ATHENA 2021 – po prostu inteligentna aktualizacja!

Nowe funkcje ułatwiające pracę oraz intuicyjna i inteligentna obsługa – elementy, które znalazły się na liście aktualizacji ATHENA 2021. W zakresie 3D nowy edytor grup zachwyca swoją wygodną obsługą, a w zakresie 2D zoptymalizowano między innymi obsługę projekcji 2D i prowadnic. Płynny import i eksport danych związanych z BMI, łatwiejsze uzyskiwanie licencji oprogramowania i wiele więcej. I wreszcie, ATHENA posiada logo produktu.

Simplified assembly manager (Assembly Editor)Uproszczony menadżer grup (edytor grup)

Podobnie jak w przypadku menadżera grup prętów, również menadżer grup dostępny jest w uproszczonej wersji – edytorze grup. Redukcja do podstawowych funkcji oraz zoptymalizowane okno dialogowe pozwalają na łatwą i intuicyjną kompilację grup.

Podczas tworzenia grupy w nowym edytorze części można intuicyjnie obracać lub przesuwać, przełączając się na chwilę do rysunku. Korekty są następnie potwierdzane i przesyłane do edytora.

Znany menadżer grup jest uzupełniony o nowy edytor i pozostaje dostępny dla bardziej złożonych części.

Optimization of 2D+ projectionsOptymalizacja projekcji 2D+

Nowa metoda wyświetlania umożliwia tworzenie projekcji 2D jeszcze bardziej realistycznie, nawet na podstawie projekcji pochodnych. Przede wszystkim zyskuje na tym obrazowanie wycięć i płaszczyzn cięcia. Zmiany długości projekcji 2D+ są automatycznie przenoszone do projekcji pochodnych.

New features in the ATHENA project browserPrzeglądarka projektów

W przeglądarce projektów ATHENA wprowadzono dwie nowe funkcje:

 • Teraz bezpośrednio przy użyciu przeglądarki projektów można dokonać eksportu SAT blach, które zostały utworzone za pomocą funkcji „obróbka blachy”.
 • Niezależnie od typu obiektu wyprowadzać można ustrukturyzowane listy części dla grup i zamówień częściowych, co wcześniej było możliwe wyłącznie w przypadku prętów z powiązanymi częściami.

Leader: context menu at handlesProwadnica: Menu kontekstowe na uchwytach

Prowadnice ATHENA posiadają teraz menu kontekstowe na uchwycie, przy pomocy którego można dodawać linie prowadzące i punkty wierzchołkowe.

A horizontal and a vertical division have been addedDodawanie osi do modelu 3D

Od teraz można wstawiać dodatkową oś do modelu osi, który został już przeanalizowany. Jest to możliwe dzięki nowemu poleceniu „Dodaj oś do modelu 3D”. Pozwala to przykładowo wstawić dodatkowe słupki lub rygle. Z funkcji tej można korzystać na rozpoznanych polach.

Import Revit familyImportowanie rodziny Revit

Dzięki tej nowej funkcji można importować dane, które zostały wygenerowane za pomocą wtyczki CAD-PLAN Revit. Importowany „plik .ath” zawiera dane DWG i rodziny Revit.

Export to BIMEksport BIM

To nowe polecenie umożliwia eksportowanie konstrukcji ATHENA 3D jako pliku IFC, rysunku DWG lub rodziny Revit. Wyeksportowaną rodzinę Revit można zaimportować bezpośrednio do modelu budynku za pomocą wtyczki CAD-PLAN Revit.

Automatic licensingAutomatyczne licencjonowanie

W większości przypadków ATHENA jest obecnie licencjonowana automatycznie po uruchomieniu programu lub naciśnięciu przycisku.

Seal editingEdycja uszczelniaczy

Podczas edycji uszczelniaczy, których geometria nie została zmieniona za pomocą „Gripedit”, można w późniejszym czasie włączać lub wyłączać sznur uszczelniający.

Object dimensioning for sheet metal sectionsWymiarowanie obiektów dla przekrojów blach

Korzystając z polecenia „Wymiarowanie obiektów” na przekrojach blach, można teraz wybrać sposób wymiarowania długości krawędzi.

Cutting class dialogOkno dialogowe klasy przycięcia

W celu zapewnienia bardziej intuicyjnej obsługi zaprojektowano nowe okno dialogowe „Klasy przycięcia”.

Transfer bar arrangementPrzenoszenie układu prętów

Przenoszenie wielu układów prętów jest teraz szybsze i łatwiejsze. Układy do przeniesienia wybierane są przy użyciu pośredniego okna dialogowego.

“Infill list” and “Infill diagram”„Lista wypełnień” i „Wyodrębnianie wypełnień”

Dla tych poleceń można teraz aktywować przełącznik „Obróć kontur”. W ten sposób wypełnienie konturów, które nie są prostokątne, obracane jest w taki sposób, aby optymalnie wykorzystać otaczający prostokąt.

Evaluation of bars: saw angle or cut angleOcena prętów: Kąt piłowania lub kąt cięcia

W opcjach można ustawić, czy dla wyodrębnień i list prętów podawany jest kąt piłowania lub cięcia.

LogiKal: 2D elements importLogiKal: Import elementów 2D

Jeżeli rysunek ATHENA nie musi posiadać funkcji 3D, elementy LogiKal można dodawać jako elementy 2D, co znacznie poprawia wydajność. W opcjach ATHENA pojawiła się możliwość ustawienia domyślnego „Importuj tylko 2D”.

Pozostałe nowości

 • Dostosowano polecenia na wstążce ATHENA.
 • Nowe polecenia zostały rozdzielone do poszczególnych grup na wstążce modelowania ATHENA zgodnie z ich funkcjami:
  • Nowe polecenie „współrzędne Z na 0”
  • Nowy producent systemów profili EJOT
  • Nowe polecenie „Edytuj grupę”
  • Nowe polecenie „Dodaj oś do modelu 3D”
  • Nowe polecenie „Importuj rodzinę Revit” i „Eksport BIM”
 • Okna dialogowe „Edytuj grupę”, „Klasa cięcia” oraz „Lista struktur” zostały zmienione ze starego na nowy format (szybsza i łatwiejsza obsługa).
 • Oznaczenie: Numery artykułów już nie są potrzebne do identyfikacji identycznych części. Umożliwia to szybsze generowanie list części, ponieważ nie ma potrzeby dodawania brakujących numerów artykułów.
 • Nowy, przejrzysty wygląd tabel wyników (list części).
 • Wymagania materiałowe E-R-Plus: Żądanie materiałów można przesłać do E-R-Plus z pozycji bez numerów artykułów. 0 (zero) przenoszone jest jako numer artykułu, dzięki czemu artykuły rozpoznawane są w ERP.
 • W oknie dialogowym „Prowadnica” dostępne są trzy nowe opcje po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w polu tekstowym: wytnij, kopiuj, edytuj. Nadal można używać kombinacji klawiszy „Ctrl + X”, „Ctrl + C” i „Ctrl + V”.
 • W przypadku części znormalizowanych, półfabrykatów lub dowolnych półfabrykatów można teraz definiować powierzchnie tak, jak dla przekrojów blach. Są one również stosowane w przypadku tworzenia grup prętów z odpowiednich części.
 • Dodano części standardowe:
  • Uzupełniono asortyment kołków i śrub EJOT
  • Dodano system profili EJOT (w tym DWG)
  • Uzupełniono profile Foppe
  • Dodano szyny HTU-S
 • Nowe typy obiektów dla funkcji „Wybierz te same obiekty” i „Zamień obiekty”: przekrój blachy, folia, izolacja, klocek, uszczelka płaska, sznur uszczelniający, uszczelnienie, dowolny półfabrykat, spaw i przekrój spawu.
 • Nowe polecenie „współrzędne Z na 0”, aby wyrównać niedokładności współrzędnych Z podczas portowania rysunków z innych programów CAD.
 • Podczas wykonywania polecenia „Początek ATHENA” na bloku z atrybutami, zawartość atrybutów jest teraz zachowana i konwertowana na jednowierszowy tekst AutoCAD.
 • Dodatki do ustawień domyślnych w opcjach ATHENA: „Elementy pojedyncze” ModelPopup, pręty, wypełnienia zostały uzupełnione o dodatkowe pola.
 • Oznakowanie powierzchni może zawierać nazwę koloru lub opis koloru.
 • Dokładność kompilacji tych samych wypełnień można teraz ustawić w opcjach ATHENA.
 • Warstwy systemu ATHENA można automatycznie zamrozić w nowych oknach widoków.
 • Pomoce konstrukcyjne (modele drutu 3D): możliwość wprowadzania maksymalnej wysokości, nachylenie ustawione jako stopnie zamiast %.
 • Przerwanie pręta: możliwe dokonanie wielu przerw poprzez wprowadzenie wielu punktów przerwania w jednym ciągu.

Numer wersji ATHENA

Aby zapewnić zgodność nazwy ATHENA z aktualną wersją AutoCAD, pominięto numer wersji. Po ATHENA 2019 pojawi się wersja ATHENA 2021 z tą aktualizacją.

WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego