Zpracování plechů s ATHENA

ATHENA obsahuje kompletní program opracování plechů pro zrychlení projektování plechových konstrukcí a jejich rozvinutých pohledů. Základní údaje, jako např. materiál, tloušťka plechu a poloměr ohybu, jsou základem pro návrh plechu. Svůj základní tvar dostane plech pomocí dialogové nápovědy nebo přímo z obrysů plechu programu ATHENA.

Zpracování plechů s ATHENAPotom jsou stanoveny různé ohyby a jednoduchým způsobem jsou zkopírovány na sousedící nebo protilehlé strany. K dispozici je velké množství typů napojení hran. Dodatečně mohou být zkráceny nebo pod úhlem zkoseny na ploše vyznačené hrany.

Vizuální kontrola tvaru plechu pomocí dynamického 3D- prohlížeče zabezpečí bezchybnou práci.

Zpracování plechů s ATHENAVždy mohou být zadány otvory nebo perforace v plechu. Jsou k dispozici základní tvary jak kruh, obdélník nebo jiné obrysy (například výřezy pro závěsy). Lze vytvořit vlastní obrysy a pro opětovné použití je uložit do knihovny. Zpracování lze zadat absolutně nebo asociativně, jsou možné i řady otvorů.

 

Zpracování plechů s ATHENAPro rozvinutí plechu důležitý popis řešení spoje je zadán dialogovým oknem, např. rozměr mezery a vlastnosti ohnutých rohů. Výpočet rozvinutí je proveden podle u kovových konstrukcí běžně používaných tabulek se součiniteli a může být přímo uložen.

Vyrobený plech se nechá vložit do programu ATHENA jako rozvinutí nebo 3D-model. Rozvinutí lze navíc uložit do paměti jako DXF soubor nebo jej lze převést do MS-Excel.

Zpracování plechů s ATHENAKromě normálních plechů mohou být zpracovány i kompozitní desky, např. Alucobond, Reynobond. K dispozici jsou zde rovněž různé typy spojů.

WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář