SJ MEPLA – výpočet napětí skleněných konstrukcí

SJ MEPLA je přední technologický program pro dimenzování a výpočet napětí vícevrstvých skel nebo desek. SJ MEPLA nabízí nové přístupy pro výpočet napětí vrstveného skla, izolačního skla a bodově uchyceného skla – a pro zkoumání nárazu kyvadla a tlakového rázu.

Dimenzování a výpočet napětí deskových struktur při různých zatíženích je běžným úkolem každodenní technické praxe. Zvláštní výzvou jsou stále geometrie, které se liší od pravoúhlého tvaru. Už se nevypočítávají pomocí tabulek nebo manuálních vzorců, ale metodou konečných prvků.

V oblasti skleněných staveb jsou zkoumané systémy obvykle omezeny na několik základních tvarů, například trojúhelník nebo čtverec, pro které je vždy nutno vytvořit nové sítě. Při výpočtu tabulí z vrstveného bezpečnostního skla je obvykle nutno pracovat s objemovými prvky.

Vyhodnocení výsledků výpočtů často probíhá podle stejného vzoru (deformace, napětí, důkaz) a doposud muselo být vždy vyčteno z datového listu hotového výrobku.

A tady začíná SJ MEPLA:

Všechny vstupy geometrie, druhů uložení, druhů zatížení, přístupů k výpočtu a požadovaných výstupů jsou řízeny a zobrazovány prostřednictvím vstupní masky. Řízení a výstup výsledků probíhá vizuálně prostřednictvím vlastního grafického rozhraní a protokolu výpočtu, který lze přidat ke statice.

Pomocí SJ MEPLA ihned vypočítáte podle metody konečných prvků vícevrstvá skla (např. vrstvené bezpečnostní sklo), i když jsou šestihranná nebo kulatá. K dispozici jsou různé způsoby uložení a pro praktické zkoumání účinků zatížení se používá plošné, liniové a klimatické zatížení. Mimo jiné lze simulovat zatížení tlakovým rázem i náraz kyvadla.

SJ MEPLA má jednoduché ovládání a snadno se ho naučíte. Výsledky šetření jsou přehledné a graficky věrohodně zpracované v podobě protokolu.

WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář