ATHENA 2018 – essentieel arbeidsgemak in de dagelijkse constructie

Uitgebreide tekeningen goed onder controle

Snel beheren en vinden van tekenobjecten, eenvoudige en comfortabele van onderdelenlijsten – dat is waar de nieuwe projectbrowser voor is ontworpen, het hoogtepunt van ATHENA 2018. Door de aanvulling met nieuwe tijdbesparende functies voor constructie en dimensionering resulteert dat in een pakket voor professioneler werk, zowel in 2D als 3D.

Projectbrowser

De nieuwe ATHENA-projectbrowser is een krachtig hulpmiddel voor het opstellen van lijsten, sorteren, beheren en vinden van 2D- en 3D-tekenobjecten in tekeningen. Alle ATHENA-objecten, AutoCAD-blocks, AutoCAD-solids en niet-grafische objecten kunnen worden gebruikt.

Uit de tekening worden objecten door middel van klikken of aankruisen overgenomen in de projectbrowser en kunnen ze worden gesorteerd in een boomstructuur van een commando/suborder. De met ATHENA 2D+ ingevoerde ruimtelijke informatie van 2D-objecten, bijv. lengte of diepte, wordt daarbij in aanmerking genomen.

De projectbrowser vereenvoudigt de lijstuitvoer van de onderdelen van een 2D-tekening aanzienlijk. In de objectsector was het vaak nodig om onderdelenlijsten handmatig bijv. in Excel op te stellen. De projectbrowser stelt u echter bijvoorbeeld nu in staat om snel en effectief stuklijsten te genereren met de verzamelde informatie, zoals bijv. van spijlen (profielen), glassoorten, bouwgroepen, platen, pijpleidingen of vrije posities. Tijdens de lijstuitvoer kunnen dezelfde onderdelen worden herkend en samengevoegd.

Om snel en eenvoudig bepaalde delen te vinden, klikt u er in de lijst op en worden ze verlicht op de tekening.

Een goed voorbeeld van het gebruik van de projectbrowser is een in 2D getekend detail, bijv. een horizontale muurverbinding. Met slechts een paar klikken kan de projectbrowser deze taak overnemen en een lijst maken van alle benodigde objecten, zoals profielen, isolatie, folies, schroeven, pluggen en kleine onderdelen. Deze kunnen vervolgens worden bewerkt en in desgewenste lijsten worden weergegeven.

Plaatbewerking

De ATHENA-plaatwerkmodule is uitgebreid met drie nieuwe functies:

 • Gezette kanten kunnen nu ook zijwaarts aan afkantingen worden geplaatst, zodat bijvoorbeeld hoekplaten ook mogelijk zijn.
 • Platen kunnen nu worden uitgevoerd als een SAT-model. Dit formaat is erg belangrijk voor de productie van plaatwerk.
 • Platen van de plaatwerkmodule zijn nu BIM-compatibel, ze kunnen nu afzonderlijk of als onderdeel van een 3D-model in IFC-formaat worden opgeslagen en bijvoorbeeld worden overgedragen aan Revit.

IFC-output (BIM): nu ook AutoCAD-volumelichamen

AutoCAD-volumelichamen kunnen nu ook in een project worden overgenomen en in IFC-formaat worden geëxporteerd.

ERPlus-interface

Tijdens het construeren in ATHENA kunnen ERPlus-gebruikers nu bij het selecteren van ATHENA-onderdelen (bijv. genormaliseerde onderdelen) artikelen doorzoeken in de ERPlus-onderdelendatabank en de onderdeelnummers overnemen. Op deze manier wordt de database gesynchroniseerd en is deze altijd gelijk in zowel ATHENA als ERPlus.

Lasdwarsdoorsnede

Het nieuwe commando “lasdwarsdoorsnede” maakt een intelligent ATHENA-object dat vervolgens kan worden bewerkt door middel van ‘grips’ of door te dubbelklikken.

Weergavevenster aanvragen

De optie “Weergavevenster aanvragen” is uitgebreid met de mogelijkheid om de weergavevensters in verschillende groottes te rangschikken, variabel in hoogte en breedte. Bovendien kunnen weergavevensters nu worden gesynchroniseerd, zodat bij het verplaatsen van de rechthoek van een weergavevenster automatisch ook de inhoud in de overeenkomstige papierruimte verandert.

Rasterverdeling

De contouren die worden uitgevoerd met de Grid Split-module zijn nu ATHENA-opvulobjecten die kunnen worden gebruikt om glassoorten en panelen van een willekeurig aantal lagen te genereren. De gegenereerde objecten zijn geschikt voor evaluatie als tekeningen van afzonderlijke onderdelen en lijsten en kunnen ook worden omgezet in 3D-objecten.

Isolatie

Het isolatie-commando is uitgebreid met de constructiemethode “Lijnen trekken”, waarmee u isolatie langs een lijn kunt aanbrengen die vergelijkbaar is met de ATHENA-wandfunctie. Tijdens het proces is het ook mogelijk om bestaande lijnisolaties, lijnen, polylijnen of bogen te selecteren waarlangs de te leggen isolatie zal lopen. Met deze methode kan geïsoleerde isolatie ook worden verdeeld en verbonden.

Profielplaat

Een metalen plaat geproduceerd met het commando “Profielplaat”, die uit meerdere deelplaten bestaat, is nu niet langer een gecombineerd object, maar elke deelplaat in de afleveringsmaat is een afzonderlijk object. De volledige plaat kan worden verlengd en ingekort via de ‘grips’ en er worden zoveel deelplaten toegevoegd of verwijderd als er passen in het nieuwe resulterende traject.

Daarnaast zijn profielplaten toegevoegd:

 • Hösch-panelen
 • SAB: Sandwich, cassette, piramideprofielen, plankprofielen, speciale profielen
 • Laukien: Insteekpanelen, cassettepanelen, delta-panelen, tunnelpanelen, vlakke panelen, getande panelen, lamelpanelen, afdekstrippanelen, compacte afdekstrippanelen, staande naadpanelen, klempanelen, rechthoekige panelen, TT-panelen

3D-model projecteren

Met het nieuwe project “3D-model projecteren” kunt u een tweedimensionale weergave van de huidige modelweergave van een ATHENA 3D-model maken via een projectie. Alle of enkel afzonderlijk geselecteerde objecten van het 3D-

Verdere nieuwigheden:

 • Met de nieuwe opstelling kan ATHENA niet alleen worden geïnstalleerd met AutoCAD, AutoCAD Architecture en AutoCAD Mechanical, maar ook met AutoCAD Advance Steel.
 • Bij het roteren of verplaatsen van een object, verplaatsen de dimensies zich nu ook wanneer ze van maten worden voorzien met het commando “Object maatgeving” (ook bekend als AutoCAD-objecten). Het object wordt dus geroteerd of verplaatst samen met zijn afmetingen.
 • De uitvoering van de middenlijnen van ATHENA-objecten (genormaliseerde onderdelen, halffabrikaten, boorgaten enz.) komt nu overeen met het ontwerp gemaakt met de ATHENA-functie “Middenlijnen”. In overeenstemming met de norm kruisen de lijnsegmenten van de streepgestippelde aslijnen elkaar altijd in het midden, waarbij het superponeren van punten wordt voorkomen.
 • Nieuw commando “Selecteer dezelfde objecten”: door op een object te klikken, kunnen alle 2D-objecten in de tekening worden geselecteerd. Dit geldt voor 2D-secties van spijlenmodules, 2D-vullingen, genormaliseerde onderdelen, halffabrikaten en AutoCAD-blokken.
 • Nieuw commando “Objecten uitwisselen”: meervoudig uitwisselen van 2D-tekenobjecten. Geldt voor 2D-secties van spijlenmodules, 2D-vullingen, genormaliseerde onderdelen, halffabrikaten en AutoCAD-blokken.
 • Nieuw commando “Roteren en verbergen”: een object wordt geselecteerd en door opgave van een hoek rond een draaipunt gekopieerd, vervolgens bevindt de kopie zich op de layer voor verborgen lijnen. Geschikt voor bijv. de weergave van een openingsbreedte van ramen of deuren.
 • ATHENA 2D+-objecten zijn uitgebreid: Afstandhouder en afdichting.
 • Aan de bibliotheek met genormaliseerde onderdelen zijn toegevoegd: schroeven met cilindrische kop en torx volgens DIN 7505 M, SPAX-trompetbouten, HUS3-I 6 schroefankers met binnendraad M8 / M10, HUS3-I Flex 6 schroefanker met draadbus.
 • Nieuw commando “Hulplijn Z-as” voor het instellen van een hulplijn in de richting van de Z-as door een punt dat moet worden gespecificeerd.
 • Nieuw commando “Piercing Point Plain/Straight” om het ontmoetingspunt van een rechte lijn met een vlak te vinden.
 • Het commando Objecten opdelen kan nu ook 3D-spijlen delen.
 • Nieuw commando “Gekoppelde objectmaatgeving losmaken” voor het handhaven van dimensies bij objectwijzigingen.
 • De stuklijstfuncties “Spijlenlijst” en “Vullingenlijst” bieden nu de mogelijkheid om het bijwerken van de ID’s over te slaan, wat een enorme hoeveelheid tijd bespaart als er geen noemenswaardige wijzigingen zijn.
 • Nieuw commando “Spijlrichting wijzigen” om de richting van meerdere spijlen om te keren om asymmetrische spijlenmodules correct uit te lijnen.
 • Nieuw commando “Posities/identifiers losmaken” voor het annuleren van ordergegevens van objecten.
 • Nieuw commando “Tweevlakshoek door puntenopgave” om de hoek tussen twee oppervlakken te bepalen, met hoekmaatgeving.
WordPress Video Lightbox Plugin
Uw contactpersoon

Uw contactpersoon:

CAD-PLAN Benelux
Jochem de Langen
Tel.: +49-69-800-818-35
Mobile: +31-6-155-105-65
e-mail: delangen@cad-plan.com

CAD-PLAN hoofdkwartier
Tel.: +49-69-800-818-0
E-Mail: contact@cad-plan.com

Of gebruik ons contactformulier