Dostępne jest ATHENA 2017 Servicepack 2

Nowy dodatek Service Pack 1 dla ATHENA 2017 jest już dostępny, który można teraz zainstalować również w AutoCAD i AutoCAD Architecture 2019. Jeśli używasz ATHENA 2017, zainstaluj dodatek Service Pack. Dodatek Service Pack jest niezależny od języka i platformy, tzn. może być używany do licencji jednoosobowych i licencji sieciowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pliku “_changelog_eng.pdf”.

Pobierz z obszaru klienta

Instalacja:
1. Rozpakuj plik ZIP.
2. Przeczytaj plik _README.HTML.
3. Uruchom plik ATH_SP1_INSTALLER.EXE, który znajduje się w podkatalogu rozpakowanych plików.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. W przypadku zapytań o wsparcie proszę skorzystać z naszego formularza kontaktowego.

16.05.2018