Service Pack 1 jest już dostępny!

Dodatek serwisowy ATHENA 2019 Service Pack 1 jest już dostępny do pobrania. Wystarczy kliknąć na link do centrum obsługi klienta. Jak zawsze, plik zip zawiera opis ulepszeń i zmian.

Tutaj znajduje się krótki fragment:

  • Poprawa wydajności w obszarze 3D w programie AutoCAD/Architecture/Advance Steel/Mechanical 2021 . (Skorzystaj z okazji, aby zaktualizować licencje programu AutoCAD w tym miejscu: kliknij)
  • Asortyment profili producenta systemów profilowych Hueck System GmbH & Co. KG został wdrożony.
  • LogiKal: dalsze ulepszenia w interfejsie.

18.05.2020

WordPress Video Lightbox Plugin
Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego