Vítejte u firmy CAD-PLAN, předního poskytovatele CAD-systémů pro zpracovatele kovových a fasádních konstrukcí.

Firma CAD-PLAN byla založena v roce 1990 s cílem poskytnout konstruktérům a projektantům v oboru kovových a fasádních konstrukcí speciálně přizpůsobený CAD-systém. Nyní, za více jak 25 let vývoje a distribuce, jsme firmou, která nabízí kompletní řešení pro konstrukce a projektování. Individuální poradenství, školení a všestranný servis doplňují naše služby v oblasti hard- a softwaru.

ATHENA – praktický CAD-systém

ATHENAATHENA byla vyvinuta v těsné spolupráci s inženýrskou kanceláří specializovanou na fasádní konstrukce. V prodeji je od roku 1990 a nyní, s více jak 9000 prodaných licencí, je předním konstrukčním softwarem (pracujícím pod AutoCADem) pro navrhování a realizaci kovových a fasádních konstrukcí.

ATHENA je správnou volbou pro ty z Vás, kteří často navrhují náročné konstrukce s obsáhlou výkresovou dokumentací.
Program ATHENA lze přizpůsobit Vašim pracovním postupům a tím docílit optimalizace a zrychlení konstrukčních procesů pomocí ověřených doplňkových programů. ATHENA je plnohodnotný nástroj pro inženýrskou práci v oblasti vývoje a projektování.

Obzvláště 3D-Modul je highlight produktem programu ATHENA. S jeho pomocí se stává řešení prostorových konstrukcí z profilů (např. pyramidy) jednoduchou a snadnou záležitostí. Profily (samozřejmě zcela nezávislé na konkrétním systému) a výplně (skla, panely) mohou být libovolně definovány. Z 3D-Modelu (parametrického) lze v programu Excel generovat kusovník, který obsahuje profily a výplně. Ze šikmo řezaných profilů (např. nárožní krokve) jsou navíc vytvořeny jejich výkresy.

flixo – software pro termickou analýzu a výstupy

flixoflixo vypracuje tepelně-vlhkostní analýzu stavebního prvku a fasádního řezu (detailu). Program byl vyvinut architekty, programátory a fyziky pro architekty, projektanty, energetické poradce a pro stavební fyziky.

Pomocí programu flixo lze mimo jiné, určit tepelné mosty již ve stadiu projektu a vhodnými konstrukčními změnami je eliminovat. Tím je možné předcházet stavebním poruchám a vadám konstrukcí a kromě toho uspořit energii na vytápění. Další možnost použití je vlhkostní analýza, pomocí které lze určit např. minimální teplotu na vnitřním povrchu řezu konstrukcí, čímž se zabrání tvorbě zkondenzované vody nebo vzniku plísní.

flixo analyzuje 2-rozměrným polem vedení tepla při stacionárních okrajových podmínkách (teploty a součinitele přestupu tepla).

SJ MEPLA – Výpočet napětí skleněných konstrukcí

SJ MEPLA

SJ MEPLA je program špičkové technologie pro dimenzování a výpočet napětí vícevrstvých skel nebo desek. SJ MEPLA nabízí nové přístupy pro výpočet napětí vrstveného bezpečnostního skla, izolačního skla a skla s bodovým uchycením – a pro testování odolnosti proti nárazu kyvadla a tlakovému rázu.

Standardním úkolem každodenní inženýrské praxe je dimenzování a výpočet napětí deskových struktur při různých zatíženích. Zvláštní výzvou jsou vždy geometrie, které nejsou obdélníkového tvaru. Ty se už nevypočítávají podle tabulek nebo ručně podle vzorců, ale metodou konečných prvků.

V oblasti skleněných konstrukcí jsou zkoumané systémy obvykle omezeny na několik základních tvarů, například trojúhelník nebo čtverec, pro které je nutno vždy vytvořit nové sítě. Při výpočtu tabulí vrstveného bezpečnostního skla je třeba zpravidla pracovat s objemovými prvky.

Vyhodnocení výsledků výpočtů často probíhá podle stejného vzoru (deformace, napětí, důkaz) a doposud muselo být vždy vyčteno z datového listu hotového výrobku.

A tady začíná SJ MEPLA:

Všechny údaje geometrie, způsoby uložení, typy zatížení, přístupy k výpočtu a požadované výstupy jsou řízeny a zobrazovány prostřednictvím vstupní masky. Kontrola a výstup výsledků probíhá vizuálně prostřednictvím vlastního grafického rozhraní a výpočtového protokolu, který může být přiložen k statice.

Pomocí SJ MEPLA ihned vypočítáte podle metody konečných prvků vícevrstvá skla (např. vrstvené bezpečnostní sklo), i když jsou šestihranná nebo kulatá. K dispozici jsou různé způsoby uložení a pro praktické zkoumání účinků zatížení se používá plošné, přímkové a klimatické zatížení. Mimo jiné lze simulovat zatížení tlakovým rázem i náraz kyvadla.

SJ MEPLA se jednoduše ovládá a rychle se učí. Výsledky šetření jsou přehledné, graficky věrohodně zpracované v podobě protokolu.