Bardzo zadowalające wyniki ankiety CAD-PLAN!

CAD-PLAN GmbH chciała zobaczyć co w trawie piszczy i przeprowadziła ankietę* wśród Państwa klientów. Uczestnikami ankiety były przedsiębiorstwa budowy metalowej, biura planistyczne, doradcy konstruowania elewacji, jak i szkoły wyższe oraz szkoły zawodowe. Uczestnicy zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na różne pytania dotyczące produktów oprogramowania, zachowania użytkownika i serwisu. Ideą ankiety było zdobycie informacji na temat użytkowania i życzeń dotyczących produktów oprogramowania, przede wszystkim informacji dotyczących ATHENA. Ponadto sprawdzono zadowolenie klientów, gdyż właśnie to jest podstawą dalszego sukcesu.

Ocena wykazała, że technicy pracują przy pomocy ATHENA średnio 5,81 godziny dziennie. Jest to dobra wartość, ponieważ technicy muszą poza konstruowaniem wykonywać również inne czynności, jak rozmowy, wizyty na budowie itd. Ciekawe były także odpowiedzi dotyczące szacowanej oszczędności czasu z programem ATHENA w porównaniu do AutoCAD pur. Różnice te są znaczne (przedstawiono je poniżej). Niektórzy uczestnicy podali nawet oszczędność czasu wynoszącą 81-100%!

Ponadto potwierdzono, że najintensywniej wykorzystywane są konstrukcje 2D, obróbki blachy oraz narzędzia dla fizyki budowlanej i statyki, czyli narzędzia do codziennych zadań planistycznych. CAD-PLAN mogła z zadowoleniem stwierdzić na podstawie wyniku ankiety częstsze korzystanie z obszaru 3D. Użytkownicy co raz części korzystają z funkcji 3D ATHENA, także w związku z Building Information Modeling (BIM), które przede wszystkim za granicą jest uważane za co raz ważniejsze narzędzie.

Zgodnie z danymi uczestników ankiety, większość z nich wprowadza aktualną wersję ATHENA. CAD-PLAN wnioskuje z tego, że coroczna aktualizacja jest przez użytkowników dobrze odbierana. Opracowane i nowe funkcje są oceniane jako dopasowane do praktyki i są też w szerokim zakresie stosowane. Ostatecznie najlepiej oceniono zadowolenie ze sprzedaży, wsparcia i szkoleń. CAD-PLAN niezmiernie się z tego cieszy i jest wysoce zmotywowana do poprawienia jakości serwisu.

Poniżej kilka przykładów z ankiety:

Jak wysoka jest Państwa zdaniem oszczędność czasu, wyrażona w procentach, pracując z ATHENA w porównaniu do pracy z AutoCAD pur?

Szacowana oszczędność czasu Udział odpowiedz
0-20 % 34,74 %
21-40 % 37,89 %
41-60 % 14,74 %
61-80 % 11,58 %
81-100 % 1,05 %

Jak bardzo jesteście Państwo i Państwa koledzy zadowoleni z ATHENA?

Notatka Udział odpowiedz
1 12,63 %
2 76,84 %
3 9,47 %
4 1,05 %
5 0 %
6 0 %

Pozostałe ciekawe oceny ankietowanych:

Zadowolenie z: Notatka
AutoCAD 2,40
Autodesk 2,76
ATHENA-Schulungen 2,06
ATHENA-Support 1,83

CAD-PLAN GmbH jest bardzo zadowolona z ponadprzeciętnego uczestnictwa w ankiecie. Zdobyte informacje pokazują, że CAD-PLAN znajduje się na właściwej drodze i służą do dalszego rozwoju i aktualizacji produktów oprogramowania, przede wszystkim ATHENA oraz do optymalizacji wsparcia i oferty szkoleń.

W nadzorowanym losowaniu głównej wygranej, iPad Mini, brali udział wszyscy uczestnicy ankiety. Szczęśliwym zwycięzcą jest Pan Thomas Schmidt (Priedemann Fassadenberatung GmbH, Großbeeren). Serdecznie gratulujemy.

*Ankieta nie była wykonana w formie reprezentacyjnej

 

18.04.2015

Twoja osoba kontaktowa

Twoja osoba kontaktowa:

CAD-PLAN Poland
Michał Cepielik
Tel.: +48-343-284-804
Mobil: +48-508-822-271
e-mail: cepielik@cad-plan.com

Główna siedziba CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego