Upgrade APOLLON 2022.2

APOLLON rozwija się i dojrzewa – dodano nowe funkcje, wprowadzono różne rozszerzenia i optymalizacje. Nowy filtr widoczności pomaga kontrolować złożone konstrukcje, a także jest przydatny przy wyborze i wydawaniu elementów. Rozszerzona funkcjonalność obróbki prętów i obecnie zawarta obszerna biblioteka części znormalizowanych przenoszą APOLLON na wyższy poziom.

Nowy ekran startowy

W nowej wersji APOLLON wita Cię uporządkowanym ekranem startowym. W zależności od wybranego katalogu projektu wyświetlane są ostatnie dokumenty. Można wybrać widok graficzny i widok listy. Aby uzyskać szybszy dostęp do pomocy i wsparcia, po lewej stronie zaimplementowano różne linki bezpośrednie. Można również uzyskać bezpośredni dostęp do portalu e-learningowego CAD-PLAN.

Wiele nacięć/obróbek na pręt

W oknie dialogowym APOLLON „Bar cutting” można teraz do definicji pręta przypisać jednocześnie kilka nacięć lub obróbkę, które są przejmowane i stosowane z odpowiedniego bloku. Ponadto dane wymiaru szczeliny nie są już ograniczone do jednej wartości dla wszystkich stron, ale w razie potrzeby wymiar szczeliny można określić osobno dla każdej strony.

Dzielenie pręta

Polecenie „Divide Bar” zostało rozszerzone o możliwość dodawania szczelin w podziałach. Wymiar szczeliny i odległość do płaszczyzny podziału można określić osobno dla każdej klasy prętów.

Rysunek pojedynczej części

Nowa funkcja „Single Part Drawing” umożliwia szczególnie wygodne wydanie pojedynczych rysunków części modelu APOLLON w formacie DWG lub IDW. Dla rysunków pojedynczej części dostępne są opcje wyboru rozmiaru arkusza i orientacji pola tekstowego, wszystkie informacje dotyczące pojedynczej części są automatycznie wprowadzane do pola tekstowego, należy tylko wykonać wymiarowanie i opis.

Wszystkie części modelu mogą być wydawane w jednym kroku lub tylko wybrane części za pomocą filtra widoczności APOLLON. Wybór rysunków pojedynczych części można również później rozszerzyć lub skrócić.

Filtr widoczności

Dzięki filtrowi widoczności APOLLON można ukryć fragmenty konstrukcji, np. do kontroli przycięcia, aby w konstrukcji słupowo-ryglowej w sposób izolowany wyświetlić słup z wszystkimi jego poszczególnymi częściami. Za pomocą filtra widoczności można również ograniczyć wydanie do określonych części, jak np. w nowej funkcji „Single Part Drawing” lub w eksporcie CNC. Widoczność regulowana jest poprzez wybór komponentów na modelu lub poprzez wygodne okno dialogowe.

Dane znormalizowane profilu

Obszerna biblioteka producentów i części znormalizowanych firmy ATHENA jest teraz dostępna również w APOLLON. Części znormalizowane są używane w podobny sposób jak półprodukty, dostępne są również funkcje filtrowania dla różnych norm oraz funkcja wyszukiwania w oknie dialogowym. Można przypisywać własne numery artykułów i korzystać z nowej funkcji porównywania numerów artykułów dla części znormalizowanych. Ponadto w oknie dialogowym dostępnych jest kilka opcji wstawiania, np. wybór określonej powierzchni modelu osi i podanie określonej pozycji.

Eksport CNC

Funkcja eksportu CNC w APOLLON została rozszerzona. Wyboru części do wyeksportowania można teraz dokonać za pomocą filtra widoczności, również w połączeniu z poprzednim wyborem przy użyciu materiału. 3dCW został dodany do CamQuix jako format eksportu CNC.

Edycja konturów profilu (komponenty)

Profile z bazy danych APOLLON można teraz eksportować i edytować do modyfikacji w Profile Content Center. Jeśli profil jest już zainstalowany w modelu, można go wyeksportować jako blok i zapisać jako nowy obiekt w bazie danych po przetworzeniu. Niezabudowany jeszcze profil, można wyeksportować jako blok, edytować i zapisać z powrotem bezpośrednio w bazie danych, dzięki czemu jest dostępny jako zmodyfikowany profil.

Kontrola konturów

Nowa funkcja „Check Outlines” ułatwia sprawdzanie narysowanych konturów pod kątem kompletności. Dane konturu są sprawdzane pod kątem poprawności, czy np. są rzeczywiście zamknięte i czy występują kontury przycięcia lub nacięcia.

Klasy przycięcia

Oprócz standardowych klas przycięcia, w APOLLON można teraz tworzyć klasy zdefiniowane przez użytkownika. Klasy przycięcia są tworzone na nowo i zarządzane w przejrzystym oknie dialogowym.

Aktualizacja elementów w podzespołach

APOLLON może teraz wykonać aktualizację w podzespołach. Jeśli parametry całego podzespołu ulegną zmianie, nie jest już konieczne aktualizowanie każdego elementu z osobna, zamiast tego zmiany można zastosować do wszystkich elementów podzespołu jednym kliknięciem za pomocą polecenia „Update Element”.

Pozostałe zmiany

  • Nowy format bazy danych .pdlx do szyfrowania i kompresji bazy danych.
  • Kontrola aktualizacji programu przy każdym uruchomieniu programu, sygnalizowana przez dymek. Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji i pobierania aktualizacji znajdują się w informacji o produkcie APOLLON.
  • Interfejs programu teraz również w ciemnej kolorystyce.
  • Informacje o produkcie można jednym kliknięciem skopiować do schowka w celach pomocniczych.
  • Numery artykułów komponentów można sprawdzić pod kątem przydatności, np. do przejęcia do systemu ERP.
  • Teraz możliwa jest ręczna zmiana materiału dla złożonych części łączących.
  • Ulepszona analiza punktu cięcia (linie o małej długości są usuwane).
  • Import profilu: teraz możliwy jest pomiar wysokości uszczelnienia w ujemnym Y.
  • Edycja w centrum zawartości profilu umożliwia teraz późniejszą edycję wszystkich właściwości.
WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego