Zeer verheugende resultaten van de enquête!

CAD-PLAN GmbH wilde meer informatie verkrijgen over het gebruik van haar software producten en heeft een enquête* uitgevoerd onder haar klanten en gebruikers. Deelnemers aan de enquête waren metaal constructie bedrijven, tekenbureaus, gevel constructie bedrijven, alsmede vakscholen en universiteiten. Zij werden gevraagd diverse vragen te beantwoorden met betrekking tot de softwareproducten, gebruikersgemak en service. Het idee was om meer specifieke informatie te verzamelen over de softwareproducten van CAD-PLAN GmbH en met name ATHENA. Bovendien moet de klanttevredenheid worden gecontroleerd, als basis voor blijvend succes.

De uitkomsten hebben aangetoond, dat de gemiddelde technicus 5,81 uur per dag werkt met ATHENA. Dat is een zeer goede waarde, aangezien de technici ook andere bouwtechnische invullingen geven aan een dag, zoals vergaderingen, bouwbezoeken, etc. Interessant waren de antwoorden op de ingeschatte tijdsbesparing van ATHENA tegen zuiver AutoCAD. Deze zijn aanmerkelijk (hieronder afgebeeld). Sommige deelnemers geven zelfs een tijdsbesparing aan van 81-100%!

Bovendien werd bevestigd dat bij het 2D ontwerpen de plaatbewerkingsmodule en tools voor het bouwfysische en statisch ontwerpen, bij het dagelijkse tekenwerk, zeer intensief wordt gebruikt. Verheugd was CAD-PLAN dat er ook een toename is te zien, in de enquête, van het gebruik van de 3D teken mogelijkheden. De ATHENA 3D functies worden door gebruikers in toenemende mate ingezet. Ook het inzetten van de 3D module voor een Building Information Modeling (BIM) wordt zeer goed ontvangen. Deze manier van samenwerken wordt steeds belangrijker, waar dan ook goed op wordt ingespeeld.

Volgens de enquête wordt door de meeste gebruikers ook de meest recente versie ingezet van ATHENA. Hieruit kan je concluderen, dat elke jaarlijkse update goed aansluit op de gebruikers. Herziene- en nieuwe functies worden als goed beoordeeld en gelijk gebruikt. Tot slot wordt de tevredenheid hoog gewaardeerd op verkoop, ondersteuning en trainingen. CAD-PLAN is dan ook zeer tevreden met de uitkomsten en is zeer gemotiveerd om de kwaliteit van het product en de service nog meer te verbeteren.

Hieronder een paar voorbeelden van de vragen uit de enquête:

Wat denk u dat het percentage tijdsbesparing is met het gebruik van ATHENA vergeleken met zuivere AutoCAD?

Verwachte besparing Percentage antwoorden
0-20 % 34,74 %
21-40 % 37,89 %
41-60 % 14,74 %
61-80 % 11,58 %
81-100 % 1,05 %

Hoe tevreden bent u en uw collega’s met het totale pakket ATHENA?
(waardering van hoog/1 naar laag/6)

Notitie Percentage antwoorden
1 12,63 %
2 76,84 %
3 9,47 %
4 1,05 %
5 0 %
6 0 %

Verdere interessante bevindingen, welke uit de enquête te halen was:

Tevredenheid met: Notitie
AutoCAD 2,40
Autodesk 2,76
ATHENA-Schulungen 2,06
ATHENA-Support 1,83

Met de bovengemiddelde deelname aan de enquête, is CAD-PLAN GmbH zeer tevreden. De verkregen informatie laat zien, dat CAD-PLAN op het juiste spoor zit en zal de verdere ontwikkeling en het onderhoud van haar software producten, voornamelijk van ATHENA verder doorvoeren. Ook het optimaliseren van de support en trainingen krijgt daarbij de volle aandacht.

De eerste prijs, een iPad Mini, werd, onder toezicht, verloot onder alle deelnemers van de enquête. Gelukkige winnaar is de heer Thomas Schmidt (Priedemann gevel GmbH, Großbeeren). Gefeliciteerd.

* Het onderzoek was niet representatief

 

18.04.2015

Uw contactpersoon

Uw contactpersoon:

CAD-PLAN Benelux
Rinse Hoekstra
Tel.: +31-6-4143-4313
e-mail: hoekstra@cad-plan.com

CAD-PLAN hoofdkwartier
Tel.: +49-69-800-818-0
E-Mail: contact@cad-plan.com

Of gebruik ons contactformulier