Nowa wersja: ATHENA 2016 jest już dostępna

Aktualizacja ATHENA 2016 zawiera liczne nowości, które wywodzą się z wymogów, jakie stawiane są na co dzień konstruktorom. Przez to obszary 2D i 3D coraz bardziej się ze sobą zlewają. Korzyści jakie wynikają z takiego połączenia to przykładowo to, że także obiekty 2D stają się coraz bardziej inteligentne i dzięki temu mogą podlegać ocenie (rysunki wykonawcze wł. z opracowaniem). Szczególnie wartym wymienienia rozszerzeniem w obszarze 3D jest poprawiona zdolność BIM. Ponadto do LogiKal wdrożono nowy dwukierunkowy interfejs czasu rzeczywistego (Orgadata) i ERPlus (T.A. Project). ATHENA w dalszym ciągu podąża z duchem czasu i stanowi oprogramowanie w zakresie inteligentnych rozwiązań CAD dla techniki elewacji.

Pozostałe informacje

Prosimy zwrócić uwagę na to, że fizyczne dostawy produktu ATHENA (dostawa DVD-Box) zostały zmienione, wraz z wprowadzeniem wersji 2016, na dostawy elektroniczne (pobieranie).

Pozostałe informacje

28.12.2016

Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego