ATHENA 2018 – znaczące uproszczenia codziennego projektowania

Rozbudowane rysunki pod kontrolą

Szybkie zarządzanie i znajdowanie obiektów rysunkowych, proste i wygodne wydruki list materiałowych – to zaprojektowana, nowa przeglądarka projektu, najważniejsze wydarzenie w ATHENA 2018. Uzupełnienie o nowe, oszczędzające czas funkcje projektowania i wymiarowania wyników w pakiecie dla bardziej profesjonalnej pracy, zarówno w 2D, jak i 3D.

Przeglądarka projektu

Nowa przeglądarka projektu ATHENA to zaawansowane narzędzie do wyświetlania, sortowania, zarządzania i odnajdowania obiektów rysunkowych 2D i 3D. Można używać wszystkich obiektów ATHENA, bloków AutoCAD, brył AutoCAD i obiektów niestandardowych (niegraficznych).

Z rysunku obiekty są przenoszone do przeglądarki projektu poprzez kliknięcie lub przeciągnięcie, można je posortować w strukturę drzewa zadań / zadań podrzędnych. Informacja przestrzenna obiektów 2D wprowadzonych za pomocą ATHENA 2D +, np. długość lub głębokość są brane pod uwagę.

Przeglądarka projektu znacznie upraszcza wyniki listy materiałowej rysunku 2D. Listy materiałowe wpisywane ręcznie np. w Excel do teraz, często były koniecznością w obszarze obiektowym.  Przeglądarka projektu pozwala teraz szybko i skutecznie generować listy z zebranymi informacjami, takimi jak informacje o: prętach (profile), szkłach, grupach budowlanych, blachach, rurociągach lub wolnych pozycjach. Podczas wyświetlania listy te same części można rozpoznać i podsumować.

Aby szybko i łatwo znaleźć określone części, kliknij na listę, zostaną one podświetlone na rysunku.

Dobrym przykładem użycia przeglądarki projektu jest detal narysowany w 2D, np. poziome połączenie ścienne. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć przeglądarka projektu może przejąć i wymienić wszystkie wymagane obiekty, takie jak profile, izolacja, folie, śruby, kołki i małe części. Można je następnie edytować i wyświetlać na dowolnych listach.

Obróbka blach

Trzy nowe funkcje rozszerzają moduł obróbki blach ATHENA:

 • Gięcia mogą teraz być również umieszczone na bokach gięć, dzięki czemu np. możliwe są również blachy narożne.
 • Blachy można teraz wydawać jako modele SAT. Ten format jest bardzo ważny dla produkcji blachy.
 • Blachy z modułu obróbki blach są teraz przystosowane do BIM, mogą być przechowywane pojedynczo lub jako część modelu 3D w formacie IFC i można je przekazać np. do Revit.

IFC Wydanie (BIM): teraz także bryły AutoCAD

Teraz bryły programu AutoCAD można również przejąć do projektu i eksportować za pomocą formatu IFC.

Interfejs ERPlus

Podczas projektowania w ATHENA użytkownicy ERPlus mogą teraz wyszukiwać artykuły w bazie danych części ERPlus z elementów ATHENA (np. części znormalizowane), przejmując numery tych części. W ten sposób baza danych jest uzgadniana i jest zawsze aktualna w systemach ATHENA i ERPlus.

Przekrój spoiny

Nowe polecenie “przekrój spoiny” tworzy inteligentny obiekt ATHENA, który można następnie edytować za pomocą uchwytów lub klikając dwukrotnie.

Uporządkuj rzutnie

Opcja „Uporządkuj rzutnie“ została rozszerzona o możliwość rozmieszczenia rzutni o różnych rozmiarach, zmiennej wysokości i szerokości. Ponadto, okna widoku mogą być teraz synchronizowane, więc zmiana prostokąta okna roboczego automatycznie zmienia wyświetlanie zawartości w obszarze papieru.

Podział rastra

Kontury uzyskane za pomocą modułu „Podział rastra“ są teraz obiektami ATHENA – elementy wypełniające, które można wykorzystać do generowania szkła i paneli o dowolnej liczbie warstw. Wygenerowane obiekty są odpowiednie do analizy jako rysunki i listy pojedynczych części, a także można je konwertować na obiekty 3D.

Izolacja

Polecenie izolacji zostało rozszerzone o metodę konstrukcji „Polilinia”, która pozwala na zastosowanie izolacji wzdłuż polilinii podobnej do funkcji ściany ATHENA. W trakcie procesu można również wybrać istniejące linie, polilinie lub łuki, na których będzie przebiegać izolacja. Za pomocą tej metody można również podzielić i połączyć izolację.

Blacha kształtowa

Arkusz blach wygenerowany za pomocą polecenia “blacha kształtowa”, składającego się z kilku częściowych arkuszy, nie jest już obiektem złożonym, ale każdy arkusz częściowy w jego rozmiarze  jest oddzielnym obiektem. Cały arkusz można rozciągać i skracać za pomocą uchwytów, można dodawać i usuwać arkusze aż do uzyskania określonego celu.

Ponadto dodano arkusze profili:

 • Płyty Hösch
  • SAB: sandwich, kasety, profile piramidalne, profile desek, profile specjalne
  • Laukien: panele wtykowe, panele skrzynkowe, panele delta, panele tunelowe, panele płaskie, panele ząbkowane, panele lamellarne, panele tapicerowane, kompaktowe panele wsuwane, panele z rąbkiem stojącym, panele zaciskowe, panele prostokątne, panele TT

Projekcja modelu 3D

Nowa komenda „Projekcja modelu 3D”  pozwala utworzyć dwuwymiarowy widok bieżącego widoku modelu ATHENA 3D. Można rzutować wszystkie lub tylko wybrane obiekty modelu 3D.

Jako opcja dla widoku standardowego 2D projekcja może być również generowana jako widok rozstrzelony. Ponadto w widoku 2D dostępne jest automatyczne etykietowanie według pozycji lub identyfikatora.

Pozostałe Nowości:

 • Dzięki nowej konfiguracji program ATHENA można instalować nie tylko w programach AutoCAD, AutoCAD Architecture i AutoCAD Mechanical, ale także w programie AutoCAD Advance Steel.
 • Podczas obracania lub przesuwania obiektów wymiary są teraz również przesuwane, po zwymiarowaniu za pomocą polecenia „Wymiarowanie obiektu” (również obiekty AutoCAD). Obiekt jest w ten sposób obracany lub przemieszczany razem z jego wymiarami.
 • Wykonanie linii środkowych obiektów ATHENA (części znormalizowane, półprodukty, otwory itp.) odpowiada teraz wersji stworzonej za pomocą funkcji ATHENA “Linie środkowe”. Zgodnie z normą, odcinki linii przerywanych linii osi przecinają się zawsze w środku, zapobiega się nałożeniu punktów.
 • Nowe polecenie “Wybierz jednakowe obiekty”: Klikając obiekt, można wybrać wszystkie te same obiekty 2D występujące na rysunku. Dotyczy to również przekrojów z menedżera grupy prętów, wypełnień 2D, części znormalizowanych, półproduktów i bloków AutoCAD.
 • Nowe polecenie “Zamień obiekty”: wielokrotna wymiana obiektów rysunkowych 2D. Dotyczy to również przekrojów z menedżera grupy prętów, wypełnień 2D, części znormalizowanych, półproduktów i bloków AutoCAD.
 • Nowa komenda „Obróć i ustaw-niewidoczna”: Obiekt jest zaznaczany i kopiowany oraz obracany wokół wskazanego punktu obrotu, a następnie kopia znajduje się na ukrytej warstwie. Odpowiedni dla przedstawienia szerokości otwarcia okien lub drzwi.
 • Obiekty ATHENA 2D + zostały rozszerzone: Podkadka i uszczelnienie.
 • W przypadku biblioteki standardowej części zostały dodane: Wkręty z torx DIN 7505 M, SPAX z łbem trąbkowym, HUS3-I 6 z gwintem wewnętrznym M8 / M10, HUS3-I Flex 6 z gwintem wewnętrznym.
 • Nowa komenda „Linia pomocnicza oś-Z” do ustawienia linii pomocniczej w kierunku osi Z przez punkt, który zostanie określony.
 • Nowe polecenie „Punkt przecięcia płaszczyzny / linia prosta”, aby znaleźć punkt spotkania linii prostej z płaszczyzną.
 • Komenda „Podziel obiekty” może teraz również podzielić pręty 3D.
 • Nowe polecenie „Rozwiąż asocjacyjne wymiarowanie obiektu” w celu zachowania wymiarów dla zmian obiektu.
 • Funkcje Listy materiałowej “Lista prętów” i “Lista wypełnień” zapewniają obecnie opcję pominięcia aktualizacji identyfikatorów, co oszczędza dużo czasu, jeśli nie wprowadzono żadnych znaczących zmian.
 • Nowa komenda „Zmień kierunek pręta”, aby odwrócić kierunek wielu prętów, aby prawidłowo wyrównać asymetryczne zespoły prętów.
 • Nowe polecenie „Skasuj pozycje / identyfikatory”, aby usunąć dane porządkowe obiektów.
 • Nowe polecenie „Kąt płaszczyzn poprzez wskazanie punktów”, aby określić kąt między dwiema powierzchniami, z wymiarem kątowym.
WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego