De functionaliteit van flixo

flixo is verdeeld in een constructie- en een berichtengedeelte. In het constructiegedeelte wordt de fysische situatie gedefinieerd (geometrie, randvoorwaarden, materialen). In het berichtengedeelte kunnen de resultaten interactief samengesteld worden. Elementen die in alle berichten voorkomen kunnen vastgelegd worden in het masterbericht.

Invoer flixo

Met de geïntegreerde en uitbreidbare bibliotheek van bouwonderdelen kunnen componenten gewoon met de muis (“drag & drop”) in de actuele constructie opgenomen worden. De CAD-editor/layout-editor ondersteunt de volgende bekende concepten:

 • Niveaus: objecten kunnen op verschillende niveaus ingericht worden, de niveaus kunnen selectief in- en uitgeschakeld, afgedrukt en bevroren worden.
 • Vanghulp: objecten kunnen met verschillende hulpobjecten zoals hulplijnen, roosters, speciale punten van nabijgelegen objecten opgesteld worden.
 • Associatieve elementen zoals lokale resultaten en isothermen
 • Invoer met de muis en het toetsenbord
 • Geometrische bewerkingen zoals groeperen, verenigen, snijden, scheiden van objecten

Materiaaldatabase van flixo met meer dan 1000 materialen uit verschillende normen (EN ISO 12524, EN ISO 10077-2, EN ISO 673, EN 6946, DIN 4108-4)

Resultaten

 • flixo-resultatIsothermen en valse-kleurenopname van eender welk bouwdetail voor de kwalitatieve warmtetechnische evaluatie en optimalisering
 • Temperaturen aan vrij in te stellen constructiepunten
 • Warmteflux aan vrij in te stellen constructiepunten
 • Minimale en maximale oppervlaktetemperaturen aan vrij in te stellen constructieranden en kritische luchtvochtigheid van de ruimte voor de evaluatie van mogelijke schimmelvorming en problemen met het dauwpunt
 • Warmtestromen aan vrij in te stellen grenslijnen
 • Automatische berekening van de U-waarden van het frame

Features

 • Berekening van de temperaturen volgens de eindige-elementenmethode (driehoekselementen); iteratieve oplossing van het lineaire stelsel van vergelijkingen door middel van een geoptimaliseerde geconjugeerde gradiëntenmethode
 • Automatische roosterverfijning op kritische plaatsen
 • Berekening van equivalente warmtegeleidingscoëfficiënten voor luchtholtes en automatische verdeling van luchtholtes volgens EN ISO 10077-2
 • Onbeperkt aantal knooppunttemperaturen (afhankelijk van de gebruikte hardware)
  Inachtneming van materialen met orthotrope eigenschappen

flixo is optimaal geïntegreerd in de Windowsomgeving en maakt gebruik van de bekende mogelijkheden

 • Kopiëren/uitsnijden en invoegen, alsook ongedaan maken/herhalen van de laatste acties
 • Verschillende flixo-documenten kunnen parallel bewerkt worden
 • Uitwisselen van flixo-gegevens (constructiedetails, resultaten) via het klembord door middel van drag & drop. Zo kunnen resultaten bijv. direct in een Word-document geïntegreerd worden of gekopieerd of verplaatst worden van de ene constructie naar de andere
WordPress Video Lightbox Plugin
Uw contactpersoon

Uw contactpersoon:

CAD-PLAN Benelux
Jochem de Langen
Tel.: +49-69-800-818-35
Mobile: +31-6-155-105-65
e-mail: delangen@cad-plan.com

CAD-PLAN hoofdkwartier
Tel.: +49-69-800-818-0
E-Mail: contact@cad-plan.com

Of gebruik ons contactformulier