Vítejte u firmy CAD-PLAN, předního poskytovatele CAD-systémů pro zpracovatele kovových a fasádních konstrukcí.

Firma CAD-PLAN byla založena v roce 1989 s cílem poskytnout konstruktérům a projektantům v oboru kovových a fasádních konstrukcí speciálně přizpůsobený CAD-systém. Nyní, za více jak 25 let vývoje a distribuce, jsme firmou, která nabízí kompletní řešení pro konstrukce a projektování. Individuální poradenství, školení a všestranný servis doplňují naše služby v oblasti hard- a softwaru.

ATHENA – praktický CAD-systém

ATHENAATHENA byla vyvinuta v těsné spolupráci s inženýrskou kanceláří specializovanou na fasádní konstrukce. V prodeji je od roku 1990 a nyní, s více jak 9000 prodaných licencí, je předním konstrukčním softwarem (pracujícím pod AutoCADem) pro navrhování a realizaci kovových a fasádních konstrukcí.

ATHENA je správnou volbou pro ty z Vás, kteří často navrhují náročné konstrukce s obsáhlou výkresovou dokumentací.
Program ATHENA lze přizpůsobit Vašim pracovním postupům a tím docílit optimalizace a zrychlení konstrukčních procesů pomocí ověřených doplňkových programů. ATHENA je plnohodnotný nástroj pro inženýrskou práci v oblasti vývoje a projektování.

Obzvláště 3D-Modul je highlight produktem programu ATHENA. S jeho pomocí se stává řešení prostorových konstrukcí z profilů (např. pyramidy) jednoduchou a snadnou záležitostí. Profily (samozřejmě zcela nezávislé na konkrétním systému) a výplně (skla, panely) mohou být libovolně definovány. Z 3D-Modelu (parametrického) lze v programu Excel generovat kusovník, který obsahuje profily a výplně. Ze šikmo řezaných profilů (např. nárožní krokve) jsou navíc vytvořeny jejich výkresy.

flixo – software pro termickou analýzu a výstupy

flixoflixo vypracuje tepelně-vlhkostní analýzu stavebního prvku a fasádního řezu (detailu). Program byl vyvinut architekty, programátory a fyziky pro architekty, projektanty, energetické poradce a pro stavební fyziky.

Pomocí programu flixo lze mimo jiné, určit tepelné mosty již ve stadiu projektu a vhodnými konstrukčními změnami je eliminovat. Tím je možné předcházet stavebním poruchám a vadám konstrukcí a kromě toho uspořit energii na vytápění. Další možnost použití je vlhkostní analýza, pomocí které lze určit např. minimální teplotu na vnitřním povrchu řezu konstrukcí, čímž se zabrání tvorbě zkondenzované vody nebo vzniku plísní.

flixo analyzuje 2-rozměrným polem vedení tepla při stacionárních okrajových podmínkách (teploty a součinitele přestupu tepla).