De softwareproducten van CAD-PLAN verlichten het dagelijkse werk van de constructeur en verhogen zo de efficiëntie en productiviteit

De CAD-oplossing voor het construeren in de Metalen Ramen- en Gevelbranche

Volledig parametrische 3D CAD / Modelleringssoftware

De software voor thermische analyse en rapportage (isothermen berekening)

ATHENA 2021 Service Pack 1 beschikbaar

Vanaf nu is Service Pack 1 voor ATHENA 2021 for AutoCAD en ATHENA 2021 Complete beschikbaar om te downloaden.

ATHENA is nu uitvoerbaar op AutoCAD 2022, sommige commando’s zijn nog sneller en intuïtiever te gebruiken dankzij aanpassingen in de voorinstellingen, en de Ejot, Jordahl en Halfen assortimenten zijn uitgebreid en overzichtelijker gerangschikt. Verschillende dialoogvensters en de interface met LogiKal zijn geoptimaliseerd en de veldbeperking van de functie “gevelelement” is opgeheven.

APOLLON 2022 Upgrade beschikbaar

Nadat de eerste versie van APOLLON al met succes werd ingezet in de alledaagse constructiepraktijken, volgt nu de upgrade naar versie 2022 met een groot aantal praktijkgerichte vernieuwingen.

Het creëren en beheren van profielseries, het plaatsen van objecten op het model, het toepassen van bewerkingen: we hebben alle mogelijke aspecten aangepakt om het construeren met behulp van parameters nog comfortabeler en eenvoudiger te maken.

Imagefilm: Krijg een indruk van CAD-PLAN!

Construeren en analyseren

Met ATHENA en flixo beschikt u over een gamma van geavanceerde producten waarmee de meeste vereisten van een constructeur gedekt worden:

  • tekenen en construeren,
  • statische en bouwfysische berekeningen,
  • thermisch-hygrisch onderzoek.
WordPress Video Lightbox Plugin
Uw contactpersoon

Uw contactpersoon:

CAD-PLAN Benelux
Jochem de Langen
Tel.: +49-69-800-818-35
Mobile: +31-6-155-105-65
e-mail: delangen@cad-plan.com

CAD-PLAN hoofdkwartier
Tel.: +49-69-800-818-0
E-Mail: contact@cad-plan.com

Of gebruik ons contactformulier