De 3D-module van ATHENA – speciaal voor het construeren in de metalen ramen- en gevelbranche

De 3D-module is zeer geschikt voor willekeurige en gecompliceerde 3D-constructies, zoals een schuine polygone gevel, piramide-, glasdak- of erkerconstructie. Daarbij worden profielen of profielgroepen geplaatst op assen van een draadmodel. Profielbewerkingen worden automatisch berekend en de profielen worden -inclusief bewerkingen- in een stuklijst of in de tekening weergegeven. Eigen basisgegevens kunnen worden vastgelegd: profielgeometrie, materiaaleigenschappen, standaardbewerkingen en fabricagevoorschriften. Aan de hand van deze basisgegevens worden de ruimtelijke elementen, zoals serres, glaskappen en vliesgevels snel geconstrueerd. De 3D-module houdt rekening met profielgroepen, doorsneden, bewerkingen, plaatwerk, beglazingen en diverse onderdelen. De constructie kan in 3D- en 2D-aanzichten en als willekeurige doorsnede worden weergegeven. De gegevens kunnen worden weergegeven in stuklijsten en productietekeningen. Een link naar PPS/ERP-systemen is beschikbaar.

Een aantal functies van de 3D-module als voorbeeld:

Bouwgroepen genereren en bewerken

De Bouwgroepen-manager beheert de samenstelling van meerdere profielen tot een bouwgroep, bijv. een regel met rubberprofielen, isolator, klemlijst en dekkap. Binnen een bouwgroep kunnen de afzonderlijke onderdelen gewijzigd en toegevoegd worden, welke bovendien kunnen worden gedraaid en gespiegeld. De invoegpunten zijn verplaatsbaar.

Vlakvulling

Er kunnen willekeurige vlakvullingen worden geproduceerd, bijv. panelen, die uit verschillende lagen kunnen bestaan. Deze vlakvullingen worden gedefinieerd aan de hand van “grensobjecten” zoals stijlen en regels. Nadat de vlakvulling is gedefinieerd, wordt de inbouwmaat snel en comfortabel vastgelegd. Deze kan voor elke laag van de vlakvulling verschillend zijn.

Uittrekken van profielen

Nadat de automatische profielbeëindiging (raveling, verstek …) is uitgevoerd, worden de profielen stuk voor stuk uitgetrokken; van alle profielen wordt automatisch een 2D-productietekening gegenereerd, inclusief maatvoering, (schuine) zaagsneden en posnummer (optioneel).

Stuklijsten genereren

Uit het 3D-model kunnen stuklijsten worden gegenereerd van alle onderdelen. Daarnaast kunnen lijsten van profielen met profielbeëindigingen en vlakvullingen worden gegenereerd. De lijsten worden in Microsoft Excel of Acces weergegeven.

Vereenvoudigde weergave

Het weergave-niveau van profielen of bouwgroepen is naar keuze: van gedetailleerd tot zeer eenvoudig. Er zijn 4 verschillende weergave niveaus.
Bij de eenvoudigste weergave vermindert de file-grootte met een factor 15 en zal de snelheid navenant toenemen.

WordPress Video Lightbox Plugin
Uw contactpersoon

Uw contactpersoon:

CAD-PLAN Benelux
Jochem de Langen
Tel.: +49-69-800-818-35
Mobile: +31-6-155-105-65
e-mail: delangen@cad-plan.com

CAD-PLAN hoofdkwartier
Tel.: +49-69-800-818-0
E-Mail: contact@cad-plan.com

Of gebruik ons contactformulier