ATHENA 2019 – Zyski we wszystkich obszarach

Wydajniejsza praca – na tym koncentrowano się przede wszystkim podczas tworzenia oprogramowania ATHENA 2019. Obszar 2D korzysta ze zwiększonej inteligencji i nowych funkcji dla wygodniejszego i szybszego rysowania. Konstrukcja 3D jest znacznie łatwiejsza w obsłudze dzięki nowemu edytorowi grupy prętów. A funkcje eksportowe zostały jeszcze bardziej usprawnione, zwłaszcza w przypadku SAT, BIM i ERP. Dla komfortu pracy, ikony zostały zoptymalizowane do stosowania również na ciemnym tle i, jak zawsze, w rozwoju ATHENA uwzględniono wiele życzeń klientów.

Simplified version of the bar assembly manager (bar assembly editor)Uproszczona wersja menadżera grupy prętów (edytor podzespołów prętów)

Dla szybkiej pracy z grupami prętów stworzono nowy edytor podzespołów prętów, intuicyjną wersję poprzedniego menedżera. Redukcja do podstawowych funkcji oraz zoptymalizowane okno dialogowe pozwalają na łatwe i szybkie złożenia grupy prętów.

Na przykład, wymiary dla przesuwania i kąty obrotu mogą być teraz pobierane z rysunku, z pełnym dostępem do funkcji pomocniczych, takich jak OFang i śledzenie.

Znany menadżer grup prętów jest uzupełniany przez edytor i jest nadal dostępny dla bardziej złożonych podzespołów prętów.

Project browser – additional functionalityPrzeglądarka projektu – dodatkowa funkcjonalność

Przeglądarka projektu została wyposażona w dodatkowe funkcje oszczędzające czas:

 • W przeglądarce projektu bryłom AutoCAD można przypisać różne właściwości, np. oznaczenie, materiał lub numer artykułu. W ten sposób komponenty zaprojektowane z wykorzystaniem elementów AutoCAD mogą być wykorzystywane i zliczane w listach części lub w przypadku zapotrzebowania materiałowego ERPlus.
 • Polecenie „Zmień obiekty” nie jest już uruchamiane tylko przez bezpośrednie wywołanie polecenia lub dwukrotne kliknięcie na obiekt w obrębie rysunku, lecz może być również wykonane z przeglądarki projektu. Przejrzysta lista obiektów może być przewijana i w razie potrzeby dostosowywana, a wyszukiwanie obiektów na rysunku nie jest już konieczne.
 • Powiązane części mogą być wydane razem (strukturalnie). W ten sposób powstaje lista części strukturalnych, np. dla grup budowlanych „łącznik teowy” wraz z przynależnym mu podzespołem pręta „rygiel” lub w przypadku szklenia, np. izolator, uszczelki, listwa zaciskowa i listwa maskująca.

“Leader” dialog box revisedOkno dialogowe „Prowadzenie” zostało zmienione

Okno dialogowe polecenia „Prowadzenie” zostało zmienione z naciskiem na wygodę i szybkość.  W oknie dialogowym mini-edytor umożliwia wielojęzyczną edycję tekstów prowadzeń i uzupełnień tekstu w dowolnym miejscu. Dodatkowo można teraz wstawić pola tekstowe AutoCAD do tekstów prowadzenia, np. do całkowitej długości polilinii lub obszaru zamkniętej polilinii.

Change membranes to delivery lengthZmiana długości folii na długość dostawy

Jeśli folia wprowadzona podczas rysowania ma początkowo dowolną długość, można ją następnie zmienić na długość dostawy. W tym celu wystarczy wpisać długość i określić koniec folii, który ma być wydłużony lub skrócony.

New grips for many ATHENA objectsNowe uchwyty dla wielu obiektów ATHENA

Obiekty ATHENA takie jak blacha, folia i izolacja są teraz wyposażone w wygodne uchwyty, które wcześniej były zarezerwowane dla polilinii. Dzięki temu obiekty mogą być szybciej i łatwiej edytowane, a zmiany konturów są jeszcze łatwiejsze do wykonania za pomocą Mouseover: Dodaj/usuń wierzchołki, rozciągnij, przekonwertuj na łuki.

Extended ERP exportRozszerzony eksport ERP

Wcześniej można było eksportować tylko pręty 3D i wypełnienia do programów ERP, ale teraz jest to możliwe w przypadku wszystkich obiektów ATHENA. Obiekty są wygodnie magazynowane w przeglądarce projektu, a następnie przenoszone do E-R-Plus, np. w celu ustalenia zapotrzebowania materiałowego.

Revised ATHENA sheet processingObróbka blachy

Obróbka blachy ATHENA została zmieniona:

 • Zagięcia mogą być dodawane na istniejących zagięciach, a łączenia zagięć na sąsiadujących powierzchniach innych zagięć są ustawiane automatycznie.
 • Wydania pliku SAT zostało poprawione (ważne przy interpretacji przez maszynę).

Sheet metal section as 2D+ objectPrzekrój poprzeczny blachy jako obiekt 2D+

Rodzina obiektów 2D+ powiększyła się o przekrój poprzeczny blachy. Operacje edycyjne mogą być teraz przypisane do przekrojów blachy, a następnie ocenione, ponadto mogą być teraz również rzutowane za pomocą polecenia „Projekcja obiektów”.

Projections of ATHENA sheet metal sectionsProjekcje przekrojów poprzecznych blachy

Nowością jest tworzenie inteligentnych projekcji przekrojów poprzecznych blachy. Jak wiadomo z poprzednich opcji projekcji dla części standardowych lub półproduktów, operacje obróbki można teraz przyporządkować do projekcji przekroju poprzecznego blachy. Projekcje te można ciąć jak i również rozciągać. Obecnie możliwe jest również zarządzanie przekrojami blach w bibliotekach.

Erweiterte Darstellung bei den ATHENA-StabprojektionenProjekcje prętów

Projekcje obrobionych prętów uzyskały rozszerzone przedstawienie. Na przykład, jeśli pręt jest cięty, nowo utworzony kontur jest automatycznie wyświetlany w innych widokach.

ATHENA extrusions applied to bar projectionsProjekcje prętów – wycinaniu obiektów

Podobnie jak w przypadku obróbki, wycinanie obiektów ATHENA może być teraz stosowane na projekcji prętów.

The new function “Break bar”Przerwanie pręta

Nowa funkcja „Przerwanie pręta” została dodana do podziału prętów. Poprzez określenie punktów i opcjonalnie wymiaru szczeliny, można tworzyć przerwy w prętach. Dodatkowo w przerwaniach można umieszczać grupy budowlane.

New sealing method "Sealing tape"Sznur uszczelniający

Sznur uszczelniający został dodany jako nowa metoda uszczelniania.

Increased speed through simplified outlinesWiększa prędkość dzięki uproszczonym konturom

Aby zwiększyć wydajność 3D, można aktywować automatycznie generowany uproszczony kontur dla blach, półproduktów i standardowych profili. Kontury z zaokrągleniami są bardzo intensywne obliczeniowo i mogą powodować problemy z prędkością podczas nawigacji w trybach cieniowanych. Nowa funkcja wyświetla zaokrąglenia jako narożniki i zapewnia bardziej płynny proces pracy ze względu na wynikające z tego zwiększenie prędkości.

Two-dimensional component drawings of assembliesWyciąg grupy budowlanej

Dzięki temu nowemu poleceniu, dwuwymiarowe rysunki części grup budowlanych mogą być generowane w pełni automatycznie, łącznie z opisem i wymiarowaniem. Polecenie działa tak samo jak znane polecenia „Wyciąg prętów” i „Wyciąg wypełnień”.

Saving several infills in 2D as separate DWGPodgląd wypełnień

Kilka wypełnień można zapisać w postaci rysunków 2D w przeglądzie jako oddzielny plik DWG.

Pozostałe nowości

 • Ulubione mogą być sortowane w oknie dialogowym alfabetycznie lub według częstotliwości użytkowania.
 • Teksty opisów obiektów mogą być teraz pisane wielkimi literami.
 • Kilka okien dialogowych zostało zoptymalizowanych na nowy format w celu szybszej i łatwiejszej obsługi:
  • Prowadzenie
  • Pomoce konstrukcyjne
  • Właściwości pręta
  • Przyporządkowanie identyfikatorów
  • Projekcja przekroju poprzecznego blachy
 • Współczynniki kreskowania materiałów i przycisków poleceń są teraz takie same, przyciski używają warstwy przypisanej do danego kreskowania.
 • Podczas zapisywania obiektów, ATHENA udostępnia wybrany wcześniej folder jako bieżącą lokalizację.
 • ATHENA dodaje do polecenia „Eksport Layout” AutoCAD różne opcje.
 • Dla wypełnień, połączenie krawędziowe „Thermix” zostało podzielone na „Thermix TX Pro” i „Thermix Low Psi”
 • W przypadku ręcznie tworzonych prowadzeń, części tekstowe, które występują kilkakrotnie w rysunku, mogą być wyszukiwane i zastępowane, np. „na miejscu budowy” przez „na miejscu”.
 • Dodano nowe normy części:
  • Różne śruby marki Reisser
  • Trzpienie spawalnicze marki Soyer
  • Kotwa śrubowa marki SFS
  • Nitonakrętki marki Titgemeyera
  • Podkładki do wkrętów z łbem stożkowym
  • Profil U BS EN 10365
 • Obecnie ukończono: amerykańskie profile standardowe AISC, kołki i śruby EJOT, śruby PMJ, kołki i śruby Fischer, kotwy Hilti oraz kołki MKT, Powers, Spit, Upat i Würth.
 • Nity są teraz podzielone na nity pełne, nity zrywalne i nitonakrętki.
 • Profile stalowe walcowane są podzielone na profile europejskie, angielskie, chińskie, rosyjskie i amerykańskie.
 • Do płyt warstwowych dodano asortyment STAC.
 • Do blach profilowanych dodano asortyment Romanowski.
 • „Przesunięcie linii pomocniczej” oferuje teraz opcję „Przestrzenie pomiędzy” z możliwością wprowadzenia kilku odległości oddzielonych przecinkiem.
 • „Opcje ATHENA” zostały rozszerzone:
  • Nowe wyskakujące okienko modalne „Projekt”
  • Uzupełnienie do wyskakującego okienka modalnego „Pozycjonowanie” o dalsze obiekty, które mogą być wyświetlane na listach części
  • Nowe ustawienie domyślne dla etykietowania wielkimi literami, ważne ogólnie lub tylko dla bieżącego rysunku.
  • Nowe wyskakujące okienko modalne do ustawień polecenia Eksport Layout
 • Numery pozycji wraz z prefiksem mogą być teraz zmieniane, również za pomocą przeglądarki projektu.
 • Nowa funkcja „Sprawdzenie artykułu” sprawdza numery artykułów części, które zostały przypisane do danego zlecenia pod kątem zgodności i w razie potrzeby porównuje je.
 • Przekroje spawów są teraz oceniane w taki sam sposób jak inne obiekty ATHENA podczas włączania do przeglądarki projektu. Można im nadać numer pozycji i etykietę odpowiadającą ocenie, a także umieścić je na liście części.
 • Polecenie „Zastosuj opracowanie wypełnienia” może być teraz zastosowane do kilku wypełnień jednocześnie.
 • Nowy, opcjonalnie dostępny moduł „Eksport eluCAD” jako zamiennik „Eksport NCW” z opcją wydawania plików 3DECW z przeglądarki projektu. Służy do sterowania maszyną.
 • „Tryby wyświetlania”: nowa opcja oddzielnego wyświetlania operacji obróbki w celu wykrycia nieprawidłowego pozycjonowania.
 • „Projekcja modelu 3D”: nowa funkcja do generowania rysunków złożeniowych.
 • Możliwość importu poziomych lub pionowych przekrojów okna lub elementu elewacyjnego z LogiKal z okuciami i przyłączem do ściany.
 • Przenoszenie profili ATHENA do LogiKal jako części zliczanych; w przypadku modeli 3D przenoszone są również numery pozycji, dzięki czemu przypisanie do modelu może być wykonane w programie CAD.
 • Po zaimportowaniu z LogiKal, okucia są teraz wyświetlane w widokach elementów LogiKal.
WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego