Dostępne jest ATHENA 2016 Servicepack 1

Nowy dodatek Service Pack 1 dla ATHENA 2016 jest już dostępny. Zawiera pewne zoptymalizowane funkcje. Jeśli używasz ATHENA 2016, zainstaluj dodatek Service Pack. Dodatek Service Pack jest niezależny od języka i platformy, tzn. może być używany do licencji jednoosobowych i licencji sieciowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pliku “_changelog_eng.pdf”.

Pobierz z obszaru klienta

Instalacja:
1. Rozpakuj plik ZIP.
2. Przeczytaj plik _README.HTML.
3. Uruchom plik ATH_SP1_INSTALLER.EXE, który znajduje się w podkatalogu rozpakowanych plików.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. W przypadku zapytań o wsparcie proszę skorzystać z naszego formularza kontaktowego.

29.5.2017

Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego