Berekening van isothermen met flixo light

flixo-2isobilderIn ATHENA is een Light-Version geïntegreerd van flixo, software voor de thermisch-hygrische analyse en rapportage (isothermenberekening). Hiermee kunnen koudebruggen al tijdens het detailleren worden ontdekt en worden geëliminieerd door aanpassing van de constructie.

Het bijzondere van de integratie van flixo in ATHENA is dat een met ATHENA getekend detail met één bewerking aan Flixo wordt overgedragen. De gedefinieerde onderdelen en materialen worden door flixo herkend, terwijl krommingen worden omgezet in polygonen. In de flixo-Dialogbox kunnen de materiaaleigenschappen nog worden gewijzigd. Nadat de binnen- en buitentemperatuur zijn gedefinieerd, wordt een thermisch berekening uitgevoerd. Het resultaat wordt grafisch weergegeven in de ATHENA-tekening.

De tot nu toe benodigde tijd -om een in een CAD-programma getekend detail te transformeren in een “Eindige-Elementen Programma voor thermische analyse”- wordt gemakkelijk met enkele uren bekort, plus dezelfde tijd bij verandering van het detail. Door de automatische transformatie wordt deze tijd gereduceerd tot één druk op de knop.

Uw contactpersoon

Uw contactpersoon:

CAD-PLAN Benelux
Rinse Hoekstra
Tel.: +31-6-4143-4313
e-mail: hoekstra@cad-plan.com

CAD-PLAN hoofdkwartier
Tel.: +49-69-800-818-0
E-Mail: contact@cad-plan.com

Of gebruik ons contactformulier