Upgrade APOLLON 2023

W wersji 2023 r. APOLLON prezentuje się z rozszerzoną funkcjonalnością i eksportu oraz zoptymalizowanej obsługi. Przy konstruowaniu zaawansowanych technicznie elewacji dzięki nowej identyfikacji stałych części i nowym funkcjom zapewnione są większa przejrzystość i kontrola podczas pracy.

Fasada

Nowe okno dialogowe „Fasada” ułatwia przyporządkowanie elementów na powierzchni budynku w modelu APOLLON. Otrzymasz jest przy tym szczególnie przejrzyste przedstawienie frontu budynku lub całego budynku, które zapewnia, że żaden element nie zostanie pominięty. Już utworzony element możesz przenosić na inne powierzchnie i obiekty APOLLON są wówczas automatycznie obliczane na nowo. Inne elementy można generować pojedynczo lub w połączeniu, a przy prętach dostępne są jako opcje „Wypełnienie”, „Definicja pręta” lub „Element podstawowy”. Obiekty możesz w każdej chwili zmieniać i możesz przeprowadzać późniejszą ocenę atrap prętowych. Ta funkcja zaoszczędzi Ci czas i nakład.

Tagging (Identyfikacja stałych części)

Identyczne pręty i wypełnienia w modelu APOLLON możesz rejestrować z nową identyfikacją stałych części. Razem z identyfikacją stałych części Inventor do części połączeniowych możesz wygenerować znacznie bardziej kompaktową listę elementów. Eksport APOLLON-CNC również korzysta ze zidentyfikowanych stałych części i nie jest konieczne pojedyncze obliczanie każdej części.

Docinanie profili

Okno dialogowe docinania profili zostało dodatkowo zoptymalizowane jako istotna część APOLLON. Dostosowanie optyczne z nowymi grafikami i zmiana nazwy okna dialogowego „Nacięcie” na „Edycja” sprawiają, że okno dialogowe jest bardziej przejrzyste. Pod względem funkcjonalnym możliwe stało się podawanie głębokości dla każdego pojedynczego nacięcia.

Infill

Funkcja wstawiania wypełnień została rozszerzona. Jeśli generowane jest wypełnienie, nie jest ono, jak dotąd, stałą jednostką, ale jest zamontowane w warstwach, które mogą je pojedynczo określać. W ten sposób masz możliwość np. późniejszego zmieniania przy szkleniu szyby wewnętrznej ze szkła float na laminowane. Oprócz tego doszły nowe typy wypełnienia i możesz podawać oznaczenia i numery artykułów dla wypełnień.

Możliwości wpisów bezpośrednio przy obiekcie

Wraz z nowym poleceniem „Swobodne wyrównanie” możesz teraz zmienić przy pręcie jego względną pozycję poprzez przesunięcie lub obrót.

Rysunek pojedynczej części

Automatyczne generowanie rysunków pojedynczych części wspomaga także niezajmujące wiele miejsca obrazowanie z przerwami.

Pozostałe nowości

 • Rozszerzenia przy centrum profilowym:
  • Import części, definicji i folderów z innych baz danych.
  • Kompatybilność calowa w oknach dialogowych.
  • Przy tworzeniu elementów możesz też zastosować zagnieżdżone bloki.
  • Wskazywane są definicje prętów z podfolderów.
 • Nowe funkcje dla zmieniania prętów lub wypełnień:
  • Nowe przyporządkowanie prętów i wypełnień.
  • Łączenie prętów i wypełnień.
 • Większość poleceń można stosować także w tak zwanym „Embedded Modus”, aby edytować model z danej grupy bez jego otwierania.
 • Parametry okna dialogowego można zapisać, np., aby zapamiętać i ponownie załadować docinanie profili danych klas dla specjalnego połączenia profilowego.
WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego