Funkce SJ MEPLA

Generování tabulí

SJ Mepla DialogboxPopis geometrie tabulí se provádí zadáním rohových bodů pro základní tvar tabule: Trojúhelník, čtyřúhelník, pětiúhelník (čtyřúhelník se zkosením) a šestiúhelník (čtyřúhelník se 2 zkoseními), také se zakřivenými okraji tabule. Kruhové tabule jsou rovněž možné.

Stupeň zhuštění sítě konečných prvků je přednastaven, ale může být také zvolen pro zvýšení přesnosti výpočtu. SJ MEPLA umožňuje libovolnou strukturu tabulí (např. vrstvené bezpečnostní sklo) při zohlednění tuhosti kompozitního materiálu zadáním sledu vrstev.

Běžné vlastnosti materiálů (např. sklo, ocel, hliník) jsou uloženy v databázi

Způsoby uložení

 • SJ Mepla GlashalterLibovolné pružné podpěry
 • Předdefinované způsoby uložení pro okraje desek s využitím symetrických vlastností
 • Nově vyvinuté prvky bodových držáků pro držáky se zapuštěnou a talířovou hlavou a bodové držáky se speciálním provedením
 • Volitelná poloha bodových držáků pomocí zadání souřadnic s automatickým osazením (také v izolačním skle)
 • Elastické uložení bodových držáků pomocí pružin nebo napnutých tyčí
 • Kontaktní nástavce pro většinu uložení (také pro bodové držáky)
 • Elastické hrany a lineární podpěry
 • Pružný základ
 • Výztužné okrajové sloupky
 • Rozpěrky v izolačním skle (volné okraje izolačního skla)

Automatické osazení bodových držáků skla

 • Umístění držáků v tabuli pouhým zadáním souřadnic
 • Nové typy prvků: Držáky se zapuštěnou a talířovou hlavou
 • Specifikace tuhosti uložení (spodní konstrukce, typ držáku, např. kulová hlava)
 • Tuhost talířové vrstvy a objímky prostřednictvím modulu pružnosti a tloušťky
 • Vlastnosti bodových držáků lze uložit do databáze a kdykoli je znovu načíst

…také pro izolační skleněné tabule!!

 

Zkoumání účinků zatížení v SJ MEPLA

Použití libovolného zatížení

 • Plošné zatížení
 • Vlastní hmotnost (zadáním směru gravitace)
 • Koncentrované zatížení s definovaným plošným rozložením (koncentrace lidí)
 • Libovolně probíhající liniové zatížení
 • Klimatické zatížení izolačního skla (tlakové a teplotní rozdíly, výškové rozdíly)

Výpočet izolačního skla

 • Zohlednění zákonů tlaku plynu v prostoru mezi tabulemi
 • Libovolné podmínky zatížení (tlakové rozdíly, tepelná roztažnost plynu, vnější zatížení, nárazy kyvadla a další)
 • Až čtyřnásobné zasklení
 • Možné nelineární zohlednění rozpěrky

Pro většinu druhů uložení lze počítat s kontaktem (držáky skla, lineární podpěry se zvednutými rohy a další)!

Simulace zkoušky nárazu kyvadlaDynamická simulace zkoušky nárazu kyvadla podle DIN EN 12600:

 • Pro libovolný systém se strukturou tabulí
 • Výšku pádu kyvadla a bod nárazu lze zvolit libovolně

Další vlastnosti:

 • Namáhání tlakovým rázem (nárazy větru, zatížení výbuchem a další)
 • Výpočetní protokol všech vstupů a výsledků
 • Zobrazení časového průběhu síly, deformace a napětí po dobu trvání nárazu pro libovolně předdefinovaná místa

SJ MEPLA – výsledky zkoumání a možnosti

Pozorování a vyhodnocení výsledků probíhá prostřednictvím grafického rozhraní v OpenGL Standard.

 • Napětí přes sled vrstev v libovolném místě
 • Dynamická simulace výpočtu nárazu kyvadla
 • Výstup všech napěťových komponent
 • Zobrazení pružinových sil
 • Zobrazení vektorů hlavních napětí

Dále se vytvoří výpočetní protokol – se zobrazením základních dat, všech vstupů a výsledků výpočtů.

K dispozici je zobrazení časového průběhu formou grafu s nastavitelnými osami x a y.

Pro výsledky podle potřeby existují následující možnosti:

 • Lineární a nelineární výpočetní přístup
 • Aplikace zatížení v jednotlivých krocích
 • Libovolné výsledné výstupy na volně definovaných místech
 • Volba maximálního výstupního napětí
 • Volný výběr dalších výstupů napětí a deformace
WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář