Upgrade APOLLON 2022.2

APOLLON blijft groeien en bloeien – er zijn nieuwe functies bijgekomen, diverse uitbreidingen en optimaliseringen zijn doorgevoerd. De nieuwe zichtbaarheidsfilter helpt om complexe constructies te controleren en is ook handig bij de selectie en uitvoer van elementen. Uitgebreide functionaliteit voor de bewerking van spijlen en de nu inbegrepen omvangrijke bibliotheek van genormaliseerde onderdelen brengen APOLLON naar het volgende niveau.

Nieuw startscherm

APOLLON begroet u in de nieuwe versie met een overzichtelijk startscherm. Naargelang de gekozen projectmap worden de laatste documenten weergegeven. Er kan dan gekozen worden tussen een grafische en lijstweergave. Om snel toegang te krijgen tot hulp en support, zijn een aantal directe links geïntegreerd. Ook het e-learning portaal van CAD-PLAN is rechtstreeks toegankelijk.

Meerdere uitsparingen/bewerkingen per spijl

In het APOLLON-dialoogvenster ‘Bar cutting’ is het nu mogelijk om meerdere uitsparingen of bewerkingen tegelijk toe te wijzen aan een spijldefinitie; ze worden dan uit het betreffende blok overgenomen en toegepast. Bovendien is de invoer van de spleetmaat niet meer beperkt tot één waarde voor alle zijden, maar kan dit zo nodig afzonderlijk worden aangegeven voor elke zijde.

Spijl delen

Het commando ‘Divide Bar’ is uitgebreid met de optie om spleten toe te voegen aan de scheidingen. Voor elke spijlklasse kunnen de spleetmaat en afstand tot het scheidingsvlak afzonderlijk aangegeven worden.

Deeltekening

De nieuwe functie ‘Single Part Drawing’ maakt de bijzonder comfortabele uitvoer van afzonderlijke tekeningen van de delen van een APOLLON-model mogelijk, als DWG of IDW. Voor de deeltekeningen zijn er opties om de bladgrootte en oriëntatie van het tekstveld te kiezen; in het tekstveld worden automatisch alle gegevens met betrekking tot het individuele deel ingevoerd, alleen de maten en tekst moeten dan nog worden uitgevoerd.

Alle delen van het model kunnen in één stap worden uitgevoerd, of een selectie van de delen met de APOLLON-zichtbaarheidsfilter. De selectie van de deeltekeningen kan ook achteraf nog uitgebreid of beperkt worden.

Zichtbaarheidsfilter

Met de APOLLON-zichtbaarheidsfilter kunnen delen van een constructie uitgefilterd worden, bijv. voor een doorsnedecontrole. Zo kan bij een constructie met stijlen en dwarsverbindingen één stijl geïsoleerd worden weergegeven samen met al zijn onderdelen. Via de filter kan ook de uitvoer worden beperkt tot specifieke delen, zoals bijv. bij de nieuwe functie ‘Single Part Drawing’ of de CNC-export. De zichtbaarheid wordt via selectie van de onderdelen aan het model geregeld, of via een handig dialoogvenster.

Profiel-standaardgegevens

De uitgebreide bibliotheek van fabrikanten en standaardonderdelen van ATHENA is nu ook beschikbaar in APOLLON. De standaardonderdelen worden op dezelfde manier gebruikt als de halffabricaten, maar in het dialoogvenster zijn er ook nog functies om te filteren op de verschillende standaarden en een zoekfunctie. Eigen artikelnummers kunnen worden toegekend en de nieuwe functie voor vergelijking van artikelnummers kan worden toegepast voor de standaardonderdelen. In het dialoogvenster worden ook meerdere functies voor het invoegen aangeboden, bijv. de selectie van een bepaald vlak van een asmodel en de invoer van een bepaalde positie.

CNC-export

De CNC-exportfunctie in APOLLON is uitgebreid. Er kan nu een selectie gemaakt worden van de te exporteren delen via de zichtbaarheidsfilter, ook in combinatie met de reeds uitgevoerde materiaalkeuze. Als CNC-exportformaat is 3dCW voor CamQuix erbij gekomen.

Profielcontouren (onderdelen) bewerken

Profielen uit de APOLLON-database kunnen nu in het Profile Conten Center geëxporteerd en bewerkt worden. Is een profiel al in een model ingebouwd, dan kan het als blok worden geëxporteerd en na bewerking als nieuw object worden opgeslagen in de database. Een nog niet ingebouwd profiel kan als blok geëxporteerd, bewerkt en direct weer in de database opgenomen worden; het is dan beschikbaar als gewijzigd profiel.

Contouren controleren

De nieuwe functie ‘Check Outlines’ vereenvoudigt de controle van getekende contouren op volledigheid. De contourgegevens worden gecontroleerd op geldigheid, of ze bijv. daadwerkelijk gesloten zijn, en of doorsnedecontouren of uitsparingen aanwezig zijn.

Doorsnedeklassen

Naast de standaard doorsnedeklassen kan de gebruiker nu ook zelf klassen creëren in APOLLON. In een overzichtelijk dialoogvenster worden de doorsnedeklassen nieuw aangemaakt en beheerd.

Elementen voor een volledige module bijwerken

APOLLON kan nu een update uitvoeren die voor de volledige module geldt. Indien parameters van een volledige module veranderen, hoeft elk element nu niet meer afzonderlijk te worden bijgewerkt maar kunnen de wijzigingen met een klik via het commando ‘Update Element’ op alle elementen van de module worden toegepast.

Verdere wijzigingen

  • Nieuw databaseformaat .pdlx voor versleuteling en compressie van de database
  • Controle op programma-update bij elke start van het programma, aangegeven door een tekstballon Gedetailleerde informatie over de update en download van de update bevinden zich in de APOLLON-productinformatie
  • Programma-interface nu ook in donker kleurenschema
  • Informatie over het product kan met een klik naar het klembord worden gekopieerd voor support
  • Artikelnummers voor onderdelen kunnen vergeleken worden voor controle op redundantie, bijv. voor de overname in een ERP-systeem
  • Handmatige materiaalwijziging is nu mogelijk bij meervoudige verbindingsdelen
  • Verbeterde snijpuntanalyse (lijnen met korte lengte zijn verwijderd)
  • Import van profielen: Afdichtingshoogte in Y negatief nu mogelijk
  • In het profielinhoudcentrum kunnen nu alle eigenschappen achteraf nog worden bewerkt.
WordPress Video Lightbox Plugin
Uw contactpersoon

Uw contactpersoon:

CAD-PLAN Benelux
Jochem de Langen
Tel.: +49-69-800-818-35
Mobile: +31-6-155-105-65
e-mail: delangen@cad-plan.com

CAD-PLAN hoofdkwartier
Tel.: +49-69-800-818-0
E-Mail: contact@cad-plan.com

Of gebruik ons contactformulier