Nuttige tools voor statische en bouwfysische berekeningen

Altijd zekerheid: de statische en bouwfysische rekenprogramma’s zijn volwassen hulpmiddelen, waarmee tijdens het ontwerpproces wordt gedimensioneerd. U bepaalt het zwaartepunt, het traagheidsmoment, het weerstandsmoment en de doorbuiging van profielen, maar ook de warmtedoorgangsweerstand en de geluidsisolatie. U kunt snel een dauwpunt-analyse uitvoeren, zodat u reeds tijdens het ontwerpen de koudebruggen kunt elimineren.

Warmtetransmissie

Berekening van de warmtedoorlaatweerstand (Rc-waaarde) van de constructiedelen. Deze kunnen worden samengesteld uit diverse lagen (materialen), die met de Dialoogbox worden gekozen uit de vrij uitbreidbare materialenbibliotheek.

Zwaartepunt en momenten

Met dit commando worden het zwaartepunt en de statische eigenschappen (A, Ix, Iy, Wx, Wy) van een of meerdere profielen berekend. Het zwaartepunt wordt weergegeven en automatisch gemaatvoerd. Een ideale tool bij de ontwikkeling van nieuwe profielen!

Stijfheid en doorbuiging

Berekening van het benodigde traagheidsmoment, de maximale doorbuiging en het buigmoment van de gevelstijlen (14 verschillende belastinggevallen). De resultaten van de berekening kunnen in de tekening worden ingevoerd middels een tabel, voorzien van een schematisch weergave van de belasting.

Dikteberekening

Berekening van de dikte van een ruit of een ander plaatvormig element bij een bepaalde belasting, op basis van de plaattheorie van Bach

WordPress Video Lightbox Plugin
Uw contactpersoon

Uw contactpersoon:

CAD-PLAN Benelux
Jochem de Langen
Tel.: +49-69-800-818-35
Mobile: +31-6-155-105-65
e-mail: delangen@cad-plan.com

CAD-PLAN hoofdkwartier
Tel.: +49-69-800-818-0
E-Mail: contact@cad-plan.com

Of gebruik ons contactformulier