ATHENA 2017 – upgrade z „dodatkiem”

Przejrzystość, ergonomia, funkcjonalność – ze wszystkiego nieco więcej!

Nowy moduł statyczny, nowe narzędzie do przedłużania blach profilowych, nowy link ERPlus® – upgrade na ATHENA 2017 kształtują różnorodne nowości, obok rozszerzonych funkcjonalności i optymalnej łatwości użytkowania. Wpłynęły do nas liczne życzenia użytkowników ATHENA, dzięki którym nowa wersja ATHENA jest ponownie wydajniejsza i łatwiejsza w obsłudze.

Statyka obciążenia

ATHENA dialog box "Load-case structural analysis"Nowy moduł statyczny „statyka obciążenia” dla obliczenia obciążenia prętów zastępuje dotychczasowy moduł „wymóg Ix / przegięcie”. Teraz podczas wyboru warunków można obliczać obciążenia z istotnie większym stopniem swobody.

Podgląd nowości:

 • Całkowicie nowe okno dialogowe z nowoczesnymi możliwościami wprowadzania parametrów
 • Dowolna liczba podpór
 • Różnorodne rodzaje dźwigarów
 • Dowolna kombinacja obciążeń (obciążenia punktowe i podłużne)
 • Rozróżnianie obciążeń użytkowych i stałych
 • Uwzględnienie czynników bezpieczeństwa (także możliwość swobodnego definiowania)
 • Kontrola wprowadzonych wartości pod kątem wymogów lub dopuszczalności
 • Wyświetlanie, czy kryteria wymogów zostały spełnione
 • Procentowe wprowadzenie przeciążenia
 • Obliczenie naprężeń przegięcia i sił przegięcia
 • Raport: Wyniki obliczeń wyświetlane w formie tabeli lub grafiki (np. siły reakcyjne, maks. przegięcie, maks. naprężenie w przekroju, itp.)

Plan ułożenia blach profilowych

ATHENA "Placement plan for profiled sheets"Nowe narzędzie pozwala na w pełni automatyczne ułożenie płyt blach profilowych wewnątrz dowolnych konturów, np. ze ścian lub dachów oraz szczegółową ocenę.

Poprzez ustalenie kierunku układania (poziomo lub pionowo), wybór blachy profilowej z bazy danych ATHENA i konturu poprzez dwa przekątne punkty narożne, tworzony jest plan ułożenia blach wraz z opisem. Podczas tego przebiegu można określić okapy, tolerancje i grubości blachy. W tylko jednym kroku można z planu ułożenia blachy utworzyć zestawienie materiałów, w którym zestawiono te same części. Blachy można przy pomocy polecenia „obiekt jako forma pojemnościowa” przekształcić na obiekty 3D, celem ich wykorzystania np. w projekcie BIM.

Blacha profilowa

ATHENA dialog box "Profiled sheet"Dotychczasowe polecenie „Blacha formowana” zostało edytowane i nazwane „Blacha profilowa”. Nowe, modne okno dialogowe zwiększa łatwość obsługi, a funkcjonalności rozszerza o następujące pozycje:

 • Dodano nowych producentów
 • Dodano panele sandwiczowe i stalowe kasety
 • Można przyporządkowywać powierzchnie ATHENA (np. kolory i obróbka)
 • W nowej zakładce kartoteki „Obszary” można włączać i wyłączać kraje (podobnie jak w module „części normowe”), celem skorzystania ze specyficznej dla kraju oferty poszczególnych producentów

Tekst dodatkowy do opisów

ATHENA dialog box "Label / Additional text"Do obiektów ATHENA można teraz dodawać do sześciu indywidualnych atrybutów (informacji). Atrybuty te można nie tylko opisywać, ale także oprócz automatycznie przyporządkowanych informacji przesyłać za pomocą eksportowania IFX do modelu BIM, np. Autodesk Revit® lub Navisworks®. Jest to bardzo ważne, aby móc transportować do modelu BIM także informacje niegraficzne.

Link artykułowy ERPlus®

Użytkownicy ERPlus® firmy T.A.Project mogą przy pomocy tego linku zagwarantować, że artykuły w ATHENA i ERPlus będą miały lub otrzymają te same numery artykułów. Podczas wyboru części ATHENA (np. części normowe) w bazie danych artykułów ERPlus można przeprowadzić wyszukiwanie artykułów i dzięki temu dokonać porównania danych. Dzięki temu dostęp do danych ERP jest możliwy w sposób zautomatyzowany już bezpośrednio z rysunku konstrukcyjnego.

Przyporządkowywanie prowadnic do tekstu

ATHENA function "Arrange leaders to text"Prowadnice ATHENA można teraz tak przyporządkować, aby zaczynały się dokładnie na początku tekstu lub na końcu tekstu.

Pozostałe nowości:

 • Nowy setup: Ze starszych instalacji można pobrać rejestry systemowe
 • Wiele zmian w menu paska rozwijanego
 • Tabele ATHENA są teraz wyposażone w skalę
 • Rozszerzenie „Blachy profilowej” (wcześniej blacha trapezowa): więcej producentów blach (w zależności od kraju), panele sandwiczowe i kasety stalowe, powierzchnie
 • Nowe polecenie „Opisanie artykułu” (identyfikator artykułu)
 • „Prowadnice ATHENA”: Możliwe zamieszczenie tekstów
 • „Kopiowanie tekstu opisu” (nowe)
 • „Edytowanie pomiaru” teraz możliwe także wielokrotnie
 • Rutyna „Kąt powierzchni”: teraz także funkcjonalny wraz z prętami zerowymi (liniami) i wypełnieniami
 • „Przesuwanie linii pomocniczej” teraz możliwe także z „0” lub wartościami negatywnymi
 • Zoptymalizowane okno dialogowe „Wypełnienia”: Pole listy „Warstwy” jest teraz dynamiczne
 • i wiele więcej.
WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego