Funkce flixo

Program je rozdělen na modelační, výpočetní a vyhodnocovací část. Zatímco v modelu je definována fyzikální situace (geometrie, okrajové podmínky, materiály), ve vyhodnocovací části jsou kvantifikovány a graficky zobrazeny výsledky. Osvědčený a časově úsporný model šablon automaticky generuje individuální výsledné zprávy a v opakovaném výpočtu je dynamicky aktualizuje.

Zadávání

 • flixo zadáváníPřímý import souborů DXF je možný také z dat rozvržení. V případě potřeby lze geometrii při importu libovolně škálovat (například: mm -> cm nebo palce -> m)
 • V jednom dokumentu lze vypočítat několik modelů (např. různé scénáře)
 • Možnost automatické materializace díky přiřazení vrstvy
 • Pomůcky pro uchycení: Vyrovnání objektů podle pomocných čar, mřížek nebo speciálních bodů sousedních objektů. Otáčení objektů lze provádět volně nebo pomocí úhlového uchycení (násobek vlastního zvoleného základního úhlu)
 • Podpora klávesy ESC podobně jako v AutoCAD
 • Úrovně/vrstvy: Objekty v různých vrstvách lze selektivně zobrazit, skrýt, vytisknout a zmrazit
 • Geometrické operace, jako je seskupování, slučování, řezání, diferenční tvarové objekty, protahování, editace vrcholů na materializovaných plochách (také pomocí klávesových zkratek), obrácení výběru atd.
 • Objekty lze skrýt a zobrazit
 • Z integrovaných a rozšiřitelných knihoven lze komponenty konstrukčních prvků a materiály převzít přímo do aktuální konstrukce přetažením
 • Abecední zobrazení nebo zobrazení adresářů pro materiály v seznamu materiálů
 • Databáze jsou vícejazyčné s výjimkou národních norem a externích poskytovatelů dat (němčina, angličtina, francouzština a italština)
 • K dispozici je materiálová databáze s více než 1 000 materiály z různých norem (EN ISO 10077-2, EN ISO 673, EN 6946, DIN 4108-4, EN ISO 10456 atd.).
 • Výpočet vlivu šroubů podle EN ISO 12631
 • Podpora nových algoritmů normy EN ISO 10077-2:2017 (výpočet vzduchových dutin)

Výsledky

 • flixo výsledkyIzotermy a teplotní pole libovolného stavebního detailu pro kvalitativní tepelně-technické posouzení a optimalizaci
 • Současné zobrazení a hodnocení několika modelů (např. porovnání)
 • Asociativní přizpůsobení výsledků
 • Teploty na volně definovatelných konstrukčních bodech
 • Hustoty tepelného toku na volně definovatelných konstrukčních bodech
 • Tepelné toky na volně definovatelných okrajových tazích
 • Koeficienty prostupu tepla pro kvantifikaci efektu tepelného mostu: „Hodnoty U“ a „Hodnoty Psi“ vztažené k délce
 • Čáry tepelných toků pro znázornění tepelných mostů
 • Automatický a/nebo uživatelsky definovaný výpočet hodnot U rámů (Uf) a hodnot U spár (Utj)
 • Volitelné zobrazení teplotního faktoru fRsi včetně vlhkosti v místnosti a kritických povrchových vlhkostí v libovolném bodě povrchu.
 • Minimální a maximální povrchové teploty na volně definovatelných konstrukčních okrajích pro posouzení možného vzniku plísní a problémů s rosným bodem. Vlhkost vnitřního vzduchu a venkovní teplotu (při výpočtu fRSi) lze přizpůsobit.

Funkce

 • Výpočet teplot metodou konečných prvků (trojúhelníkové prvky) s automatickým zjemněním mřížky na kritických místech
 • Iterativní řešení výsledné soustavy lineárních rovnic pomocí optimalizované metody konjugovaného gradientu
 • Výpočet ekvivalentních koeficientů tepelné vodivosti pro vzduchové dutiny, automatické dělení vzduchových dutin a automatické nastavení vnitřních okrajových podmínek podle EN ISO 10077-2
 • Certifikace jako program tepelných mostů dle norem EN ISO 10211-1 a EN ISO 10077-2
 • Neomezený počet teplot v uzlech
 • Zohlednění materiálů s ortotropní tepelnou vodivostí
 • Asistent pro dávkový výpočet: Lze vypočítat několik modelů najednou
 • Uživatelská rozhraní v němčině, angličtině, francouzštině a italštině
 • Rozsáhlá a aktuální nápověda s animovanými příklady a tutoriály
 • Pohodlné a srozumitelné vedení uživatele pomocí textových poznámek k aktuálnímu pracovnímu kroku

flixo je optimálně integrován do prostředí Windows a využívá známých možností:

 • Kopírování, vyjmutí a vložení stejně jako zrušení nebo opakování posledních akcí
 • Paralelně lze upravovat různé dokumenty flixo
 • Výměna dat flixo (konstrukční detaily, výsledky) prostřednictvím schránky nebo přetažením. Výsledky lze například integrovat přímo do dokumentu aplikace Word nebo zkopírovat či přesunout z jedné konstrukce do druhé.
WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář