ATHENA 2019 – Winst op alle niveaus

Efficiënter werken, dat stond bij de ontwikkeling van ATHENA 2019 op de voorgrond. Het 2D-bereik profiteert van extra intelligentie en nieuwe functies om sneller en comfortabeler te tekenen. De 3D-constructie verloopt heel wat eenvoudiger door de nieuwe editor voor staafmodules. De exportfuncties werden nogmaals verbeterd, vooral voor SAT, BIM en ERP. Voor het oog werden de pictogrammen voor gebruik op een donkere achtergrond geoptimaliseerd en zoals altijd zijn in de verdere ontwikkeling van ATHENA weer een groot aantal wensen van de klant opgenomen.

Vereenvoudigde versie van de manager (editor) voor staafmodulesVereenvoudigde versie van de manager (editor) voor staafmodules

Om bijzonder intuïtief en snel te kunnen werken met staafmodules, werd een nieuwe editor gecreëerd: een slanke versie van de eerdere manager voor staafmodules. De reductie tot de essentiële functies en een aangepast dialoogvenster maken een vlotte en intuïtieve samenstelling van staafmodules mogelijk.

Zo kunnen nu maten voor het verschuiven en rotatiehoeken uit de tekening gehaald worden, met volledige toegang tot hulpfuncties als OFang en spoortracking.

De bekende manager van staafmodules wordt aangevuld door de editor en blijft beschikbaar voor complexere staafmodules.

Projectbrowser – bijkomende functionaliteitProjectbrowser – bijkomende functionaliteit

De projectbrowser heeft extra functies gekregen die tijd besparen:

 • Binnen de projectbrowser kunnen diverse eigenschappen toegewezen worden aan AutoCAD-volumelichamen, bijv. benaming, materiaal of artikelnummer. Zo kunnen met AutoCAD ontworpen onderdelen worden geëvalueerd, en worden gebruikt als teldelen in stuklijsten of voor een ERPlus-materiaalvraag.
 • Het commando ‘Objecten wijzigen’ wordt niet meer alleen via rechtstreeks oproepen of dubbelklikken op een object in de tekening gestart, maar kan ook vanaf de projectbrowser worden uitgevoerd. De objecten staan overzichtelijk opgesomd, zodat ze snel kunnen worden doorlopen en eventueel aangepast. Het zoeken naar objecten in de tekening valt zo weg.
 • Samenhangende onderdelen kunnen samen (gestructureerd) uitgegeven worden. Zo ontstaat een gestructureerde stuklijst, bijv. voor een bouwgroep ‘T-verbinding’ met bijbehorende staafmodule ‘Dwarsverbindingen’. Of voor de profielen van een beglazing, bijv. isolator, dichtingen, klemprofiel en deklaag.

Dialoogvenster 'Prompt' bijgewerktDialoogvenster ‘Prompt’ bijgewerkt

Het dialoogvenster voor het commando ‘Prompt’ werd bijgewerkt voor meer comfort en snelheid.  Binnen het venster kan met een mini-editor over meerdere regels worden gewerkt aan prompt-teksten en tekstaanvullingen op een willekeurig punt. Ook AutoCAD-tekstvelden kunnen nu in de prompt-teksten worden ingevoegd, bijv. de totale lengte van een polylijn of het oppervlak van een gesloten polylijn.

Folies wijzigingen tot leveringslengteFolies wijzigingen tot leveringslengte

Had een bij het tekenen ingevoegde folie aanvankelijk een willekeurige lengte, dan kan die nu achteraf worden aangepast tot een leveringslengte. Daarvoor wordt gewoon een lengte ingevoerd en een te verlengen of verkorten folie-einde aangegeven.

Nieuwe handgrepen voor veel ATHENA-objectenNieuwe handgrepen voor veel ATHENA-objecten

De ATHENA-objecten plaat, folie en isolatie zijn nu uitgerust met comfortabele handgrepen, die tot dusver waren voorbehouden voor de polylijnen. De objecten kunnen zo sneller en eenvoudiger worden bewerkt, contourwijzigingen gebeuren zonder moeite met de mouseover: hoekpunt toevoegen/verwijderen, strekken, omzetten in bogen.

Uitgebreide ERP-exportUitgebreide ERP-export

Konden tot dusver alleen 3D-staven en vullingen voor ERP-programma’s geëxporteerd worden, dan is dat nu ook mogelijk met alle ATHENA-objecten. De objecten worden comfortabel in de projectbrowser verzameld en dan bijv. voor een materiaalvraag overgebracht naar E-R-Plus.

Bijgewerkte ATHENA plaatbewerkingPlaatbewerking

De plaatbewerking in ATHENA werd bijgewerkt:

 • Randen kunnen aan de zijkanten tegen aanwezige randen geplaatst worden en de koppelingen tegen aangrenzende vlakken van andere randen worden automatisch gezet.
 • Ook SAT-output werd bijgewerkt (belangrijk voor machine-output).

Plaatdoorsnede als 2D+ objectPlaatdoorsnede als 2D+ object

De familie van 2D+ objecten is uitgebreid met de plaatdoorsnede. Bewerkingen kunnen nu ook aan de plaatdoorsneden worden toegewezen en dan worden geëvalueerd. Bovendien kunnen ze voortaan ook geprojecteerd worden met het commando ‘Projectie object’.

Projecties van plaatdoorsnedenProjecties van plaatdoorsneden

Nog een nieuwe functie is de creatie van intelligente projecties van plaatdoorsneden. Zoals reeds bekend van de bestaande projectiemogelijkheden voor standaardonderdelen of halffabrikaten, kunnen bewerkingen worden toegewezen aan de projecties van plaatdoorsneden en dan gestrekt of afgesneden worden. Ook het beheer van plaatdoorsneden in bibliotheken is nu mogelijk.

Uitgebreide weergave voor ATHENA staafprojectiesStaafprojecties

De projecties van bewerkte staven hebben een uitgebreidere weergave gekregen. Indien bijv. een staaf wordt afgesneden, wordt de nieuwe contour automatisch ook in de andere geprojecteerde aanzichten weergegeven.

Gebruik van ATHENA-extrusies op staafprojectiesStaafprojecties met extrusies

Net zoals de bewerkingen kunnen nu ook ATHENA-extrusies op staafprojecties gebruikt worden.

De nieuwe functie 'Staaf onderbreken'Staaf onderbreken

Voor het verdelen van staven is de nieuwe functie ‘Staaf onderbreken’ erbij gekomen. Door punten en eventueel een maat voor de spleet aan te geven, kunnen de onderbrekingen worden toegepast op staven, waarbij verbindingsmodules geplaatst worden in de koppelzones.

Nieuwe afdichtingstype "dichtsnoer"Dichtsnoer

Als nieuw afdichtingstype is het dichtsnoer erbij gekomen.

Hogere snelheid door eenvoudigere contourenHogere snelheid door eenvoudigere contouren

Voor nog meer 3D-performance kan bij platen, halffabrikaten en genormaliseerde profielen een automatisch gecreëerde, vereenvoudigde contour geactiveerd worden. Contouren met rondingen hebben veel rekencapaciteit nodig en kunnen bij het navigeren in donkere modi snelheidsproblemen meebrengen. De nieuwe functie geeft rondingen weer als hoeken en zorgt voor een sneller en meer gestroomlijnd proces.

Tweedimensionale tekeningen van modulesExtract bouwgroep

Met dit nieuwe commando kunnen volledig automatisch tweedimensionale tekeningen van modules gecreëerd worden, samen met opschriften en een complete maatgeving. Het commando functioneert zoals de reeds bekende commando’s ‘Extract staaf’ en ‘Extract vulling’.

Meerdere vullingen in 2D opslaan als DWGOverzicht vullingen

Meerdere vullingen kunnen als 2D-tekeningen in een overzicht als afzonderlijke DWG opgeslagen worden.

Verdere nieuwigheden

 • Favorieten kunnen in het dialoogvenster alfabetisch of volgens gebruiksfrequentie gesorteerd worden.
 • Opschriftteksten voor prompts zijn nu ook mogelijk in drukletters.
 • Verscheidene dialoogvensters hebben een nieuw formaat gekregen voor een snellere en eenvoudigere hantering:
  • Prompts
  • Constructiehulp
  • Staafeigenschappen
  • Tags toewijzen
  • Projecties van plaatdoorsnede
 • Arceerfactoren van materialen en commandoknoppen zijn nu gelijk, bij de knoppen wordt voortaan de voor de betreffende arcering toegewezen laag gebruikt.
 • Bij het opslaan van ATHENA-objecten stelt ATHENA de eerder gekozen map als huidige opslaglocatie voor.
 • Het AutoCAD-commando ‘Lay-out exporteren’ voegt verscheidene opties toe aan ATHENA.
 • Bij de vullingen werd de randafdichting ‘Thermix’ opgedeeld in ‘Thermix TX Pro’ en ‘Thermix Low Psi’.
 • Bij handmatig gecreëerde opschriften kunnen meermaals in een tekening voorkomende tekstdelen gezocht en vervangen worden, bijv. ‘af fabriek’ door ‘op locatie’.
 • Er zijn nieuwe standaardonderdelen toegevoegd:
  • Diverse schroeven van Reisser
  • Lasbouten van Soyer
  • Schroefankers van SFS
  • Moeren van blindklinknagels van Titgemeyer
  • Ringen voor schroeven met verzonken kop
  • U-profiel BS EN 10365
 • Vervolledigd zijn nu: de Amerikaanse AISC-normprofielen, EJOT pluggen en schroeven, PMJ schroeven, Fischer pluggen en schroeven, Hilti ankers en de pluggen van MKT, Powers, Spit, Upat en Würth.
 • De klinknagels zijn nu verdeeld in massieve klinknagels, blindklinknagels en moeren van blindklinknagels.
 • Staalwalsprofielen zijn verdeeld in Europese, Engelse, Chinese, Russische en Amerikaanse profielen.
 • Bij de sandwichplaten is het assortiment van STAC erbij gekomen.
 • Bij de profielplaten is het assortiment van Romanowski erbij gekomen.
 • ‘Hulplijn verzetten’ biedt nu de optie van ‘Tussenruimtes’, met de mogelijkheid om meerdere met komma gescheiden afstanden in te voeren.
 • ‘ATHENA-opties’ werd uitgebreid:
  • Nieuwe modal-popup ‘Project’
  • Aanvullingen bij de modal-popup ‘Positionering’ en extra objecten die in stuklijsten uitgevoerd kunnen worden.
  • Nieuwe specificatie voor het opschrift in drukletters, algemeen geldig of enkel voor de actuele tekening.
  • Nieuwe modal-popup voor lay-outinstellingen van export.
 • Positienummers incl. prefix kunnen nu gewijzigd worden, ook via de projectbrowser.
 • Nieuwe functie ‘Artikelcontrole’ kijkt of artikelnummers van delen die aan een opdracht zijn toegewezen overeenkomen en past ze zo nodig aan.
 • Lasnaaddoorsneden worden nu bij opname in de projectbrowser net zo gebruikt als andere ATHENA-objecten. Ze kunnen een positienummer en een bij het gebruik ervan passend opschrift krijgen, en ook worden toegevoegd aan stuklijsten.
 • Het commando ‘Bewerking vulling toepassen’ kan nu ook op meerdere vullingen tegelijk worden toegepast.
 • Nieuwe, optioneel te verkrijgen module ‘Export eluCAD’ als vervanging van ‘Export NCW’, met de mogelijkheid om 3DECW-bestanden uit te voeren uit de projectbrowser. Dient voor aansturing van de machine.
 • ‘Weergavemodi’: nieuwe optie voor de afzonderlijke weergave van bewerkingen, om foutieve positioneringen te herkennen.
 • ‘Projectie 3D-model’: nieuwe functie om opengewerkte tekeningen te genereren.
 • Mogelijkheid om horizontale of verticale doorsneden van een venster- of gevelelement te importeren uit LogiKal met beslagen en wandaansluiting.
 • Overdracht van ATHENA-profielen aan LogiKal als teldelen; bij 3D-modellen worden ook de positienummers meegegeven, zodat een toewijzing aan het model in CAD kan plaatsvinden.
 • Na een import uit LogiKal worden beslagen enkel in de aanzichten van LogiKal-elementen weergegeven.
WordPress Video Lightbox Plugin
Uw contactpersoon

Uw contactpersoon:

CAD-PLAN Benelux
Jochem de Langen
Tel.: +49-69-800-818-35
Mobile: +31-6-155-105-65
e-mail: delangen@cad-plan.com

CAD-PLAN hoofdkwartier
Tel.: +49-69-800-818-0
E-Mail: contact@cad-plan.com

Of gebruik ons contactformulier