CRONOS – PDM systém, který spojuje

Systém CRONOS slouží k celopodnikové správě firemních dat. Jednoduše lze spravovat především položkově orientovaná projektová data a konstrukční výkresy, které byly vytvořeny pomocí programů ATHENA, APOLLON, AutoCAD nebo Inventor. Rozvržení a výkresy jednotlivých dílů, patřící ke konstrukci, se zobrazují v přehledné struktuře, stejně jako všechny ostatní soubory patřící k projektu, např. z programů Word, Excel, PowerPoint, také PDF a další. Prostřednictvím systému CRONOS lze zpracovávat také e-mailovou komunikaci týkající se projektu. Přehled projektu s výkresy, informacemi o výrobcích, zakázkami, fakturami a příslušnou komunikací je tak vždy k dispozici.

Systém CRONOS je ideální pro správu výkresů, archivaci a správu dokumentů, produktových dat a řízení životního cyklu výrobku.

Cronos je k dispozici v různých modulech:

  • Cronos Basis: Správa dokumentů pro všeobecná pracoviště bez CAD: Správa podnikových dat, jako například e-maily, dokumenty z programů Word, Excel, PowerPoint, dokumenty PDF atd. včetně Quickview.
  • Cronos CAD: Správa dokumentů jako u Cronos Basis, navíc správa CAD dat z programů ATHENA, APOLLON, AutoCAD, Inventor.
  • Cronos View: Náhledy na data, ideální pro výrobu:
  • Cronos BOM: Vytvoření kusovníku v rámci systému CAD.

Systém CRONOS pro spuštění projektu

Systém CRONOS pracuje jako projektově orientovaný systém a vytvoří při vložení nového projektu automaticky strukturu adresářů z předlohy, která je vytvořena příslušným způsobem speciálně podle podniku nebo druhu projektu. Adresář pro nabídky, objednávky, dokumentaci, písemný styk nebo konstrukci je přímo k dispozici celému týmu, popřípadě již s podadresáři. Komfortní dialog si vyžádá údaje týkající se projektu. Tímto způsobem dosáhnete jednotné struktury projektů v celé společnosti.

Bez ohledu na typ dokumentu je systém CRONOS výchozí platforma, ve které jsou dokumenty a výkresy vytvářeny na míru projektu a již obsahují další informace. Tímto způsobem můžete dokumenty později snadno vyhledat, například také speciální výkresy, ze kterých můžete znovu použít určité prvky.

Hlavní charakteristiky:

Průvodce kopírováním

Průvodce kopírováním CRONOS je nástroj pro kopírování existujících sestav a dílů ze systémů Inventor a APOLLON. Snadno můžete kopírovat velké sestavy pomocí drag a drop z jednoho projektu do dalšího, přehledný dialog umožňuje výběr určitých souborů ze sestavy.

Všechny díly vložíte znovu do kopie a jsou potom k dispozici v nových sestavách nezávisle na originálu. Chaos v datech je minulost.

Generátor čísel

Generátor čísel CRONOS automaticky přiděluje nově vloženým souborům automaticky číslo dokumentu a pojmenuje jednotlivé součásti ve výkresu, takže nevznikají duplicitní názvy. Součásti a jednotlivé díly tak lze jednoznačně přiřadit do kusovníku.

Správa verzí

Systém CRONOS zaznamenává všechny informace spojené s historií změn a poskytuje odkazování mezi modely nejrůznějších verzí. Revize CAD a přidělování verzí jsou plně podporovány. Ze systému CRONOS lze provádět schvalování při dosažení určitého stavu (milníky). Automaticky jsou nastavovány indexy změn, takže stav výkresu má vždy vysledovatelný index.

Vyhledávací funkce

Projekty, adresáře a každý druh dokumentu můžete v systému CRONOS rychle najít. K dispozici je rychlé vyhledávání prostřednictvím zadání, vyhledávání ve sloupci pro sjednocení výsledku vyhledávání nebo vyhledávání pomocí kombinace více vyhledávacích podmínek. K dispozici je okno náhledu nalezených souborů a můžete nastavit oblíbené položky vyhledávání jako osobní nebo pro celou společnost.

Rychlé a bezpečné nalezení dílů s příslušnými informacemi: Se systémem CRONOS patří věčné hledání minulosti.

Správa souborů souvisejících s projektem

V rámci projektu se může například součást skládat z více souborů, u plechu například z 3D modelu, zpracování, souboru SAT pro výrobu a z informace pro nanášení povrchové vrstvy/lakování. Tyto soubory lze pohodlně zobrazit v okně náhledu a také jednoduše přidat k součásti další soubory. Když potom plech pokračuje do oddělení zpracování plechů, lze k němu přiložit kompletní dokumentaci.

Automatické vyplňování titulních bloků a automatický tisk rozvržení a indexů plánů

Podle šablony projektu nebo celé společnosti může systém CRONOS automaticky vyplnit titulní bloky. K tomuto účelu se používají také indexy a čísla projektů a souborů.

Definované struktury projektu

Struktury projektu můžete do systému CRONOS definovat prostřednictvím předloh struktury, které jsou přichystány administrativně. Tímto způsobem nový projekt při vložení převezme automaticky pro určitý projekt platnou strukturu.

WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář