Obróbka blach

ATHENA zawiera kompletny program do obróbki blach – do szybkiego kon- struowania blach wraz z ich rozwinięciami. Dane podstawowe, jak np. materiał, grubość blachy, promień cięcia – są podstawą do konstruowania blach. Kształt podstawowy zawiera blachę utworzoną w okienku dialogowym lub przejętą z wolnego konturu blachy ATHENA.

ATHENA sheet editingNastępnie są umieszczone różne zagięcia i w prosty sposób kopiowane na sąsiadującą lub przeciwległą stronę. Do dyspozycji jest wiele różnych sposobów łączenia zagięć. Zagięte półki dołączone do powierzchni bazowej mogą być w dalszej kolejności skracane i ukosowane o zadany kąt.

Kontrola wizualna kształtu blachy przez podgląd dynamiczny 3D gwarantuje pracę pozbawioną błędów.

ATHENA sheet editingRównocześnie jest możliwe umieszczenie otworów lub wycięć w powierzchni blachy. Do tych celów do dyspozycji są kształty podstawowe, jak koło, prostokąt, wolne kontury (np. otworowanie pod wkładkę kluczową). Można tworzyć kontury własne i zapisywać je do bibliotek w celu ponownego użycia. Obróbka (wycięcia) blach może być umiejscowiona wg współrzędnych bezwzględnych lub skojarzonych. Można również tworzyć otworowania szeregowe.

ATHENA sheet editingZłącza zagiętych półek ważne dla wykonania prawidłowego rozwinięcia połączenia są definiowane przy pomocy przejrzystego okna dialogowego – np. rozsunięcie krawędzi oraz wzajemny układ narożny zagięcia. Obliczenie rozwinięcia blachy następuje wg tabeli ze współczynnikami zwykle przyjmowanymi przez zakłady wykonujące gięcia blach. Tabele takie mogą w zależności od potrzeb zostać przez użytkownika zmienione i zapisane.

Produkowane blachy można wstawiać do rysunku jako rozwinięcia lub modele 3D. Rozwinięcie można dodatkowo zapisać w postaci pliku DXF. Dane rozwinięcia można również przesłać do programu Excel.

ATHENA sheet editingOprócz normalnych blach w module do obróbki blach można również tworzyć elementy z płyt warstwowych, np. Alucobond i Reynobond. Do dyspozycji są również różne sposoby dochodzenia do siebie krawędzi.

WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego