APOLLON – w pełni parametryczne oprogramowanie CAD 3D do modelowania dla budownictwa metalowego i techniki elewacyjnej.

APOLLON to w pełni parametryczne oprogramowanie CAD 3D do modelowania konstrukcji dla budownictwa metalowego i techniki elewacyjnej. Elewacje słupowo-ryglowe, elementowe lub o dowolnym kształcie – dzięki APOLLON wszystko jest możliwe. Obejmuje etapy od konstrukcji modelu aż do planów produkcyjnych, listę części i danych wyjściowych CNC dla maszyny. APOLLON, jako samodzielny produkt, jest idealnym uzupełnieniem ATHENA i zawiera Autodesk Inventor® jako podstawę.

Elewacje można zwykle projektować bardzo łatwo i efektywnie za pomocą ATHENA (oprogramowania CAD do budowy elewacji w oparciu o AutoCAD®). Przekroje w 2D, tworzenie modeli w 3D – z ATHENA jest to bardzo łatwe i wydajne.

Jeśli projekt elewacji jest jednak bardzo złożony i zróżnicowany, przydatne może być oprogramowanie w pełni parametryczne. I tu do gry wkracza APOLLON. Z tym produktem, jako idealnym uzupełnieniem ATHENA, możliwe jest parametryczne modelowanie 3D elewacji lub elementów elewacji.

APOLLON jest niezależny od systemu profili, ale nie zawiera żadnych danych podstawowych profilu poza małą przykładową bazą danych. Dane podstawowe profilu są generowane jako dane projektowe podczas konstrukcji. Korzyść: Zmiany danych profilu, np. dzięki wymaganiom statycznym, są bardzo łatwe do wykonania. Dane podstawowe rosną tak od czasu do czasu.

Interfejsy do danych podstawowych profilu konkurentów zostaną dodane później.

 

WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego