flixo – termická analýza a výstupy

flixo vyhotoví termické analýzy řezu fasádou a konstrukčním prvkem. Program byl vyvinut architekty, informatiky a fyziky pro architekty, projektanty, energetické poradce a stavební fyziky.

V programu jsou analyzovány dvourozměrné uzly konstrukčních prvků za stacionárních okrajových podmínek. Pomocí programu flixo lze mimo jiné identifikovat tepelné mosty už ve fázi plánování a eliminovat je změnami v konstrukci.

Stanovením minimálních teplotních hodnot na povrchu konstrukčních prvků a výsledné povrchové vlhkosti se určuje riziko kondenzace a zamoření plísní. To umožňuje včas rozpoznat poškození budovy a předcházet mu.

Program je rozdělen na modelační, výpočetní a vyhodnocovací část. Zatímco v modelu je definována fyzikální situace (geometrie, okrajové podmínky, materiály), ve vyhodnocovací části jsou kvantifikovány a graficky zobrazeny výsledky. Osvědčený a časově úsporný model šablon automaticky generuje individuální výsledné zprávy a v opakovaném výpočtu je dynamicky aktualizuje.

Rozhraní ATHENA-flixo

Řez konstruovaný v programu ATHENA lze snadno integrovat do programu flixo. Geometrie se automaticky přenesou s materiály, pokud jsou v programu ATHENA známé. Obvyklá doba potřebná pro přenos detailu nakresleného v CAD programu, například AutoCAD, plus stejný čas na změny a úpravy se sníží, protože ATHENA předá připravený detail přímo do flixo.

WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář