ATHENA NC-X interface – Overdracht aan CNC-machine

ATHENA 2015 kan nu optioneel uitgebreid worden met de ATHENA NC-X interface. Dit programma maakt het mogelijk om NC-gegevens automatisch te genereren uit willekeurige ATHENA 3D-profielen. Dit is met name interessant bij profielen met uiterst complexe bewerkingen, zoals bijv. aanloopprofielen.

Uw voordelen:

  • Overdracht van gegenereerde NC-gegevens met postprocessors (bijv. EluCAD of PUMA) aan profielbewerkingscentra.
  • Omslachtige handmatige CNC-programmering valt weg

21.10.2015