CRONOS – Product Data Management (PDM)

CRONOS dient voor de verwerking van bedrijfsgegevens. Vooral artikelgerichte projectgegevens en ontwerptekeningen opgesteld met ATHENA, APOLLON, AutoCAD of Inventor kunnen eenvoudig worden behandeld. Lay-outs en tekeningen van afzonderlijke onderdelen die bij een constructie horen worden weergegeven in een overzichtelijke structuur, net als alle andere bestanden van een bepaald project, bijv. Word, Excel, PowerPoint, PDF en nog veel meer. Zelfs projectgerelateerd e-mailverkeer kan via CRONOS worden afgehandeld. Dit betekent dat op elk moment een projectoverzicht met tekeningen, productinformatie, orders, facturen en gerelateerde communicatie beschikbaar is.

Werktijd wordt bespaard en de productiviteit wordt aanzienlijk verhoogd door het gebruik van praktische hulpmiddelen.

Cronos is beschikbaar in verschillende modules:

  • Cronos Basis: Documentenbeheer voor algemene werkplekken zonder CAD: Behandeling van bedrijfsrelevante gegevens zoals e-mail, Word, Excel, PowerPoint, PDF, enz. inclusief Quickview enz.
  • Cronos CAD: Documentenbeheer zoals Cronos Basis, plus de verwerking van CAD-gegevens uit ATHENA, APOLLON, AutoCAD en Inventor.
  • Cronos View: Weergave van gegevens, ideaal bij de productie.
  • Cronos BOM: Creatie van stuklijsten binnen de CAD-systemen.

CRONOS voor de projectstart

CRONOS werkt projectgericht en creëert bij het ontwikkelen van een nieuw project automatisch een mappenstructuur op basis van een template dat specifiek voor het bedrijf of voor het soort project is samengesteld.De mappenstructuur kan bedrijfsspecifiek of op basis van het projecttype worden ingesteld. Mappen voor offertes, orders, documentatie, correspondentie of voor de bouw zijn direct beschikbaar voor het hele team, zo nodig al met submappen. Een gebruikersvriendelijk dialoogvenster vraagt naar de projectgerelateerde gegevens. Op deze manier wordt in het hele bedrijf een consistente projectstructuur bereikt.

Onafhankelijk van het type document is CRONOS een startplatform, waarin documenten en tekeningen voor het project samengesteld en van bijkomende informatie voorzien kunnen worden. Dit maakt het eenvoudig om documenten in de toekomst terug te vinden, zoals in het geval van speciale tekeningen waarvan elementen in volgende projecten worden hergebruikt.

Functies (selectie):

Kopieerwizard

De CRONOS kopieerwizard is de tool voor het dupliceren van bestaande assemblies en onderdelen uit Inventor en APOLLON. Grote assemblies kunnen eenvoudig van het ene project naar het andere worden gekopieerd met behulp van drag and drop, en via een overzichtelijk dialoogvenster kunt u specifieke bestanden uit de assembly selecteren.

Bij de kopie worden alle onderdelen vanaf nul aangemaakt en zijn dan beschikbaar in de nieuwe assembly zonder dat het origineel nodig is. De dagen van data chaos zijn lang voorbij.

Nummer Generator

De CRONOS Nummer Generator kent een documentnummer toe aan nieuw aangemaakte bestanden en geeft individuele onderdelen in een tekening een naam, zodat er geen dubbele namen worden gebruikt. Componenten en afzonderlijke onderdelen kunnen duidelijk worden toegewezen in een stuklijst.

Versiebeheer

CRONOS registreert alle informatie met betrekking tot een wijzigingsgeschiedenis en zorgt voor verwijzingen tussen modellen van verschillende versies. CAD-revisie en versiebeheer worden volledig ondersteund. Vanuit CRONOS kunnen releases worden uitgevoerd wanneer een bepaalde status (milestone) is bereikt. Wijzigingsindexen worden automatisch ingesteld, zodat een tekeningstatus altijd een traceerbare index heeft.

Zoekfunctie

Projecten, mappen en alle soorten documenten kunnen snel worden gevonden in CRONOS. Er kan snel gezocht worden door te typen, er kan in kolommen gezocht worden om het zoekresultaat te verfijnen, of er kan gezocht worden door meerdere zoektermen te combineren. Er is een voorbeeldvenster voor gevonden bestanden, evenals de mogelijkheid om persoonlijke en bedrijfsbrede zoekfavorieten in te stellen.

Vind snel en betrouwbaar onderdelen met de bijbehorende informatie: Met CRONOS behoort eindeloos zoeken tot het verleden.

Beheer van projectgerelateerde bestanden

Binnen een project kan bijv. een bouwelement uit meerdere bestanden bestaan: bij een plaat kan dat een 3D-model, de uitslag, het SAT-bestand voor de productie en info over de bekleding/verf zijn. Deze bestanden kunnen comfortabel worden weergegeven in een voorbeeldvenster en er kunnen nog andere bestanden aan het bouwelement worden toegevoegd. Wanneer de plaat dan naar de plaatafdeling gaat, kan de volledige documentatie eraan gekoppeld worden.

Automatisch vullen van de koppen en automatisch afdrukken van lay-outs en plan indexen

CRONOS kan automatisch kopteksten vullen op basis van een bedrijfsbreed of projectspecifiek sjabloon. Hiervoor worden ook indexen en project- en dossiernummers gebruikt.

Gedefinieerde projectstructuur

Projectstructuren kunnen in CRONOS worden gedefinieerd via structuursjablonen, die administratief worden ingesteld. Dit betekent dat wanneer een nieuw project wordt aangemaakt, het de bedrijfsbrede structuur voor een specifiek projecttype erft.

WordPress Video Lightbox Plugin
Uw contactpersoon

Uw contactpersoon:

CAD-PLAN Benelux
Jochem de Langen
Tel.: +49-69-800-818-35
Mobile: +31-6-155-105-65
e-mail: delangen@cad-plan.com

CAD-PLAN hoofdkwartier
Tel.: +49-69-800-818-0
E-Mail: contact@cad-plan.com

Of gebruik ons contactformulier