ATHENA 2017 – de upgrade met “een beetje meer”

Overzichtelijk, ergonomisch, functioneel – van alles een beetje meer!

Een nieuwe statische module, een nieuwe tool voor de plaatsing van profielplaten, een nieuwe ERPlus®-link – diverse nieuwigheden zorgen voor een uitgebreide functionaliteit en optimale gebruiksvriendelijkheid van de upgrade naar ATHENA 2017. Tal van wensen van ATHENA-gebruikers zijn opgenomen en hebben de nieuwe versie nog krachtiger en veelzijdiger gemaakt.

Belastingstatica

ATHENA dialog box "Load-case structural analysis"De nieuwe statische module “belastingstatica” voor de berekening van de belasting van staven vervangt de module “Ix vereist / doorbuiging”. Nu kunnen belastingen met aanzienlijk meer vrijheid bij de selectie van de voorwaarden berekend worden.

Een overzicht van de nieuwigheden:

 • Volledig nieuwe dialoogbox met moderne invoeroptie van de parameters
 • Willekeurig aantal ondersteuningen
 • Diverse opslagwijzen
 • Willekeurige combinatie van lasten (punt- en lijnlasten)
 • Onderscheiding van nuttige en continue belastingen
 • Inachtneming van veiligheidsfactoren (ook vrij definieerbaar)
 • Controle van de ingevoerde waarden op vereisten en toelaatbaarheid
 • Weergave of voldaan is aan de vereiste criteria
 • Procentuele weergave van de volledige belasting
 • Berekening van de knikspanning en knikkracht
 • Report: Resultaten van de berekening als tabel of grafiek (bijv. reactiekrachten, max. doorbuiging, max. spanning in doorsnede enz.)

Plaatsingsschema voor profielplaten

ATHENA "Placement plan for profiled sheets"Deze nieuwe tool maakt de volledig automatische plaatsing van profielplaten binnen willekeurige contouren mogelijk, bijv. wanden of daken, en de gedetailleerde evaluatie.

Door het vastleggen van de plaatsingsrichting (horizontaal of verticaal), het selecteren van een profielplaat uit de ATHENA-database en een contour via twee diagonale hoekpunten wordt een plaatsingsschema met opschrift gegenereerd. Tijdens dit proces kunnen uitstekende delen, toleranties en plaatdikten worden bepaald. Met slechts één stap kan uit het plaatsingsschema een stuklijst worden opgemaakt, waarin gelijke delen zijn samengevat.  De platen kunnen met het commando “object naar volumelichaam” in 3D-objecten worden omgezet, bijv. voor gebruik in een BIM-project.

Profielplaat

ATHENA dialog box "Profiled sheet"Het commando “vormplaat” is bijgewerkt en hernoemd naar “profielplaat”. Een nieuwe, moderne dialoogbox verhoogt het gebruiksgemak en de functionaliteit is met de volgende punten uitgebreid:

 • Er zijn nieuwe fabrikanten toegevoegd
 • Sandwichpanelen en stalen cassettes zijn toegevoegd
 • ATHENA-oppervlakken (bijv. kleuren en behandelingen) kunnen toegewezen worden
 • In het nieuwe tabblad “Gebieden” kunnen landen in- en uitgeschakeld worden (zoals in de module “Genormaliseerde delen”), om het landspecifieke aanbod van bepaalde fabrikanten te benutten

Extra tekst voor opschriften

ATHENA dialog box "Label / Additional text"Aan ATHENA-objecten kunnen nu tot zes individuele attributen (gegevens) toegevoegd worden. Die kunnen niet enkel een opschrift krijgen, maar ook naast de automatisch toegewezen informatie met IFC-export aan een BIM-model worden overgedragen, bijv. Autodesk Revit® of Navisworks®. Dit is zeer belangrijk om ook niet-grafische informatie naar een BIM-model te transporteren.

ERPlus®-artikellink

Gebruikers van ERPlus® van T.A.Project kunnen met deze link ervoor zorgen dat artikelen in ATHENA en ERPlus dezelfde artikelnummers hebben of krijgen. Bij selectie van ATHENA-delen (bijv. genormaliseerde delen) kan gezocht worden naar artikelen in de ERPlus-artikeldatabase en kunnen de gegevens worden afgestemd. Zo is reeds vanaf de constructietekening een automatische toegang tot ERP-gegevens mogelijk.

Oriëntatie ordenen volgens tekst

ATHENA function "Arrange leaders to text"ATHENA-oriëntaties kunnen nu zo geordend worden dat ze exact op één lijn staan met het begin of einde van de tekst.

Verdere nieuwigheden:

 • Nieuwe set-up: Systeemdirectory’s kunnen worden overgenomen van de oude installatie
 • Vele wijzigingen in het lint-menu
 • ATHENA-tabellen nu met schaalindeling
 • Uitbreiding “Profielplaat” (vroegere trapeziumplaat): meer plaatfabrikanten (landspecifiek), sandwichpanelen en stalen cassettes, oppervlakken
 • Nieuw commando “Artikel van tekst voorzien” (artikel-ID)
 • “ATHENA-oriëntatie”: teksten kan men laten inspringen
 • “Opschrifttekt kopiëren” (nieuw)
 • “Maatgeving bewerken” nu ook meermaals mogelijk
 • Routine “Tweevlakshoek”: nu ook volwaardig met nulstaven (lijnen) en vullingen
 • “Hulplijn verzetten” nu ook mogelijk met 0 of negatieve waarde
 • Dialoogbox “Vullingen” geoptimaliseerd: Lijstveld “Lagen” nu dynamisch
 • en veel meer.

 

WordPress Video Lightbox Plugin
Uw contactpersoon

Uw contactpersoon:

CAD-PLAN Benelux
Jochem de Langen
Tel.: +49-69-800-818-35
Mobile: +31-6-155-105-65
e-mail: delangen@cad-plan.com

CAD-PLAN hoofdkwartier
Tel.: +49-69-800-818-0
E-Mail: contact@cad-plan.com

Of gebruik ons contactformulier