De AutoCAD-Applicatie voor het construeren in de Metalen Ramen- en Gevelbranche

ATHENA is een compleet CAD-softwarepakket, dat nauwkeurig is afgestemd op de eisen van onze gebruikers en biedt praktisch alles om de dagelijkse taken van de gevelconstructeur te verlichten:

3D-constructie, gemaakt met ATHENA
  • 2D-constructies: een 2D-tekenomgeving met praktische commando’s en bibliotheken voor het creëren van aanzichten, doorsneden en productietekeningen.
  • 3D-constructies: een veelzijdig 3D-constructiemodule, met de mogelijkheid om uit een 3D-constructie, automatisch stuklijsten en productietekeningen te genereren.
  • Engineering: krachtige rekenmodules voor statische en bouwfysische berekeningen.
  • Plaatbewerkingen: een plaatbewerkings-programma voor het construeren en vervaardigen van plaatwerkuitslagen.

En bovendien: ATHENA is onafhankelijk van profielsystemen en kan altijd individueel worden aangepast. Ideaal voor het internationaal ontwerpen is dat alle ATHENA-onderdelen automatisch van teksten kunnen worden voorzien, die met één druk op de knop kunnen worden vertaald in één van de 10 beschikbare talen.

Koppelingen

ATHENA is volledig BIM-geschikt via de IFC-interface. Met de interface is het mogelijk om 3D-gevelmodellen van ATHENA aan zogenaamde BIM-programma‘s, zoals bijv. Autodesk Revit, over te dragen en onder botsproeven met andere systemen uit te voeren. Ook kunnen objecten van Revit overgedragen worden aan ATHENA en dan ingevuld worden met profielen, vlakvullingen, platen enz. Daarna kunnen ze opnieuw teruggebracht worden.

Ook interfaces voor LogiKal (Orgadata) en ERPlus (T.A. Project) zijn voorhanden.

4x goed!

ATHENA bestaat uit vier functiegroepen, met een prestatievermogen waarvoor anders vaak vier afzonderlijke pakketten aangeschaft moeten worden.

Functiegroep 1: 2D-constructies

De 2D-tekenfuncties zijn afgestemd op een vlotte vervaardiging van aanzichten detailtekeningen, plattegronden en productietekeningen. Bijzonder productiviteitsverhogend zijn de talrijke kleine hulproutines zoals bijv. commando’s voor halffabrikaten, folies, warmte-isolaties, panelen en lasnaden. Bijzonder nuttig is ook de bibliotheek met standaardonderdelen die naast de weergave en opschrift van de delen ook informatie verschaft over vergunningen of montage-instructies. Daarnaast ook de tools voor het beheer van materialen, layers en blocks. Bijzonder voordelig: Alle ATHENA-objecten zijn intelligente ARX-objecten die met een dubbelklik kunnen worden voorzien van een tekst en worden aangepast.

De krachtige 2D-tools van ATHENA verhogen de productiviteit, besparen arbeidstijd en -kosten, en dragen er toe bij dat de constructeur zich kan concentreren.

meer…

Functiegroep 2: 3D-constructies

De 3D-module is zeer geschikt voor willekeurige en gecompliceerde 3D-constructies, zoals een schuine polygone gevel, piramide-, glasdak- of erkerconstructie. Daarbij worden profielen of profielgroepen geplaatst op assen van een draadmodel. Profielbewerkingen worden automatisch berekend en de elementen zoals profielen worden inclusief snijbewerkingen in een stuklijst of in een werkplaatstekening weergegeven.

Eigen basisgegevens kunnen worden vastgelegd: profielgeometrie, materiaaleigenschappen, standaardbewerkingen en fabricagevoorschriften. Aan de hand van deze basisgegevens worden de ruimtelijke elementen, zoals serres, glaskappen en vliesgevels snel geconstrueerd.

De 3D-module houdt rekening met profielgroepen, doorsneden, bewerkingen, plaatwerk, beglazingen en diverse onderdelen. De constructie kan in 3D- en 2D-aanzichten en als willekeurige doorsnede worden weergegeven. De gegevens kunnen worden weergegeven in stuklijsten en productietekeningen. Optioneel is een NC-X Generator beschikbaar, waarmee NC-gegevens gegenereerd kunnen worden voor profielbewerkingscentra

meer…

Functiegroep 3: Plaatbewerkingen

ATHENA beschikt over een compleet plaatbewerkings-programma voor het versneld construeren van beplatingen, met de daarbij behorende uitslagen. Onze bijdrage tot een verhoogde pro­ductiviteit van plaatbewerkingen is: overzichtelijke dialoogboxen voor de invoer van basisgegevens en be-
werkingen, een 3D-viewer voor een permanente visuele controle, alsmede uitgebreide mogelijkheden voor de import en export van data uit tekeningen.

meer…

Functiegroep 4: Engineering

Altijd zekerheid: ATHENA’s statische en bouwfysische rekenprogramma’s zijn volwassen hulpmiddelen voor de exacte bepaling van bijv. zwaartepunten en weerstandsmomenten van profielen, maar ook van de warmteweerstand en de geluidsisolatie. U berekent eenvoudig het benodigde traagheidsmoment of de maximale doorbuiging. U kunt eventueel snel een dauwpunts-analyse uitvoeren.

meer…

WordPress Video Lightbox Plugin
Uw contactpersoon

Uw contactpersoon:

CAD-PLAN Benelux
Jochem de Langen
Tel.: +49-69-800-818-35
Mobile: +31-6-155-105-65
e-mail: delangen@cad-plan.com

CAD-PLAN hoofdkwartier
Tel.: +49-69-800-818-0
E-Mail: contact@cad-plan.com

Of gebruik ons contactformulier