, np. rygli z uszczelkami, izolatorem, listwami dociskowymi i maskującymi. Wewnątrz poszczególnych grup elementy można zmieniać, przyporządkowywać, obracać i odbijać lustrzanie. Punkty wstawienia są przesuwalne.

Wypełnienie

WypełnienieMożliwe jest generowanie dowolnych wypełnień, które mogą się składać z wielu przekrojów, np. z panele. Te wypełnienia są przyporządkowane przez dowolnie definiowane zachodzenie przypisane do obiektów granicznych, takich jak słupki i rygle. Szyby stepowane również są możliwe.

Rysunki warsztatowe

Rysunki warsztatowePo wykonaniu automatycznego docięcia profili (np. profilowane lub skośne) mogą być produkowane wyglądy profilu. Rysunki produkcyjne 2D profilu z długościami profilu, kątami, obróbkami, numerami katalogowymi i danymi zlecenia są tworzone automatycznie. W analogiczny sposób powstaną rysunki produkcyjne wypełnień (np. szyb, paneli).

Create parts lists

Z projektu 3D mogą być generowane zestawienia użytych elementów. Dodatkowo mogą być generowane  wykazy profili z listami cięcia oraz zestawienia elementów wypełniających. Listy eksportowane są do Microsoft Excel i zawierają oprócz profili, blach i szkła, także wszystkie małe części, takie jak łączniki i śruby.

Uproszczona wizualizacja

Profile mogą w zależności od wyboru zostać rozdetalowane i przedstawione w sposób uproszczony. Istnieją różne poziomy prezentacji konstrukcji. Przy najprostszym trybie wyświetlania – jako prostokąty – rozmiar pliku maleje 15-krotnie i w związku z tym odpowiednio wzrasta prędkość pracy.

WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego