Dostępne jest ATHENA 2018 Servicepack 1

Nowy dodatek Service Pack 1 dla ATHENA 2018 jest już dostępny. Zawiera pewne zoptymalizowane funkcje. Jeśli używasz ATHENA 2018, zainstaluj dodatek Service Pack. Dodatek Service Pack jest niezależny od języka i platformy, tzn. może być używany do licencji jednoosobowych i licencji sieciowych.

Pobierz z obszaru klienta

Instalacja:
1. Rozpakuj plik ZIP.
2. Uruchom plik “ath_SP1_installer.exe”, który znajduje się w podkatalogu rozpakowanych plików.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. W przypadku zapytań o wsparcie proszę skorzystać z naszego formularza kontaktowego.

18.03.2019