Upgrade ATHENA 2022

Het doel in minder stappen bereiken – de ATHENA 2022 upgrade vergemakkelijkt en versnelt het werk. De functies voor het hanteren van bibliotheekobjecten zijn gebruiksvriendelijker en tegelijkertijd efficiënter geworden, geoptimaliseerde dialoogvensters met vereenvoudigde bediening maken snel werken mogelijk en talrijke nieuwe functies breiden de functionaliteit van ATHENA uit.

Dialoog “Oproepen” volledig vernieuwd

Het dialoogvenster “Oproepen” is nu het centrale aanspreekpunt voor het oproepen van objecten of objecteigenschappen uit bibliotheekbestanden, de catalogus, de huidige tekening of uit opgeslagen tekeningen. Met behulp van een boomstructuur kunt u de opslagplaats van het object duidelijk en snel vinden.

Dit vereenvoudigt de behandeling van bibliotheekobjecten aanzienlijk, wat een voordeel is wanneer met een groot aantal commando’s wordt gewerkt. De bestandsgrootte van uw tekeningen kan bovendien sterk worden gereduceerd, omdat de objecten alleen in de tekening worden opgeslagen als ze daar ook daadwerkelijk worden gebruikt.

Bewerken/exporteren bibliotheek

Met het nieuwe dialoogvenster “Bibliotheek bewerken” kunt u nu ATHENA-objectbibliotheken eenvoudiger en sneller bewerken en exporteren.

AutoCAD-commando “Aanpassen eigenschappen” voor ATHENA-objecten

Als u vaak het AutoCAD-commando “Eigenschappen aanpassen” gebruikt, zult u de nieuwe mogelijkheid om de eigenschappen van ATHENA objecten over te brengen op prijs stellen. Want wanneer u de doelobjecten selecteert met de Ctrl-toets ingedrukt, kunt u met dit AutoCAD-commando ook ATHENA-eigenschappen overbrengen.

Projectbrowser

U heeft nu de mogelijkheid om werkbladen, die u heeft gemaakt met de werkbladenmodule, als uittreksels (ontwikkelingen) direct vanuit de projectbrowser te exporteren. Hierdoor wordt de tussenstap om terug te schakelen naar de vellenmodule om de scheidingen uit te voeren overbodig.

Hoogteknooppunten

Als het in een van uw plannen nodig is om meerdere verdiepingshoogten in één bouwlaag op te geven, biedt ATHENA u nu verschillende basishoogten voor de hoogteverschillen. De berekende hoogteknooppunten krijgen precies hetzelfde aantal hoogtes als u heeft bepaald voor de basishoogtes in het gedefinieerde knooppunt.

Nieuwe, moderne dialoogboxen

Voor een eenvoudigere en snellere verwerking zijn de dialoogvensters “Toepassen” voor assemblages, samengestelde elementen, vullingen, elementen, vrije halffabricaten en wanden gewijzigd naar het nieuwe formaat.

Tangentiële randen in plaats van lichte randen voor projecties

Zoals u al kent van de ATHENA 2D-uittreksels, worden nu tangentiële randen weergegeven in de ATHENA-projecties, d.w.z. overgangen van stralen naar rechte randen. Deze weergave vervangt de lichte randen (afgeronde hoeken) die voorheen werden gebruikt.

Vulelementen

Als u met het commando “Vulelementen” een oppervlak in een asmodel selecteert waarvan de begrenzing wordt herkend en vervolgens wordt gebruikt voor het genereren van een vulelement, kunt u de contour van het element nu niet alleen op een willekeurige positie in de tekening plaatsen voor de dimensionering, maar de contour ook op de oorspronkelijke positie in het proces plaatsen, d.w.z. direct op het asmodel, samen met een label.

Blokken met een naam hernoemen

Het voormalige commando “Name block” heet nu “Rename block” en dient zowel om naamloze blokken om te zetten en te benoemen als om blokken met een naam te hernoemen. In het dialoogvenster ziet u alle blokken die in de tekening voorkomen en kunt u ervoor zorgen dat geen enkele bloknaam tweemaal wordt toegekend.

Objecten ponsen

Binnen de opdracht “Objecten ponsen” ziet u nu een voorbeeld van het ponsresultaat door met de muis over het object te gaan. U kunt ook meerdere contouren selecteren om samen als ponscontour te gebruiken of om te definiëren als te ponsen contouren die allemaal in één stap worden geponst. Indien ATHENA-objecten die bij het ponsen betrokken zijn niet behouden blijven, worden ze omgezet in blokken zonder naam.

Lay-outs exporteren

Met het commando “Export Lay-out” heeft u nu de mogelijkheid om meerdere lay-outs van een tekening in één keer te exporteren naar de modellering van nieuwe tekeningen. Na het selecteren van een doelmap en optioneel een bestandsprefix wordt een nieuw DWG gemaakt voor elke geëxporteerde lay-out.

Verdere nieuwigheden

 • De setup is aangepast: Installeer ATHENA in AutoCAD, AutoCAD Architecture, Advance Steel en AutoCAD Mechanical 2019 tot 2023.
 • De nieuwe commando’s zijn in het ATHENA-modelleringslint verdeeld in aparte groepen volgens hun functie:
  • Nieuwe commando’s “ATHENA Autorisatie” en “ATHENA Info”
  • Nieuw commando ‘Bibliotheek bewerken”
  • Nieuwe lijstcommando’s “Structuurlijst”, “Lijst met vrije posities”, “Plaatlijst”, “Lijst met isolatie/pakkingen” en “Lijst met buisleidingelementen”
  • Nieuwe fabrikanten van profielsystemen Elval Colour, GIP en ISO-Chemie.
 • De dialoog voor het invoeren van artikelgegevens is aangepast. Indien in een externe tekening artikelen zijn toegewezen die niet in de eigen database voorkomen of artikelen van fabrikanten zijn toegewezen, worden ze getoond en kunt u ze met een muisklik overnemen in de huidige artikeltoewijzing.
 • Net als bij AutoCAD-objecten kunt u nu ook exacte afmetingen invoeren voor ATHENA-objecten wanneer u ze maakt of bewerkt.
 • “Weergavevenster aanvragen”: Uitgevoerd in de lay-out, maximaliseert het commando nu het actieve weergavevenster en maakt het u dus gemakkelijker om de schikvlakken te definiëren.
 • “Nieuw weergavevenster”: Via een diagonaal tussen twee punten tekent u nu een nieuw weergavevenster en bepaalt u vervolgens het middelpunt.
 • De volgende nieuwe genormaliseerde onderdelen zijn toegevoegd aan ATHENA 2022:
  • Heroal gamma volledig geïntegreerd als DWG-bestanden
  • ISO-Chemie assortiment volledig geïntegreerd als DWG-bestanden
  • GIP_assortiment volledig geïntegreerd als DWG-bestanden
  • Elval Colour assortiment volledig geïntegreerd als DWG-bestanden
  • Jordahl-profielen vervolledigd
  • Ejot onderdelen voltooid.
 • Positiemodel als etiketteringsobject: Met de opdracht “Schaal van opschriften wijzigen” kunt u vervolgens de schaal van opschriften van reeds gemaakte positiemodellen aanpassen.
 • “Samenwerkende bewerking van een staaf”: Geef bewerkingen nu een aanduiding na toewijzing, bijv. om onderscheid te maken tussen verschillende bewerkingen bij gebruik van het commando “Bewerking toepassen”.
 • “Export BIM”: Exporteer nu ook assemblages, bijv. onderconstructies of T-verbindingen.
WordPress Video Lightbox Plugin
Uw contactpersoon

Uw contactpersoon:

CAD-PLAN Benelux
Jochem de Langen
Tel.: +49-69-800-818-35
Mobile: +31-6-155-105-65
e-mail: delangen@cad-plan.com

CAD-PLAN hoofdkwartier
Tel.: +49-69-800-818-0
E-Mail: contact@cad-plan.com

Of gebruik ons contactformulier