ATHENA 2021 – gewoon een slimme update!

Nieuwe functies om eenvoudig, intuïtief en slim te werken, dat was de opdracht voor de ATHENA 2021 upgrade. Op 3D-gebied overtuigt de nieuwe module-editor door zijn comfortabele bediening, op 2D- gebied is onder meer de hantering van 2D-projecten en prompts geoptimaliseerd. Het importeren en exporteren van BIM-relevante gegevens verloopt erg vlot, het beheer van softwarelicenties is vereenvoudigd en nog veel meer. En ‘last but not least’ heeft ATHENA nu ook een productlogo gekregen.

Simplified assembly manager (Assembly Editor)Vereenvoudigd modulebeheer (module-editor)

Zoals reeds eerder gebeurde bij het staafmodulebeheer, kreeg nu ook het modulebeheer een slanke versie: de module-editor. De reductie tot de essentiële functies en een aangepast dialoogvenster maken een vlotte en intuïtieve samenstelling van modules mogelijk.

Bij het samenstellen van een module in de nieuwe editor kunnen onderdelen intuïtief gedraaid of verschoven worden, door kort naar de tekening te gaan. Aanpassingen worden dan bevestigd en overgenomen in de editor.

Het bekende modulebeheer wordt aangevuld door de nieuwe editor en blijft beschikbaar voor complexere modules.

Optimization of 2D+ projectionsOptimalisering van 2D+ projecties

Door een nieuwe weergavemethode worden 2D+ projecties nu nog realistischer tot stand gebracht, ook van afgeleide projecties. Vooral de weergave van uitsparingen en kapniveaus profiteert daarvan. Wijzigingen aan de lengte van 2D+ projecties worden ook automatisch toegepast op de afgeleide projecties.

New features in the ATHENA project browserProjectbrowser

De ATHENA-projectbrowser heeft twee nieuwe elementen:

 • De SAT-export van platen die met de functie ‘Plaatbewerking’ gecreëerd zijn kan nu rechtstreeks vanuit de projectbrowser worden uitgevoerd.
 • Onafhankelijk van het type object kunnen gestructureerde stuklijsten nu ook voor groepen en deelopdrachten worden uitgevoerd, wat tot dusver enkel mogelijk was bij staven met de bijbehorende onderdelen.

Leader: context menu at handlesPrompts: Contextmenu op handgrepen

De ATHENA-prompts hebben nu een handgreep-contextmenu, waarmee geleidingslijnen en hoekpunten toegevoegd kunnen worden.

A horizontal and a vertical division have been addedAs toevoegen aan 3D-model

Een extra as kan nu worden toegevoegd aan een reeds geanalyseerd assenmodel. Dit is mogelijk met het nieuwe commando ‘As toevoegen aan 3D-model’. Zo kunnen bijv. extra stijlen en dwarsverbindingen worden geplaatst. Deze functie kan op herkende velden worden toegepast.

Import Revit familyRevit-familie importeren

Met deze nieuwe functie kunnen gegevens worden geïmporteerd die zijn gegenereerd met de plug-in voor CAD-PLAN Revit. Het te importeren .ath bestand bevat DWG-gegevens en Revit-families.

Export to BIMExport BIM

Met dit nieuwe commando kunnen ATHENA 3D-constructies als IFC-bestand, DWG-tekening of Revit-familie geëxporteerd worden. Een geëxporteerde Revit-familie kan met de plug-in voor CAD-PLAN Revit direct in het gebouwmodel geïmporteerd worden.

Automatic licensingAutomatisch licentiëren

In de meeste gevallen wordt ATHENA nu bij de start van het programma of door een druk op de knop gelicentieerd.

Seal editingBewerken van afdichtingen

Bij het bewerken van afdichtingen waarvan de geometrie niet werd gewijzigd met ‘Gripedit’, kan het dichtsnoer achteraf in- of uitgeschakeld worden.

Object dimensioning for sheet metal sectionsObjectmaatgeving bij plaatdoorsneden

Bij toepassing van het commando ‘Objectmaatgeving’ op plaatdoorsneden kan nu ook worden geselecteerd hoe de maten van de kantlengtes bepaald worden.

Cutting class dialogDialoogvenster ‘Doorsnedeklasse’

Met het oog op een intuïtievere bediening heeft het dialoogvenster ‘Doorsnedeklasse’ een modernere look gekregen.

Transfer bar arrangementStaafinrichting overbrengen

Meerdere staafinrichtingen kunnen nu sneller en eenvoudiger worden overgebracht. Via een tussendialoogvenster worden gewoon de over te brengen inrichtingen gekozen.

“Infill list” and “Infill diagram”‘Vullingenlijst’ en ‘Extract vulling’

Bij deze commando’s kan nu een schakelaar ‘Contour draaien’ geactiveerd worden. Bij niet-rechthoekige vullingscontouren wordt de vulling dan zo gedraaid dat de omsluitende rechthoek optimaal gebruikt wordt.

Evaluation of bars: saw angle or cut angleEvaluatie van staven: Zaag- of snijhoek

In de opties kan nu worden ingesteld of bij overzichten en lijsten van staven de zaaghoek of snijhoek vermeld wordt.

LogiKal: 2D elements importLogiKal: Import van 2D-elementen

Indien geen 3D-functie nodig is in een ATHENA-tekening, kunnen LogiKal-elementen als 2D-elementen ingevoerd worden, waardoor de prestaties sterk verbeteren. Voor deze optie is in ATHENA de voorinstelling ‘Enkel 2D importeren’ toegevoegd.

Verdere nieuwigheden

 • Commando’s in het ATHENA-lint zijn aangepast.
 • De nieuwe commando’s zijn nu in het ATHENA-modelleringslint verdeeld in aparte groepen volgens hun functie:
  • Nieuw commando ‘Z-coördinaten op 0’
  • Nieuwe fabrikant van profielsystemen EJOT
  • Nieuw commando ‘Module bewerken’
  • Nieuw commando ‘As toevoegen aan 3D-model’
  • Nieuwe commando’s ‘Revit-familie importeren’ en ‘Export BIM’
 • De dialoogvensters ‘Module bewerken’, ‘Doorsnedeklasse’ en ‘Structuurlijst’ zijn aangepast aan het nieuwe formaat voor een snellere en eenvoudigere hantering
 • Tagging: Er zijn geen artikelnummers meer nodig om identieke delen te herkennen. Zo worden stuklijsten sneller opgesteld, aangezien ontbrekende artikelnummers niet meer later aangevuld moeten worden.
 • De resultatentabellen (stuklijsten) kregen een nieuw, overzichtelijk design.
 • Materiaalvraag E-R-Plus: Van posities zonder artikelnummers kan een materiaalvraag worden overgebracht naar E-R-Plus. Als artikelnummer wordt de 0 (nul) overgebracht, zodat het artikel in ERP wordt herkend.
 • In het dialoogvenster ‘Prompt’ zijn er drie nieuwe mogelijkheden wanneer op de rechtermuisknop wordt gedrukt in het tekstveld: uitsnijden, kopiëren, invoegen. De toetsencombinaties ‘Ctrl+X’, ‘Ctrl+C’ en ‘Ctrl+V’ kunnen nog steeds worden gebruikt.
 • Voor standaardonderdelen, halffabricaten en losse halffabricaten kunnen nu oppervlakken worden gedefinieerd zoals bij de plaatdoorsneden. Ze worden ook overgenomen wanneer staafmodules worden gecreëerd uit de betreffende onderdelen.
 • Standaardonderdelen zijn toegevoegd:
  • Assortiment van pluggen en schroeven van EJOT vervolledigd
  • EJOT-profielsysteem toegevoegd (incl. DWG’s)
  • Foppe-profielen vervolledigd
  • Halfen-rails HTU-S toegevoegd
 • Nieuwe objecttypen voor de functies ‘Selecteer dezelfde objecten’ en ‘Objecten verwisselen’: Plaatdoorsnede, folie, isolatie, blok, platte pakking, dichtsnoer, dichting, los halffabricaat, lasnaad en lasnaaddoorsnede.
 • Nieuw commando ‘Z-coördinaten op 0’ om onnauwkeurigheden van de Z-coördinaten bij de overdracht van tekeningen uit andere CAD-programma’s te compenseren.
 • Bij de uitvoering van het commando ‘Oorsprong ATHENA’ aan een blok met attributen blijft de inhoud van de attributen nu behouden en wordt dit in AutoCAD-tekst omgezet.
 • Aanvullingen bij de voorinstellingen in de ATHENA-opties: De ModalPopups ‘Invoegelementen’, staven, vullingen is uitgebreid met andere velden.
 • Het opschrift van oppervlakken kan de naam of aanduiding van de kleur bevatten.
 • De nauwkeurigheid waarmee gelijke vullingen worden gecombineerd kan nu worden ingesteld in de ATHENA-opties.
 • ATHENA-systeemlagen kunnen automatisch gefixeerd worden in nieuwe weergavevensters.
 • Constructiehulpmiddelen (3D-draadmodellen): Invoer van de maximale hoogte mogelijk en helling wordt nu gespecificeerd in graden in plaats van %.
 • Staaf onderbreken: meerdere onderbrekingen kunnen nu uitgevoerd worden door meerdere onderbrekingspunten in één keer op te geven.

ATHENA-versienummer

Om de naamgeving van ATHENA af te stemmen op de actuele versie van AutoCAD, is een versienummer overgeslagen. Op ATHENA 2019 volgt met deze upgrade de versie ATHENA 2021.

WordPress Video Lightbox Plugin
Uw contactpersoon

Uw contactpersoon:

CAD-PLAN Benelux
Jochem de Langen
Tel.: +49-69-800-818-35
Mobile: +31-6-155-105-65
e-mail: delangen@cad-plan.com

CAD-PLAN hoofdkwartier
Tel.: +49-69-800-818-0
E-Mail: contact@cad-plan.com

Of gebruik ons contactformulier